16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem tera ilâ-lleżîne yuzekkûne enfusehum(c) beli(A)llâhu yuzekkî men yeşâu velâ yuzlemûne fetîlâ(n)

Görmez misin kendilerini temize çıkarmaya savaşanları, halbuki Allah, dilediğini arıtır, temizler ve onlar, hurma çekirdeğinin içindeki incecik kıl kadar bile zulüm görmezler.

Kendi kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmez misin? Hayır; Allah dilediğini (ve hak edeni) temizleyip yüceltir ve onlar, ‘bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar’ bile haksızlığa uğratılacak değildir.

Kendilerini övmekle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temizleyip yüceltir ve kimseye, kıl kadar haksızlık  da yapılmaz

Kendilerini, vicdanlarını temize çıkaranları görmüyor musun? Bilâkis, Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri temize çıkarır, vicdanlarını arındırır. Kimseye de kıl kadar haksızlık edilmez, zulmedilmez.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi! Hayır ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.

Şu, kendilerini temize çıkaranlara (cennete ancak biz gireceğiz diyen yahudi ve hristiyanlara) bakmazmısın! Öyle değil, Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara da kıl kadar zulmedilmezler (yaptıklarının cezasını tam olarak görürler).

O kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? (İnsan kendini temize çıkarmakla temiz olmaz.) Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Ve insanlara kıl payı kadar haksızlık etmez.

Kendilerini temize çıkaranların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz.

Görmedin mi, kendini temize çıkarmak isteyenleri? Ancak, Allah dilediğin temize çıkaracak, kıl kadar zulme uğratılmazlar

Şu kendilerini temize çıkaranları (günahsız görenleri) görmüyor musun? Oysa Allah dilediği kimseyi (iyi niyet ve faydalı çalışmalarından dolayı) arındırır, fakat hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz.

İnsan hayatı boyunca yaptıklarının yanı sıra yapması gerektiği halde yapmadıklarından da sorumludur. Dolayısıyla kendisini günahsız görme yetkisinin o... Devamı..

Nefislerini tezkiye itmek isteyen bu insânları gördünüz lâkin Allâh kimi ister ise ânı tezkiye ider ve hiç kimse ânın tarafından cüz’î bir zulme dûçâr olmaz.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar haksızlık yapmaz.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.

Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez.

Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz

Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez.

Bakmazmısın şu nefislerini tezkiye edib duranlara! Hayır, yalnız Allah dilediğini tezkiye eder (temize çıkar) onlar da kıl kadar zulmedilmezler

Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Allah, uygun gördüğünü¹ temize çıkarır. Hiç kimseye hurma çekirdeğinin lifi kadar haksızlık edilmez.

1- “Men yeşâu”: “Şey edeni”, yani temize çıkmaya gayret göstereni.

Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? öyle değil, Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlık görmezler.

Kendilerini temize çıkarıp duranları görmedin mi? Bil'akis Allah dilediğini temize çıkarır ve (onlar) kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

Sen kendi nefislerini temize çıkaranları görmedin mi? Hâlbuki Allah dilediği kimseleri temize çıkarır ve o nefislere en küçük bir çekirdek kadar dahi olsa, asla haksızlık yapılmaz.

Görmuyor musun o kimseler ki kendilerini arıtıp duruyorlar? Yok, Allah kimi dilerse onu arıtır. Allah kıl kadar kıymaz.

Kendilerini tezkiye edenleri [¹⁰] görmüyor musun? O neye yarar! Hayır Allah dilediğini tezkiye eder [¹¹], Onlar hurma çekirdeğindeki ince iplik [¹²] kadar zulüm görmezler. [¹³]

[10] Ehl-i Kitap «biz Allah'ın dostlarıyız, oğullarıyız; Cennete ancak bizler gireriz, babalarımız peygamberlerdir. Bizlere şefa'at eder» derlerdi.[11... Devamı..

(Ey Peygamber!) Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara hurma çekirdeğinin zarı [fetîl] kadar bile zulmedilmez.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Allah dilediğini temize çıkarır ve hurma çekirdeği üzerindeki küçücük bir tomurcuk (zerre) kadar bile zulme uğratılmazlar.

İşledikleri bunca günahları görmezlikten gelerek tertemiz olduklarını iddia edenleri görüyorsun, değil mi? Hayır, “Benim kalbim temiz!” demekle hiç kimse temizlenmiş olmaz, aksine Allah, dilediğini tertemiz kılıp yüceltir.Dolayısıyla gerçek anlamda temizlik, ancak O’nun hoşnutluğunu kazanmakla elde edilebilir. Bunun da tek yolu, O’nun gönderdiği ilkelere uygun bir hayat yaşamaktır. Demek ki, —hangi ırktan, hangi sınıftan olursa olsun— hiç kimseye kıl kadar haksızlık edilmeyecek, hiç kimseye hak etmediği bir ceza veya ödül verilmeyecektir.

