28 Ocak 2022 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekeyfe iżâ ci/nâ min kulli ummetin bişehîdin veci/nâ bike ‘alâ hâulâ-i şehîdâ(n)

Ne olacak halleri her ümmetten bir tanık getirdiğimiz, seni de hepsine tanık tuttuğumuz gün?

Her ümmetten (onların hayat boyu davranışlarına) bir şahit getirdiğimiz ve (ey Resulüm,) Seni de onların üzerine (baş) şahit olarak getirdiğimiz zaman, (hesap gününde halleri) nasıl olacak (göreceklerdir)?

Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de ey peygamber! Onlar üzerine şahit tutacağımız zaman, ne olacak o günahkarların hali?

Her milletten kutsal kitabı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şâhitler getirdiğimiz zaman, seni de geçmiş ümmetlere ve bu ümmete, Kur'ân'ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şâhit olarak gösterdiğimiz zaman, bakalım onların hali ne olacak?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 16/89; 39/69.

Her ümmetten bir şahit getirdiğimizde ve seni de bunların üzerine şahit kıldığımızda durum ne olacak?

Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şahit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?

Her ümmetten peygamberlerini birer şahid getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahid yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!...

Her ümmet için bir şahit getirdiğimiz ve bu insanlar için seni şahit olarak getirdiğimiz zaman, (münafıkların) hali nice olur?

Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak tutacağımız zaman, halleri nice olacaktır.

Her ümmetten bir tanık, seni de onlara tanık getirdiğimiz gün, ne yapacaklar?

(Hesap günü) her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit (resûl) getirdiğimiz ve seni de bu ümmete karşı şahit olarak getirdiğimiz zaman, bakalım (o inkârcıların) halleri ne olacak?

Bkz. 16/89, 39/69Peygamberler Allah’ın dinini insanlara tebliğle yükümlüdür. Bütün peygamberler ümmetlerine aynı iman esaslarını getirmiştir. Kur’an’ı... Devamı..

Kendi ’aleyhlerine her ümmetden şâhidler topladığımız ve bizzat senin şehâdetini gösterdiğimiz vakit ne yapacaklardır?

Her ümmete bir şahid getirdiğimiz ve seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?

Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hâli nice olacak!.

Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!  

 Bütün peygamberler ümmetlerine aynı iman esaslarını getirmiş ve tebliğ etmişlerdir. Nizam ve ahlâk sahasında ise -prensipler değişmemekle beraber- me... Devamı..

Her ulusun üzerine bir tanık getirdiğimizde, seni de bunların üzerine tanık olarak getirsek halleri nice olur?

Muhammed peygamberin tanıklığı için bak 25:30.

Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!..

Bakalım nasıl olacak: Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz, seni de onların üzerine şahid getirdiğimiz vakıt?

Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de onların üzerine tanık yaptığımız zaman, halleri nice olacak!

Her ümmetden (leh ve aleyhlerinde söyleyecek) birer şâhid, onların üzerine de (Habîbim) seni bir şâhid olarak getirdiğimiz zaman (o Yahudilerin, kâfirlerin, münafıkların halleri) nice (olur)?

Nihâyet (kıyâmet gününde) her ümmetten (peygamberlerini) birer şâhid (olarak)getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şâhid tuttuğumuz zaman, (bakalım o kâfirlerin hâlleri)nasıl olacak!

Biz her ümmet için bir şahit getirdiğimiz zaman ve seni de şunlara (uyarıldıklarına dair) şahit getirdiğimizde nasıl olacak.

Öyleyse , her topluluktan bir tanık, seni de onların üzerine tanık getirdiğimiz o gün onların durumu nice olur.

Biz her ümmetten hakkiyle bir şahit [³] getirdiğimiz, onlara da [⁴] seni hakkiyle şahit kıldığımız zaman onların hâli nice olur?

[3] Peygamberler.[4] Peygamberlere veya ümmetlere, münafıklara, müşriklere, mü'minlere.

Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunlara şahit kıldığımız zaman durumları nasıl olacak?

Peki, Diriliş Günü her ümmetten bir Peygamberi kendi ümmetine karşı şâhittutacağımız gibi, seni de ey Muhammed, bu ümmete karşı şâhit tuttuğumuz zaman, o günahkârların hâli nice olacak?

Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şahid getirdiğimiz zaman;

Peki yarın, her milletten bir tanık getirdiğimizde n'olacak? seni de tanıklara tanık olarak getirdiğimizde n'olacak?

Hesap günü her topluluktan bir şahit getiririz. Seni de onların üzerine şahit yaparız. İşte o gün ayetlerimizdeki bütün gerçekler, emredilen yasalarımız ve insanların yaptıkları ortaya konulur. Düşünmüyorlar mı? O zaman halleri ne olacak?

Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak getirdiğimiz zaman (hâlleri) nasıl olacak! [*]

Bu mesaj Bakara 2:144, Nahl 16:84, 89 ve Kasas 28:75. ayetlerle birlikte okunmalıdır.

Her ümmetten bir şâhit getirdiğimiz ve seni de bunların üzerine şâhit yaptığımız zaman acaba bu (kâfirlerin) halleri nasıl olacak?

Öyleyse [Hesap Günü], her topluluk içinden şahitler ⁵² getireceğimiz ve seni [ey Peygamber] onlar aleyhine şahit tutacağımız zaman, ne olacak [o günahkarların hali]?

52 Yani, her toplum veya medeniyete feyiz kaynağı olmuş geçmiş peygamberleri.

Her toplumdan bir şahit getireceğimiz ve seni de onların aleyhine şahit tutacağımız o gün, onların hali ne olacak? 16/89, 39/69

Asıl her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlar aleyhine şahit gösterdiğimiz zaman ne olacak (onların hâli)?[780]

[780] Zımnen: Peygamberlik bir “toplumsal şahitlik” kurumudur, bu dünya için gereklidir, âhiret için daha da gereklidir (Krş: 2:143).

Nasıl olacak! Her ümmetten bir şahit getireceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit getireceğimiz zaman?

Ey Resulüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit (peygamber) celbettiğimizde ve seni de bütün onlara (ümmetine) şahit olarak getirdiğimizde, bakalım onların hali nice olacak? [39, 69; 16, 89]

Her ümmetten (inanç ve davranışlarının doğru olup olmadığına tanıklık edecek) bir şahid, seni de bunlara şahid getirdiğimiz zaman (halleri) nice olur?

Her ümmetden bir şâhid getirdiğimiz (peygamberlerini üzerlerine şâhid kıldığımız) ve sizi de onlar üzerine (onların doğrılığına) şâhid kıldığımız zamân onların halleri nice olur?

Her toplumdan (ümmetten) bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır!? Seni de bunlara şahit getireceğiz[*].

[*] Bkz. Maide 5/117

Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit kıldığımız zaman nasıl olacak?

Biz her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve şunlardan da seni şahit getirdiğimiz zaman onların halleri nice olacak?

Her ümmetten bir tanık getirip seni de şunlar üzerine bir tanık olarak diktiğimizde iş nice olacak?!

pes nite ola, ķaçan kim getürevüz her bir ümmetden ŧanuķ ya'nį peyġamberini daħı getürevüz seni anlaruñ üzere ŧanuķ

Nice olur anlar ḥāli ḳaçan getürsevüz her ümmetden ṭanuḳlar, daḫı getür‐sevüz seni bunlar üstine ṭanuḳ?

(Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid tə’yin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cür olacaq?

But how (will it be with them) when we bring of every people a witness, and We bring thee (O Muhammad) a witness against these?

How then if We brought from each people a witness, and We brought thee as a witness against these people!(560)

560 Each Prophet and Leader is a witness for his People and his contemporaries - for those who accept Allah, and against those who reject Him.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.