28 Kasım 2023 - 15 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 174. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câekum burhânun min rabbikum veenzelnâ ileykum nûran mubînâ(n)

Ey insanlar, size Rabbinizden reddi mümkün olmayan bir delil gelmiştir ve size apaçık bir nur indirmişizdir.

 Ey insanlar! Rabbinizden size (Kur’an gibi) ’kesin bir kanıt (bürhan)’ gelmiş ve size apaçık bir nur (hikmet ve hidayet kaynağı) indirmiş (bulunmaktayız).

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size apaçık bir nur olan Kur'ân'ı indirdik.

Ey insanlar, şüphesiz size, Rabbinizden kesin bir delil geldi.
Size, Allah, insan, kâinat ilişkilerini, ilâhî düzeni açıklayan apaçık bir nur, Kur'ân indirdik.

Ey insanlar! Size Rabb'inizden burhan [29] gelmiştir ve size aydınlatıcı bir nur indirdik.

29.Burhan kesin delil, kuvvetli kanıt ve doğru ile yanlışı birbirinden ayırmayı sağlayan kuvvetli dayanak gibi anlamlara gelir. Burada kastedilen burh... Devamı..

Ey insanlar Rabbinizden size 'kesin bir kanıt (burhan)' geldi ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik.

Ey İnsanlar! Size Rabbinizden mucizelerle Peygamber geldi; ve size apaçık bir Nûr (Kur'an) indirdik.

Ey insanlar! Artık Rabbinizden size kuvvetli bir delil ve burhan gelmiştir. Ve apaçık (kuvvetli) bir nuru size indirdik.

Ey insanlar! Rabbinizden size güçlü bir delil geldi ve size aydınlatıcı bir nur indirdik.[90]

[90] Burhân ve nûr hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 475-476.

Ey insanlar! Size Tanrınızdan hüccet gelmiştir, size açık bir nur indirdik

Ey insanlar! Rabbinizden size hakikatin delili geldi ve Biz size her şeyi aydınlatıcı bir nur (olarak Kur'an'ı) indirdik.

174, 175. Ey İnsanlar! Size rabbinizden bir burhân gelmişdir. Sizin içün nûr-u mübîn indirdik kendisine îmân ve ilticâ idenlere Allâh rahmetini teşmîl idecek ve ânlara râh-ı müstakîmi gösterecekdir.

Ey İnsanlar! Rabbiniz'den size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kuran indirdik.

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.

Ey insanlar! Şüphesiz size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.  

 Kesin delil Resûlullah, nur ise Kur’an-ı Kerim’dir.

İnsanlar! Rabbinizden size bir kanıt geldi ve üzerinize apaçık bir ışık indirdik.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil (Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

Ey insanlar! bâkın size rabbınızdan bürhan geldi, size açık bir nur indirdik

Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil (olarak mu‘cizelerle resûlümüz Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’ân’ı) vahyettik.

Ey insanlar! Kesinlikle Rabb'inizden size bir “burhan”¹ geldi. Ve size apaçık bir nur² indirdik.

1- İlahi rehberlik. Allah\tan kesin doğruları ortaya koyan yol gösterici. 2- Yolunuzu aydınlatan ışık.

Ey insanlar, size Rabbinizden hakıykî bir bürhan gelmişdir. Size apaçık bir nur göndermişizdir.

Ey insanlar! Şübhesiz size Rabbinizden bir delil (peygamber) geldi ve size apaçık bir nûr (olan Kur'ân'ı) indirdik.

Ey İnsanlar! Rabbinizden size apaçık deliller (burhan) gelmiş olup ve size yollarınızı aydınlatacak içeriği anlaşılır (bir kitap) indirmişizdir.

Ey insanlar! Doğrusu size çalabınızdan bir belge geldi. Size parlak bir ışık da gönderdik.

Ey nâs! Size Rabbiniz tarafından bir burhan gelmiştir [⁶]. Size biz apaşikâr bir nur da indirdik [⁷].

