2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike-lfadlu mina(A)llâh(i)(c) vekefâ bi(A)llâhi ‘alîmâ(n)

Bu lütuf ve ihsan, Allah'tandır ve Allah'ın her şeyi bilmesi yeter.

İşte bu fazıl (bol ihsan), Allah’tan (bir lütuf ve) nimettir. (Her şeyi hakkıyla) Bilici (ve amelleri değerlendirici) olarak Allah yeterlidir.

Bu lütuf Allah'tandır ve herşeyi bilici olarak Allah yeter.

Bu lütuflar Allah'tandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.

Bu lütuf Allah'tandır. Bilici olarak Allah yeter.

Bu fazl (lütuf ve ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

İşte itaatkârlara yapılan bu ihsan Allah'dandır. Her şeyi bilici olarak Allah kâfidir.

Bu, Allah’tan büyük bir lütuf ve ikramdır. Her şeyi gören ve bilen olarak Allah yeter.

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Bu Allahtan bir erdem, yetişir Allahın bilir olması

Bu, ihsan ve ikram Allah'ın lütfudur (ve nimetidir). Her şeyi hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

İşte Allâh’ın fazlı ve lütfi böyledir, ânın ’ilmi her şeye kifâyet ider.

Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.*

Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Bu lütuf ALLAH'tandır. Bilen olarak ALLAH yeter.

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

İşte bu fazıl, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun

Bu, Allah'tan bir bağıştır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.

Bu, Allahdan bir lutf-ü inâyetdir. (Her şey'i) hakkıyle bilici olarak Allah yeter.

Bu lütuf, Allah'dandır! (Ona mazhar olanı) hakkıyla bilici olarak da Allah yeter!

Bu mükâfaatlar Allah’dan bir lütuftur. Allah her şeyi bilen olarak yeter.

Bu büyük iyilik Allah’tandır. Allah’ın bilici olması yeter.

Bu inayet Allah/tan/dır [¹]. Allah/ın hakkiyle âlim olması elverir [²].*

Bu (sevap) Allah'tan bir lütuftur. Bilen olarak Allah yeter.

İşte bu nîmetler, doğrudan doğruya Allah’ın lütfudur. Her şeyi bilen bir şâhit olarak, Allah yeter! İşte bu lütfu kazanmak için:

Bu Fazl / Lütuf, Allah’tandır.
Bir bilen olarak Allah yeter.

O lütuf Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.

İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Bilen olarak sana, Allah yeter.

Bu, Allah'ın lütfudur; ve hiç kimse Allah'ın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz.

Bu bahtiyarlık Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter. 41/30...32

Bu Allah’ın bir lutfudur; ve (bunu birinin bilmesi gerekiyorsa) her şeyi bilen Allah yeter.

İşte bu fazl, Allah Teâlâ'dandır. Ve Hak Teâlâ bihakkın bilici olarak kâfidir.

Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini Allah'ın bilmesi yeter de artar!

Bu ni'met, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Bu, Allah'ın ikramıdır. Bunu Allah biliyor ya o yeter.

Bu bağış Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.

Bu Allah'tan gelen lütuftur. Allah'ın herşeyi biliyor olması ise kâfidir.(26)*

Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

şol eylük Tañrı’dandur; daħı ŧap oldı Tañrı bilici.

Ol kerem Tañrı Ta‘ālādandur. Yitişür Tañrı Ta‘ālānuñ bilmegi.

Bu mükafat Allah tərəfindəndir. (Hər şeyi) bilən Allah (sizə) kifayət edər!

Such is the bounty of Allah, and Allah sufficeth as knower.

Such is the bounty from Allah. And sufficient is it that Allah knoweth all.(587)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.