19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 172. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Len yestenkife-lmesîhu en yekûne ‘abden li(A)llâhi velâ-lmelâ-iketu-lmukarrabûn(e)(c) vemen yestenkif ‘an ‘ibâdetihi veyestekbir feseyahşuruhum ileyhi cemî’â(n)

Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Tanrının kendisine yakınlaştırdığı melekler ve ona kulluktan çekinen ve ululanmak isteyenleri o, tapısında toplayacaktır.

Matyus İncili'nin sonunda üç uknumun Baba, Oğul ve Rûh-ül-Kudüs olduğu bildirilmektedir (28, 19). Bu İncil'de ve diğer üç İncil'de yer yer, Tanrının b... Devamı..

(Hz. İsa) Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, Allah’a kul olmaktan, kesinlikle çekinmezler (iman ve itaatte gevşeklik göstermezler). Kim O’na ibadet etmeye (kulluğun gereğini yerine getirmeye) karşı isteksiz ve çekimser davranır ve büyüklenmeye kalkışırsa, (biliniz ki) onların hepsini, huzuruna haşredecek (ve hesaba çekecektir).

Ne İsa Allah'ın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de O'na yakın olan melekler. O'na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler bilsinler ki, hesap günü Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.

Ne Mesih, ne de Allah'a yakın, gözde Melekler asla Allah'ı ilâh tanımaktan, candan müslümanlar olarak Allah'a teslim olmaktan, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet etmekten, O'nun şeriatına bağlanmaktan, O'na boyun eğmekten yüksünerek, burun kıvırarak kaçınmazlar. Kimler Allah'ı ilâh tanımaktan, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanmaktan, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet etmekten yüksünerek, burun kıvırarak kaçınır, büyüklük taslayarak serkeşlik ederlerse, bilsinler ki, Allah onların hepsini huzuruna toplayıp, hesaba çekecektir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 19/30.

Mesih Allah'a kul olmaktan çekinmez; Allah'a yaklaştırılmış melekler de çekinmezler. [28] Kim O'na kul olmaktan çekinir de büyüklenirse (bilsin ki) O, onların tümünü kendi huzuruna toplayacaktır.

28.Buradaki yaklaştırılma ile kastedilen derecelerinin yükseltilmiş olmasıdır. Yoksa mekan itibariyle bir yaklaştırılma sözkonusu değildir. Yüce Allah... Devamı..

Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Kim O'na ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.

Mesih (Hz. İsa), hiç bir zaman Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Mukarrebûn Melekler (Allah'a yakın melekler) de çekinmezler. Kim Allah'a kulluktan, ona ibadetten çekinir ve büyüklenirse, bilsin ki, o, kıyâmette hepsini huzurunda toplayacaktır.

Ne Mesih (olan İsa,) ne de mukarreb melekler, Allah’a kul olmaktan kaçınmayacaklardır. Kim Allah’ın kulluğundan kaçarsa ve kibirlenirse, Allah onların hepsini (mahşerde) toplayacaktır.

Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yaklaştırılmış melekler. Kim Allah'a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır.

Mesih'le yakın melekler Allaha kul olmaktan hiç çekinmezler, Allahın kulluğundan kim çekinerek böbürlenirse, bunların hepsi O'nun katında toplanacaktır

(Oysa İsa) Mesih de (Allah'a) en yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluk etmekten kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

Hz. İsa da diğer peygamberler ve Hz. Muhammed gibi Kur’an âyetlerinin bize tanıttığı onurlu, saygın ve seçkin bir elçidir (Âl-i İmran, 3/45). Ancak ne... Devamı..

Mesîh ve sâir Allâh’a tekarrüb iden melekler Allâh’ın ’ibâdı olmakdan istinkâf itmezler. Allâh günün birinde istinkâf ve istikbâr idenleri cem’ iyliyecekdir.

Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktır.

Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesîh Allah’ın bir kulu olmaktan geri durur ne de yakın melekler. Büyüklenerek O’na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesîh ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesih, ne de yakın melekler ALLAH'ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O'na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.

Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez, Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

Hiç bir zaman Mesih de Allahın bir kulu olmaktan çekinmez, Melâikei mukarrebîn de, ve her kim ona ibadetten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yarın hepsini toplayıb huzuruna haşredecek

Mesîh (Îsâ) ve mukarreb melekler, Allah’a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa (bilsin ki Allah, âhirette) onların hepsini (hesaba çekmek üzere manevi) huzurunda toplayacaktır.

