25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yevme-iżin yeveddu-lleżîne keferû ve’asavû-rrasûle lev tusevvâ bihimu-l-ardu velâ yektumûna(A)llâhe hadîśâ(n)

O gün, bir gündür ki kafirlerle Peygambere isyan edenler, yerle yeksan olmalarını ve Allah'tan hiçbir sözü gizlememiş bulunmalarını dileyecekler.

O gün, küfre (nankörlüğe) sapıp da (dünyalık makam ve menfaat hatırına) Elçiye isyan edenler, (ahirette) yerle bir olmayı (toprak olup savrulmayı) temenni edip isteyeceklerdir. Zira Allah’tan hiçbir sözü (ve yaşanmış olayı) gizleyemezler (ve hak ettikleri akıbete erişeceklerdir).

Gerçekleri örtbas edenler ve peygambere itaatsizlik yapanlar o gün yerin dibine batırılmayı isteyecekler, ama onlar olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyeceklerdir.

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, peygamberin emirlerini dinlemeyenler, sünnetine riayet etmeyenler o gün toprağa karışmayı, hak ile yeksan olmayı temenni ederler. Hiçbir haberi, hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 78/40.

O gün, inkar etmiş ve peygambere karşı gelmiş olanlar yerle bir edilmelerini arzularlar. Allah'tan hiçbir söz de saklayamazlar.

O gün, küfre sapıp da elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek-isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.

Allah'ı inkâr edenlerle peygambere asi olanlar, o kıyamet günü arzu ederler ki, yerle bir edilselerdi de Allah'dan bir sözü (Peygamberi tasdik etmeyi) gizlememiş olsalardı.

Resulullah’a isyan eden o kâfirler, o gün yerle bir olmak isteyeceklerdir. Ve (söyledikleri) hiçbir sözü Allah’tan gizleyemeyeceklerdir.

İnkâr edenler ve peygambere âsi olanlar, o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.

Kâfir olup, peygambere başeğmemiş olanlar, işte o gün yerle düpdüz olmasını isterler, Allahtan bir sözü saklayamazlar

Allah'ı inkâr edip Resûl'e itaatsizlik yapanlar, o gün toprağın kendilerini yutmasını isteyecekler ama (onlar) olup biten hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyecekler.

Bu müdhîş günde küfr idenler ve rasûle ’âsî olanlar toprağın kendi hizâlarına gelmesini [1] ve herkesin nazarlarından kendilerini setr itmesini isteyeceklerdir, fakat ef’âllerinden hiç birini Allâh’ın nazarından saklayamıyacaklardır.

[1] Toprağa gömülmeği

O gün, inkar edip Peygambere baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler.*

O kıyamet günü, Allah’ı inkâr edip Peygamber’e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler.

Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.

İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. ALLAH'tan hiç bir söz gizleyemezler.

Allah'ı, inkar edip peygambere isyan edenler, o kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.

İşte o gün öyle arzu edecek o küfredib Peygambere asî olanlar ki keşke hâk ile yeksan edilselerdi de Allaha bir sözü ketmetmeselerdi

Nankörlük edip resûle karşı çıkanlar, izin günü yerle bir olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir hadis¹ gizleyemezler.

1- Söz.

(Allahın birliğini inkâr ve) küfr edenlerle o peygambere âsî olanlar o gün hâk ile yeksan edilselerdi de Allahdan bir sözü gizlememiş olsalardı temennisinde bulunacakdır.

İnkâr edip peygambere isyân edenler, o gün kendilerinin yerle bir edilmesini isterler.(Onlar) Allah'dan hiçbir sözü de gizleyemezler.

Hesap gününde gerçekleri kabul etmeyen ve elçiye isyan edenler, isterler ki, yer onları içine alsa (da yok olup hesaptan kurtulsalar). Artık Allah’dan içlerinde gizledikleri hiçbir sözü saklayamazlar.

kimseler ki Allah’ı tanımadılar, Elçisine karşı geldiler, onlar o gün yerin dibine geçmek isteyeceklerdir. Onlar Allah’tan hiç bir şey gizliyemiyeceklerdir.

O gün kâfir olup peygambere karşı gelenler «ne olurdu yerle beraber olsaydık» diye temenni ederler Allah/tan hiçbir sözü gizleyemezler.

O gün, küfre sapanlar ve peygambere baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan hiç bir olayı (günahlarını) gizleyemezler.