Kendilerini temize çıkaranlara bakıp görmedin mi?
Aksine Allah, dileyeceği kimseyi temize çıkarır.
Kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

Kendi kendilerini aklayanlara bakın hele! Halbuki birinin günahını, sadece Allah silebilir.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Onların kendi kendilerini temize çıkarmaları bir şey ifade etmez. Allah hesap günü onlardan dilediğini temize çıkarır. Hesap gününde hiç kimseye zulmedilmez. Herkes hakkını alır? İnsanlar yasalarımıza karşı çıkarken, ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşurken, ayetlerimizdeki kelimelerin anlamları üzerine oynamalar yaparak insanları saptırırken, kendilerini temize çıkarmaları asla kabul edilmeyecektir.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? [*] Hayır! Allah dileyeni (layık gördüğünü) temize çıkarır ve (onlar) en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar. [*]

Benzer mesajlar: Nûr 24:21; Necm 53:32.,Ayette geçen [fetîl] kelimesi “kıl kadar, en küçük bir şekilde, zerre kadar, çekirdekteki ince zar kadar” deme... Devamı..

Şu kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hâlbuki ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Ve onlar, kıl kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.

Kendilerini tertemiz sayanların ⁶⁶ farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. ⁶⁷

66 Yani, kendilerini “Allah’ın seçkin halkı” olarak gören ve bu nedenle peşinen (a priori) Allah’ın rahmetini hak etmiş sayan Yahudilerin ve Hz. İsa’n... Devamı..

Şu kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah, hak eden kişileri temize çıkarır ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmazlar. 2/111-112, 53/32

Baksana kendilerini temize çıkaranlara! Ama yoo! Allah isteyeni/istediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz.[⁷⁸⁹]

[789] “Allah’ın seçilmiş halkı” olduğunu düşünen Yahudilerle, Hz. İsa’nın kendilerini “ilk günah”tan arındırma adına çarmıha gerildiğine inanan Hırist... Devamı..

Bakmadın mı o kimselere ki, nefislerini tezkiye eder dururlar. Belki Allah Teâlâ dilediğini tezkiye eder ve kıl kadar zulüm edilmezler.

Baksana o kendini temize çıkaranlara! (Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki? )Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.

Şu kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi? Hayır, ancak Allah dilediğini yüceltir, onlara kıl kadar zulmedilmez.

Kendilerini tezkiye idenleri (medh-u senâ idenleri) görmez misin? Belki Allâh Te'âlâ dilediğini tezkiye ider. (Pâk kılar ve medh buyurur) Onlar gâyet ince bir iplik kadar zulüm olunmazlar (kendilerini medh ve senâ itmeleriyle müstehak oldukları cezâdan kurtulamazlar) [¹]

[1] Yahûdîlerin "Biz Allâh'ın ahbâbı ve sevdiği adamlarız. Bizim günâhımız derhâl 'afv olunur. Tıfl-ı nevzâd gibi pâkiz" diye kendilerini medh itmeder... Devamı..

Kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, tercihini doğru yapan kişiyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık yapılmaz[*].

[*] Tevbe.

Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah, dilediğini arındırır ve onlar, en küçük haksızlığa uğratılmazlar.

Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları? Oysa Allah dilediğini temize çıkarır; hiç kimse de kıl kadar bir haksızlığa uğramış olmaz.

Bakmaz mısın, şu benliklerini ak-berrak gösterip duranlara! Hayır! İş, sandıkları gibi değil. Ancak Allah, dilediğini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.

görmedüñ kim yā körmedüñ kim anları kim arıdurlar gendüzilerini? belki Tañrı arıdur anı kim diler. [43a] daħı žulm olınmayalar iki barmaķ sürüp fetil gibi olan ḥarik ķadarı yā ħurmā çekürdegi yaruġı arasındaġı çöp ķadar.

Görmez misin ol kişiler ki yaḫşılarlar, medḥ iderler özlerini, bel ki TañrıTa‘ālā yaḫşılar, medḥ ider ve arıdur kime dilese. Anlara ẓulm olmaz fetīlḳadarınca ki ḫurmā çekirdeginüñ ḳabuġıdur.

(Ya Rəsulum!) Özlərini təmizə çıxaranları görmürsənmi? Xeyr (elə deyil). Allah istədiyini təmizə çıxardar və onlara xurma çərdəyindəki nazik tel qədər zülm olunmaz!

Hast thou not seen those who praise themselves for purity? Nay, Allah purifieth whom He will, and they will not be wronged even the hair upon a date stone.

Hast thou not turned Thy vision to those who claim sanctity for themselves?(570) Nay-but Allah Doth sanctify whom He pleaseth. But never will they fail to receive justice in the least little thing.(571)

570 The sanctimonious or self-sanctified people are the farthest from sanctity or purity, which can only proceed from Allah. They cannot play with All... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.