28 Kasım 2023 - 15 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iżâ kîle lehum te’âlev ilâ mâ enzela(A)llâhu ve-ilâ-rrasûli raeyte-lmunâfikîne yasuddûne ‘anke sudûdâ(n)

Onlara, Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendi mi görürsün ki münafıklar, senden tamamıyla uzaklaşırlar.

 Ne vakit onlara: (Bu temelsiz ve geçersiz yorumları bırakıp) “Allah’ın indirdiği (Kur’an’ın açık ve kesin hükümlerine) ve Resulün (bildirdiklerine ve sünnetine) gelin (bunları ölçü edinelim)” denildiğinde, o münafıkların Senden süratle uzaklaşıp kaçtıklarını (ve Kur’an’ın hükümlerinden kaytardıklarını) görürsün. (İşte bunlar asıl itikadi münafıkların ta kendileridir.)

Böylece her ne zaman kendilerine “Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin” denilse, bu iki yüzlülerin, senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün.

Onlara:
“Allah'ın indirdiğine, Kur'ân'a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur Allah'ın tek yetkili Rasûlüne, onun sünnetine gelin, onlara başvuralım" denildiği zaman müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, senin faaliyetlerine karşı daha ağır tedbirler aldıklarını görürsün.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 24/51; 31/21.

Kendilerine "Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin" dendiğinde onların senden iyice kaçtıklarını görürsün.

Onlara: 'Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin' denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

Onlara, Allah'ın indirdiği Kur'ân'a ve Peygamberin hükmüne gelin, denildiği zaman münâfıkları görürsün ki, senden düşmanca bir dönüşle yüz çevirirler.

Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Allah’ın Resulüne gelin!” denildiğinde, o münafıkların senden şiddetle kaçtıklarını görürsün.

Onlara, “Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'ine geliniz” denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara: «Allahın indirmiş olduğuna, peygambere geliniz!» denildiğinde, münafıkların senden bütün bütün yüzlerini döndürdüğünü görürsün

Her ne zaman onlara: “Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) ve Resûl'e gelin!” denilse, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Bu âyet, Hz. Peygamber zamanında şeytani güçlerin hâkimiyetine teslim olup da Haktan uzak duran münafıkları anlatsa da Kur’an’ı anlamaya yanaşmayan, o... Devamı..

Eğer ânlara "Allâh’ın inzâl iylediği kitâba ve rasûlüne rücû’ idiniz" dinilür ise münâfık olduklarından yüz çevirib uzaklaşdıklarını görirsin.

Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin" dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve peygambere gelin” denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara: Allah'ın indirdiğine (Kitab'a) ve Resûl'e gelin (onlara başvuralım), denildiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün.

Kendilerine, "ALLAH'ın indirdiğine ve elçisine geliniz," dendiğinde, o ikiyüzlülerin (münafıkların) senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun.

Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin!" denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Allahın indirdiği hukme gelin, Peygambere gelin denildiği vakıt da onlara görüyorsuin o münfıkları ki senden çekiniyorlar da çekiniyorlar

Munâfıklara, (haydi hakem olarak) Allah’ın vahyettiğine (Kur’ân’a) ve Peygambere gelin dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Onlardan, ne zaman Allah'ın indirdiğine ve Resûl'üne gelmeleri istense, o münafıkların, senden tamamen yüz çevirdiklerini görürsün.

Onlara: «Allah'ın indirdiği (hakeme, Kur'an-ı kerîm) ve o peygambere gelin» denilince, gördün ya, münafıklar senden çekindikçe çekiniyorlar.

Hem onlara: “Allah'ın indirdiğine (Kur'ândaki hükme) ve (muhâkeme olmak üzere)peygambere gelin!” denildiği zaman, münâfıkların senden (tam) bir çevriliş ile yüz çevirdiklerini görürsün.

Bu durumda onlara “Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin” denildiğinde, ikiyüzlülerin senden yüz çevirip, tamamen uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara Allah’ın bildirdiğine, elçisine gelin denilince,görüyorsun, o iki yüzlüler senden uzaklaştıkça uzaklaşıyorlar.

Onlara Allah/ın inzal ettiğine, peygambere gelin [²] denildi mi münafıkları senden büsbütün geri kalır görürsün.

[2] O'nun hükmüne râzı olun.

Kendilerine, “Allah’ın indirdiğine ve elçiye geliniz” denildiğinde o münafıkların, senden tamamen uzaklaştıklarını/nefretle yüz çevirdiklerini görürsün.²⁷

27 İnanç psikolojisi açısından münafıkların psikolojisi hakkında bu ayetin meâlinde Muhammed Esed şu dipnotu düşmüştür: “İnsan kavrayışının uzanabildi... Devamı..