Bugün Allah’ın ayetlerini inkâr edip Peygambere başkaldıranlar, o Gün cehennem azâbını karşılarında görünce, “Âh, keşke mezarımızdan hiç çıkarılmasaydık da, toprak olup gitseydik!” diye feryat ederlerken, yerin dibine geçirilmiş olmayı ne kadar da arzu edecekler! İşte o gün zâlimler, yaptıklarının hesabını bir bir verecek ve olup biten hiçbir şeyi Allah’tan gizleyemeyecekler!
O hâlde Allah’a gönülden itaat etmeli, hele bu itaatin en önemli göstergesi olan namazı, gözünüz gibi korumalısınız:

Rasûl’e âsi olmuş ve inkâr etmiş olanlar o gün arzu eder ki keşke Yeryüzü onlara düzlense!
Bir hadiseyi / söz ve olayı Allah’tan gizlemezler!

O gün, inkar edip ve resule isyan edenler utançtan yerin dibine geçmeyi temenni edecekler ama Allah'tan hiçbir şey saklayamayacaklar ki...

Kıyamet günü Allah’ı inkâr edip Resule karşı gelenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı ister. O gün Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler. Allah onların kalplerinde gizlediklerini, açıkça gizlice söylediklerini bilir.

İnkâr edip Elçi’ye isyan edenler, o gün yer(in dibin)e batırılmayı isterler; Allah’tan hiçbir haberi gizleyemezler. [*]

Bu ayet peygambere isyanın ve peygambersiz din algısının sonuçlarından birisini vermektedir.

İşte o gün Allah’ı inkâr edip, Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı isteyecekler ama onlar, Allah’tan bir sözü bile gizleyemeyecekler.¹

1 Bu âyet, “İşte o gün, Allah’ı inkâr edip, Peygambere isyan edenler, yerin dibine geçmeyi isteyecekler ama onlar, Allah’tan yaptıkları hiçbir şeyi gi... Devamı..

Hakikati inkara şartlanmış olanlar ve Peygamber’e itaatsizlik yapanlar o Gün toprağın kendilerini yutmasını ⁵³ isteyecekler; ama onlar, olup-biten hiçbir şeyi Allah’tan gizle[ye]meyeceklerdir.

53 Lafzen, “yerle bir olmayı”. “Peygamber” terimi, burada muhtemelen genel anlamda kullanılmış olup Allah’ın mesajını herhangi bir zamanda tebliğ etmi... Devamı..

O gün, inanmayarak kâfir olan ve elçiye isyan edenler, yerin dibine girmek isteyecekler. Fakat Allah’tan hiçbir hadisi/sözü gizleyemeyecekler. 18/49, 25/14, 58/6, 75/14

O gün hakikati inkâr edenler ve Rasul’e karşı çıkanlar, yerle bir olmayı temenni ederler; fakat onlar hiçbir sözü/fikri Allah’tan gizleyemezler.

Kâfir olanlar ve peygambere isyan etmiş bulunanlar o gün, keşke hak ile yeksan edilmiş olsalardı diye arzuda bulunacaklardır. Ve Allah Teâlâ'ya hiç bir sözü saklayamayacaklardır.

İşte o gün dini inkâr edip resule isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler. [78, 40]

Nankörlük edip, (Allah'ın) Elçi(sin)e karşı gelenler, o gün yerin dibine geçirilmeyi isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.

O günde, kâfir olub rasûle 'isyân idenler toprağın, üzerlerinde dümdüz olmasını temennî iderler (yere batmaları ve toprağın altında kalmalarını isterler). Cenâb-ı Hak'dan bir kelâmı bile (dünyâda iken söyledikleri sözlerin bir dânesini bile) ketm idemezler.

Ayetleri görmezden gelenler (kâfirler) ve elçiye baş kaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

O gün, küfre sapıp da Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı severek isteyecekler ve Allah'tan hiç bir sözü gizleyemeyecekler.

İnkâr etmiş ve Peygambere baş kaldırmış olanlar, o gün yerle bir olmayı isterler; Allah'tan ise hiçbir sözü saklayamazlar.

Bir gündür ki o, küfre sapıp resule isyan edenler toprağa karışıp gitmeyi isteyecekler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyecekler.

ol gün seve anlar kim kāfir oldılar, daħı 'āsį oldılar yalavaclar kim berāber olına anlaruñ-ıla yir. daħı gizlemeyeler Tañrıdan sözi.

Ol günde Tañrıdan isterler kāfir olanlar, nebīye ‘āṣī olanlar daḫı ki berāberola anlaruñla yir, ya‘nī yuda özlerini. Ṣaḳlamayalar Tañrı Ta‘ālādan birsöz.

O gün Allahı dananlar və Peyğəmbərə asi olanlar yerlə yeksan olmağı arzu edərlər və heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməzlər!

On that day those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that they were level with the ground, and they can hide no fact from Allah.

On that day those who reject Faith and disobey the messenger will wish that the earth Were made one with them:(561) But never will they hide a single fact from Allah.

561 Those who reject Allah's message will wish, when their eyes are opened, that they were reduced to dust, for existence itself will be agony to them... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.