20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yurîdu(A)llâhu en yuḣaffife ‘ankum veḣulika-l-insânu da’îfâ(n)

Allah, sizin yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan, zaten de zayıf olarak yaratılmıştır.

Allah (ağır yükleri ve zor hükümleri) sizden hafifletmek ister; (çünkü) insan (fıtratı ve tabiatı, dayanıklılığı az ve) zayıf olarak halk edilmiştir. (Ve zaten İslam sıkıntı değil kolaylık dinidir.)

Allah, size ağır gelecek, yapamıyacağınız yükleri hafifletmek ister. Zira insan zayıf yaratılmıştır.

Allah üzerinizdeki ağır şer'î hükümleri hafifletmek istiyor. İnsan birçok zaaflarla, bir çok şeye muhtaç olarak yaratılmıştır.

Allah üzerinizdeki yükü hafifletmek istiyor. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.

Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.

Allah din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek ister. Zira insan, sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.

Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah diler yükünüzü yeğnitmek, çünkü insan zayıf yaratılmıştır

Allah yükünüzü hafifletmek ister, zira insan (sabır ve metanet bakımından) zayıf yaratılmıştır.

Allâh hakkınızdaki hükmüni hafif yapmak ister zîrâ insân za’îf yaradılmışdır.

İnsan zayıf yaratılmış olduğundan Allah sizden yükü hafifletmek ister.

Allah, sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.  

 Şu halde dinî teklifler ve vazifeler birer yük değildir; tam aksine insanı dünya ve ahiret hayatında çıkmaza düşmekten, altından kalkamayacağı veya k... Devamı..

ALLAH ise yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratıldı

Allah, insanları en güzel şekilde yaratmıştır (32:7; 64:3; 82:7; 95:4). Fakat insanoğlu, kendisine verilen özgür seçim gücüyle şeytana uyunca Allah'ın... Devamı..

Allah, din hususundaki ağır teklifleri sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.

Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor, öyleya İnsan zaiyf yaradılmıştır

Allah, yükümlülüğünüzü hafiflemek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah (ağır teklifleri) sizden hafifletmek ister. (Zâten) insan da zâif olarak yaratılmışdır.

Allah, (ağır teklifleri) sizden hafifletmek ister. Çünki insan zayıf olarak yaratılmıştır.(1)

(1)“İnsan, fıtraten (yaratılışca) gāyet zayıftır. Hâlbuki herşey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder(elem verir). Hem gāyet âcizdir. Hâlbuki b... Devamı..

İnsan zayıf olarak yaratıldığı için, Allah (sorumluluklarınızı) hafifletmek istiyor.

Allah ister ki sizin yükünüzü yeğniltsin. Çünkü cılız yaratıldı.

Allah sizi hafifletmek istiyor [²]; insan zayıf yaratılmıştır.

[2] Şeriatta kolaylık vardır, darlık yoktur. Neye helâl olan şey terk olunuyor?

Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. (Zira hiç şüphesiz) İnsan zayıf yaratılmıştır.

Buna karşılık Allah, gerek din adına uydurulan hurâfelerin, gerekse saçma sapan töre ve geleneklerin sırtınıza acımasızca yüklediği yüklerinizi hafifletmek istiyor. Çünkü insanoğlu, ne kadar üstün yeteneklere sahip olsa da mükemmel değildir, birçok yönden zayıf yaratılmıştır. O hâlde, her şeyi en mükemmel ve eksiksiz bilen; yanılma ve haksızlık yapma ihtimali olmayan Allah’ın sözüne kulak verin:

Allah sizden yükü hafifletmek istiyor.
Ne de olsa İnsan zayıf yaratılmıştır.

Rabbiniz Allah yasalarını bildirerek yükümlülüklerinizi hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Onun için Rabbiniz size mümkün olduğu kadar kolay hükümler gönderiyor ki; hayatı kolayca yaşayın! Toplumsal baskılara boyun eğmeyin!

Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek istiyor; (çünkü) insan zayıf yaratılmıştır. [*]

Yüce Allah kullarının durumunu bildiği için verdiği bütün hükümlerinde onların yükünü hafifletmeyi amaçladığını ve onlara güçlerinin üstünde herhangi ... Devamı..

İnsan zayıf yaratılmış olduğu için Allah, sizin ağır sorumluluklarınızı (böylece) hafifletmek istiyor.

Allah yüklerinizi hafifletmek ³⁷ ister; zira insan zayıf yaratılmıştır.

37 Yani, insanın ruhu ile bedenî istekleri arasındaki bütün çatışma ihtimallerini kendi (ilahî) rehberlik araçlarıyla ortadan kaldırmak ve ona, insan ... Devamı..

Allah yükümlülüklerinizi hafifletmek ister, çünkü insan, zayıf bir varlık olarak yaratılmıştır. 2/286, 33/72

Ayrıca Allah yükünüzü hafifletmek ister; zira insan zayıf yaratılmıştır.

Allah Teâlâ sizden hafifletmek ister. Ve insan zayıf olarak yaratılmıştır.

Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister, çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır.

Haramlar, insan hürriyetini engelleme gibi görünür. Fakat unutmayalım ki kendi haline bırakılmış nefis, kötülüğe meyleder. Hem insanın ferdî hayatını ... Devamı..

Allah sizden (ağır teklifleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allâh Te'âlâ üzerinizden yükleri hafifletmek murâd ider. Çünki insân za'îf olarak halk olunmuşdur.

Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insanı zayıf yaratmıştır.[*]

[*] Burada Arap dilinde sıkça kullanılan iltifat sanatı vardır. Zihinleri uyanık tutup konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için Geçişli fiil geçiş... Devamı..

Allah, sizden yükü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah sizin yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

Allah size hafiflik getirmek istiyor. Çünkü insan çok zayıf yaratılmıştır.

diler Tañrı kim yiyni eyleye sizden; daħı yaradıldı ādemį ża'įf ya'nį śabr eylemez arzulardan.

İster Tañrı Ta‘ālā ki yeynilde üstüñüzden. Ādem oġlı ża‘īf yaradıldı.

Allah istər ki, üzərinizdə olanı (ağırlığı) yüngülləşdirsin, çünki insan (şəfvətini cilovlamaq və itaətin çətinliyinə dözmək baxımından) zəif yaradılmışdır.

Allah would make the burden light for you, for man was created weak.

Allah doth wish to lighten your (difficulties): For man was created Weak (in flesh).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.