[6] Kur'an-ı Kerîm veya Mucize-i Nebeviye.[7] Kur'an-ı Azîmüşşan.

Ey insanlar! Muhakkak size Rabbinizden bir delil [burhân] geldi ve size apaçık bir nur/aydınlatıcı bir ışık indirdik.

Ey insanlar! Rabbinizden size açık bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

Ey insanlar! İşte size Rabb’inizden apaçık bir delil olarak Muhammed Peygamber geldi ve işte size, aydınlatıcı bir ışık olan Kur’an’ı gönderdik!

Ey İnsanlar!
Rabbinizden size bir bürhan / delil / kanıt geldi.

Size açık bir nûr indirdik.

Ey insanlar! Rabb’iniz tarafından size bir kanıtlama örneği sunuldu. Ayrıca size, güçlü bir ışık da indirdik.

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Sizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak Kitap gönderdik.

Ey insanlar! Elbette size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir [nûr] [*](Kur’an) indirdik.

Yüce Allah bütün insanlığa [nûr-u mübîn] yani “apaçık bir nur” yani “Kur’an”ı indirdiğini bildirmektedir. Kur’an’ın “ışık” anlamına gelen bu ismiyle, ... Devamı..

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil¹ geldi ve Biz, size apaçık bir nur (olarak da Kur’an’ı) indirdik.

1 Yani, delil olarak Muhammed (a.s) geldi.

EY İNSANLAR! Rabbinizden size hakikatin bir tezahürü geldi ve size aydınlatıcı bir ışık gönderdik.

Ey insanlar, Rabbinizden size hakikatin belgesi olan aydınlatıcı Kuran’ı indirdik. 6/104, 42/52, 65/10-11

EY insanlık! Artık Rabbinizden size hakikatin belgesi geldi! Biz de size aydınlatıcı bir ışık gönderdik.[⁸⁷⁸]

[878] Göze nisbetle ışık ne ise, akla nisbetle vahiy de odur.

Ey insanlar, kuşkusuz size Rabbinizden bir delil (Muhammed s.a.s.) geldi ve size apaçık bir nur (Kur an) indirdik!

Ey insanlar, size Rabbinizden bir delil geldi ve size apaçık bir nur/aydınlık indirdik.

Ey insanlar! Muhakkak size Rabbinizden bir bürhan geldi ve sizlere bir apaçık nûr indirdik.

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden kesin bir delil geldi, size açık bir nûr indirdik. {KM, Mezmur 36, 10; İşaya 2, 5; 10, 1. Luka 1, 78; Yuhanna 8, 12}

Ey insanlar, size Rabbinizden delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

Ey İnsânlar! Size rabbiniz tarafından mu'cizât ve âyât geldi. Ve size âşikâr bir nûr olan Kur'ân'ı inzâl iyledik.

Ey insanlar! Size Rabbinizden[*] açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur (Kur’ân) indirdik.

[*] Sahibinizden

Ey İnsanlar, size Rabbinizden açık bir belge gelmiştir. Size apaçık bir aydınlatıcı (Kur'an) indirdik

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil geldi; bir de size apaçık bir nur indirdik.

Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik.

iy ādemįler! bayıķ geldi size ḥüccet çalabuñuzdan. daħı indürdük sizüñ dapa aydınlıķ bellü.

İy ādemīler, taḥḳīḳ geldi size mu‘cizātlar ki Ḳur’āndur sizi yaradan Tañrı‐dan. Daḫı indürdi size āşikāre olur nūr ki Ḳur’āndur.

Ey insanlar! (Bu Muhəmməd) sizə Rəbbiniz tərəfindən dəlil gəlmişdir. Biz sizə aydın bir nur (Qur’an) endirdik.

O mankind! Now hath a proof from your Lord come unto you, and We have sent down unto you a clear light;

O mankind! verily there hath come to you a convincing proof from your Lord: For We have sent unto you a light (that is) manifest.(679)

679 The Proof and the Light are the Qur'an and the Personality, life and teaching of Muhammad Al Mustafa.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.