Onlara, “Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin” dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün yüz çevirdiklerini görürsün.

Onlara, “Haydi; imanınızın gereği olarak Allah’ın indirdiği Kur’an’ın hükmüne ve Peygamberin sünnetine gelin!” denildiği zaman, bu münâfıkların senden büsbütün yüz çevirdiklerini görürsün.

Onlara: -“Allah’ın indirdiğine ve Rasûl’e gelin!” denildiği zaman Münafıklar’ı gördün, senden sırt çevirip kaçıyorlar.

Herhalde kendilerine: " Allah ve resulünün söylediklerine kulak verin " der demez münafıkların senden nasıl ürktüklerini fark etmişsindir.

Münafıklara, "Allah’ın gönderdiği ayetlere, Allah’ın yasalarına, Allah’ın yasalarını uygulayan Resule itaate gelin!" dediğin zaman; onlar senden tamamen uzaklaşır.

Onlara “Allah’ın indirdiğine (Kitaba) ve Elçi’ye gelin (onlara başvuralım)” dendiği zaman, münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. [*]

Münafıkların Hz. Muhammed’den yüz çevirmesinin sebebi, onun adaletli davranacağının farkında olmaları, tarafgirlik yapmaması, rüşvet almaması, adam ka... Devamı..

Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denilince o münâfıkların, senden tamamen uzaklaştıklarını görürsün.

Böylece her ne zaman kendilerine, “Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e gelin!” denilse, bu ikiyüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. ⁸⁰

80 Klasik müfessirler, 60-64. ayetlerde, Hz. Peygamber zamanında zahiren ona tâbi olduklarını ikrar eden ama aslında onun getirdiği öğretiye inanmayan... Devamı..

Onlara: “Allah’ın indirdiği elçinin tebliğ ettiği Kuran’ın hükmüne gelin!” denildiğinde, o ikiyüzlü münafıkların senden olabildiğince uzaklaştıklarını görürsün. 24/47, 5/43

Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Rasul’e gelin” denildiğinde, bu münafıkların nefretle senden yüz çevirdiklerini görürsün.

Onlara (Hakem olarak) Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin, (bütün davalarınızı bu şekilde halledin) denildiği zaman, münafıkların senden kaçındıklarını görürsün.

Kendilerine: "Allâh’ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o münafıkların, senden bir uzaklaşmaya uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara, «Allah Teâlâ'nın inzal etmiş olduğuna ve Peygambere geliniz,» denildiği vakit de o münafıkları görürsün ki, senden kaçındıkça kaçınıyorlar.

Kendilerine “Haydi Allah'ın indirdiği Kur'ân'ın ve Resulün hükmüne gelin! ” denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. [31, 21; 24, 51]

Kendilerine: "Allah'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o iki yüzlülerin, senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara, "Allâh'ın indirdiği kitâba ve rasûlüne geliniz" dinildikde münâfıkları görirsin ki senden şiddetle yüz çevirirler. (Bütün kuvvetleri ile sana gelmemeğe çalışırlar)

Onlara "Allah'ın indirdiğine ve bu Elçi’ye gelin" dendiği zaman, o ikiyüzlülerin (münafıkların) senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Onlara: -Allah'ın indirdiğine ve Peygamber'e gelin! denildiğinde, o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün.

Onlara “Allah'ın indirdiğine ve Peygamberin hükmüne gelin” dendiği zaman, o münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

Kendilerine, Allah'ın indirdiğine ve resule gelin denince, o ikiyüzlülerin senden iyice yüz çevirdiklerini görürsün.

daħı ķaçan eyidile anlara: “gelüñ andan yaña kim indürdi Tañrı, daħı yalavaçdan yaña göresen münafıķları yüz döndürürler senden yüz döndürmek.

Daḫı ḳaçan eyidilse anlara, gelüñüz ol ḥükm ki Tañrı Ta‘ālā indürdi Ḳur’ānda daḫı nebīye gelüñüz dinilse, görür[sin] münāfıḳları yüz dönderürlersenden, girçekden yüz döndermek.

Onlara: “Allahın nazil etdiyinə (Qur’ana) və Peyğəmbərə tərəf gəlin!” – deyildiyi zaman, münafiqlərin səndən büsbütün üz döndərdiklərini görərsən.

And then it is said unto them: Come unto that which Allah hath revealed and unto the messenger, thou seest the hypocrites turn from thee with aversion.

When it is said to them: "Come to what Allah hath revealed, and to the Messenger.: Thou seest the Hypocrites avert their faces from thee in disgust.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.