Ne Mesih ne de mukarrabin¹ melekler Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim büyüklenerek O'na kulluk etmekten kaçınırsa, bilsin ki O, yakında onların tamamını huzuruna toplayacaktır.

1. Yakınlaştırılmış.

Ne Mesîh, ne en yakın melekler Allahın kulu olmakdan asla çekinmez. Kim Ona kullukdan çekinir ve kibirlenmek isterse (düşünsün ki Allah) onların hepsini huzurunda toplayacakdır.

(Sizin bâtıl i'tikadınıza rağmen) Mesîh (Îsâ), Allah'a kul olmaktan aslâ çekinmez, Allah'a yakın melekler de (çekinmezler). O hâlde kim O'na (Allah'a) kulluktan çekinip büyüklük taslarsa, artık (bilsin ki Allah, hesâbını sormak üzere) onları hep berâber huzûruna toplayacaktır.(4)

(4)“Ey insan! Eğer yalnız O’na abd (kul) olsan, bütün mahlûkāt üstünde bir mevki‘ kazanırsın. Eğer ubûdiyetten (kulluktan) istinkâf etsen (çekinsen), ... Devamı..

Ne Mesih (İsa) ve ne de (Allah’a) yakın melekler, Allah’ın kulu olmaktan geri dururlar (hepsi de sizin gibi Allah’ın kullarıdır). Oysa O’na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (zatım olan Allah) ilerde (ahirette sorgulamak üzere) huzuruna toplayacaktır.*

(*) Bu ayetin sebebi nüzulu şöyledir. Necran Hıristiyanlarından bir delege Hz. peygambere ya Muhammed, Sen İsa’ya ‘’Bir Kuldur’’demenle onu aşağılıyor... Devamı..

İsa Mesih, Allah’a kulluk etmekten asla kaçınmaz ve Allah’a yakın olan meleklerde. Kim Allah’a kulluk etmekten kaçınır ve kibirlenirse, şu muhakkak ki, O’nun huzurunda hepsi toplanacaklar.

Mesih de, onun yanındaki melekler de Allah’ın kulu olmaktan çekinmezler. Herkim ona kulluk etmekten çekinip de bunu büyüklüğüne yediremezse Allah bu gibilerin hepsini kendi katında derliyecektir.

Mesih de, Melâikeimukarrebin de Allah/a kul olmadan asla arlanmazlar, herkim ki ona kulluktan arlanır, bunu istihkakı olmadığı halde kibrine yediremez ise Allah onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

Ne Mesih ne de Allah’a yakın melekler [mukarrebûn] Allah’a kul olmaktan çekinir. Kim O’na kul olmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O/Allah, onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır.

Mesih de, yakınlaştırılmış melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmez. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa (bilsin ki), O, hepsini huzuruna toplayacaktır.

Ey Hıristiyanlar! Sizin neredeyse ilâhlık mertebesine yücelttiğiniz İsa Mesih, Allah’ın bir kulu olmaktan asla gocunmaz, bilakis bundan şeref duyar; Allah’a en yakın melekler de öyle. O hâlde, her kim kibre kapılarak O’na kulluktan kaçınacak olursa, şunu iyi bilsin ki, Diriliş Gününde Allahhepsini huzurunda toplayacaktır:

Mesîh, Allah’a kul olmaktan asla kaçınmayacaktır; Yakınlaştırılmış (Gözde) Melekler de öyle! Kim O’na kulluktan kaçınırsa ve büyüklenirse, topluca onları O’na doğru bir araya toplayacaktır.

Ne İsa Mesih, ne de büyük melekler, hiçbir zaman Allah'a kulluk etmekten çekinmezler, çekinmeyeceklerdir de. Allah, kendisine kulluk etmekten çekinip tepeden bakanları, bir gün elbet huzurunda toplayacaktır.

Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmez. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa; bilsin ki Rabbin hepsini huzuruna toplayacak, hataları varsa mutlaka cezalandırılacaktır.

[Mesih] (İsa) ve (Allah’a) yakınlaştırılmış melekler, [*] Allah’ın kulu olmaktan geri durmazlar. [*] Kim O’na kulluktan geri durup kibirlenirse, (bilsin ki Allah) hepsini ileride huzuruna toplayacaktır.

Meleklerin [tesbih]i ve ibadetiyle ilgili benzer mesajlar: A‘râf 7:206; Ra‘d 13:13; Nahl 16:49; Enbiyâ 21:19, 20; Zümer 39:75; Mü’min 40:7; Fussilet 4... Devamı..

Mesih¹ de Allah’a yakın melekler de Allah’a kul olmaktan asla kaçınmazlar. Kim, ona kul olmaktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, şunu iyi bilsin ki Allah onların hepsini (âhirette) huzuruna toplayacaktır.²

1 Mesih: Dünyanın sonuna doğru gelmesi beklenen kurtarıcının Yahudilik ve Hristiyanlıktaki adıdır. Kur’an’da on bir yerde ve sadece Hz. Îsâ’nın adı ve... Devamı..

Ne İsa, Allah’ın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de O’na yakın olan melekler. O’na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler [bilsinler ki Hesap Günü] Allah hepsini Kendi katında toplayacaktır:

Ne Mesih İsa ne de Allah’a yakın olan melekler, Allah’a kulluktan asla kaçınmazlar. Kim Allah’a kulluk etmekten kaçınır ve ona kulluğu kibrine yediremezse; bilsin ki Allah, bunların hepsini huzurunda toplayacaktır. 43/57...65

Ne İsa Allah’a kul olmaktan kaçınacak kadar gurura kapılır, ne de gözde melekler. Ve Allah, kendisine kul olmaktan kaçınacak kadar küstahça bir gurura kapılan herkesi, (Hesap Günü) kendi katında toplayacaktır.

Ne Mesih, ne de Allah'a yalan melekler, Allah'ın kulu olmaktan asla geri durmazlar, kim O'na kulluk etmekten çekinir de büyüklük taslayacak olursa, (bilmeli ki Allah) onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

Ne Mesih ve ne de Allah’a yakın melekler, Allah’a kulluk etmekten asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

Mesih de Allah Teâlâ için kul olmaktan asla çekinmez, mukarrebin olan melekler de. Her kim O'nun ibadetinden çekinir ve kibirlenirse elbette onları umumen huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesih, ne de Allah'a en yakın büyük melekler, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim O'na kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah, yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir. [19, 30] {KM, İşaya 42, 1; Matta 12, 18; Yuhanna 8, 29}

Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah'a) yaklaştırılmış melekler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini kendi huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesîh ve ne de melâike-i mukarrabûn Allâh'ın kulı olmakdan istinkâf itmezler. Onun 'ibâdet ve kulluğundan istinkâf idenlerin ve kibir iyleyenlerin cümlesini Allâh (cezâlarını virmek üzere) karîben kendine cem' ve haşr idecekdir. [¹]

[1] Rasûlullah ile görüşüb mubâhasede bulunmak üzere Necran'dan gelen hey'et bir gün Rasûl-ü Ekrem'e "Sen 'Îsâ'ya 'ayıb isnâd idiyor ve ona Allâh'ın k... Devamı..

Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durmaz. Mukarreb[*] melekler de öyle. Kim O’na kulluktan geri durur da büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

[*] özel görev verilmiş ve değeri yükseltilmiş melekler.

Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmemiştir. Yakın Melekler de (kulluktan çekinmezler). Kim Allah'a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; Allah, herkesi huzurunda toplayacak.

Ne Mesih, ne de meleklerin Allah'a en yakın olanları, Allah'a kul olmaktan çekinmez. Kim Allah'a kul olmayı kibrine yediremez de bundan kaçınırsa, Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir.

hergiz arlanmaz el sürici kim ola ķul Tañrı’nuñ ne daħı firişteler yaķın olınmışlar. daħı her kim arlaña anuñ ŧapmaġından daħı boyun virmemekliķ eyleye ķopara anları gendü dapa hep.

‘Ārlanmaz ‘Īsā Tañrı Ta‘ālānuñ ḳulı olmaḳdan, muḳarreb feriştehler daḫı‘ārlanmaz. Daḫı kim ‘ārlansa anuñ ḳulluġına, daḫı büyüklense pesdirse gerek Tañrı Ta‘ālā anları ḥażretine barçası[nı].

İsa əl-Məsih də, yaxın mələklər də Allahın qulu olmağı əsla özlərinə ar bilməzlər. Allah Ona ibadət etməyi özünə ar bilənlərin və təkəbbür göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır!

The Messiah will never scorn to be a slave unto Allah, nor will the favoured angels. Whoso scorneth His service and is proud, all such will He assemble unto Him;

Christ disdaineth nor to serve and worship Allah,(677) nor do the angels, those nearest (to Allah.: those who disdain His worship and are arrogant,-He will gather them all together unto Himself(678) to (answer).

677 Christ often watched and prayed, as a humble worshipper of Allah; and his agony in the Garden of Gethsemane was full of human dignity, suffering, ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.