20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 159. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-in min ehli-lkitâbi illâ leyu/minenne bihi kable mevtih(i)(s) veyevme-lkiyâmeti yekûnu ‘aleyhim şehîdâ(n)

Ve kitap ehlinden hiçbiri kalmayacak ki onun ölümünden önce ona inanmasın, o da kıyamet günü, onların aleyhine tanık olacak.

Andolsun Kitap Ehlinden, (Hz. İsa yeniden gelip, Deccalizmi devirdikten sonra) ölmeden önce Ona (haklılığına ve Allah’ın zafere ulaştırdığına) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, O da onların (inkârcı Yahudi ve Hristiyanların ve Müslüman geçinen münafıkların) aleyhine şahit olacaktır.

[Not: Bu ayet, Hz. İsa’nın göklere kaldırıldığına ve ahir zamanda dünyaya yollanacağına delil sayılmıştır.]

Bize de kitap verildi diyenlerden herbiri, kendi ölümünden veya İsa'nın ölümünden önce İsa ile ilgili gerçekleri kavrayacaklar ve O'na iman edeceklerdir. Kıyamet günü İsa onlardan iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik yapacaktır.

Ehl-i kitaptan her biri, ölmeden önce Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna; İsa'nın insan neslinden biri olduğuna, gerçek hüviyetine kesinlikle iman edecektir.
Muhammed ve Îsâ da, kıyamet günü onların aleyhinde şâhitlik edecektir.

Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. [27]

27.Buradaki "ölümünden önce" tabiri iki şekilde açıklanmıştır. Birinci açıklamaya göre metindeki zamir "kitap ehlinden olan"a işaret etmektedir. Buna ... Devamı..

Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.

Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce (can çekişirken) İsa'ya iman etmiş olmasın. (Fakat hayattan ümid kesme zamanında iman etmek bir fayda vermez). İsa ise kıyâmet gününde küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahid olacaktır.

Ehl-i kitaptan hiçbiri yoktur ki, onun (gerçek) ölümünden önce ona inanmış olmasın. Kıyamet günü de o, onlara karşı şahit olacaktır.

Nitekim ölümünden önce kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, Îsa'ya inanmamış olsun. Kıyamet gününde de Îsa, onlara şahitlik yapacaktır.

Kitaplı olanlardan, hiçbir kimse yoktur ki ölmeden önce ona inan getirmemiş buluna, o da kıyamet günü tanık olur onlara

Nitekim kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki; ölümünden önce (can boğaza geldiğinde) bu gerçeği tasdik etmiş olmasın. Kıyamet günü, o (İsa) onlar aleyhine tanık olacaktır.

Vefâtından evvel ’Îsâ’nın Allâh’ın kulı ve rasûli oldığına îmân itmeyen ehl-i kitâbdan kimse bulunmıyacakdır kıyâmet güninde ’Îsâ ânların ’aleyhinde şehâdet idecekdir.

Kitap ehlinden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.

Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) iman edecek olmasın. Kıyamet günü, o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.[134]

Allah, Peygamberi İsa’yı yahudilerden korumuş, onu öldürmelerine imkân vermemiştir. Bu kesindir. Onu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. ... Devamı..

Ehl-i kitap’tan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir; o da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır.

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.  

 Allah, peygamberi İsa’yı yahudilerden korumuş, öldürmelerine mani olmuştur; bu kesindir. Onu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. Ancak b... Devamı..

Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona inanmak zorunda idi. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır

Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

Ve Ehli kitabdan hiç biri yoktur ki celâlim hakkı için ölümünden evvel ona mutlak iyman edecek olmasın, kıyamet günü de o aleyhlerine şahid olacak

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona (Îsâ’ya) muhakkak îmân edecektir. Hesap gününde ise o (Îsâ) onların aleyhine şahit olacaktır.

Kitap Ehli'nden her biri ölümünden önce ona¹ inanmak zorundadır. Kıyamet günü O onlar hakkında tanık olur.

1. İsa\nın öldürülmediği gerçeğine.

Ehl-i kitabdan hiç biri haaric olmamak üzere, ölümünden evvel, andolsun, ona (Îsâya) mutlakaa iman edecek, o da kıyaamet günü kendileri aleyhine bir şâhid olacakdır.

Hem ehl-i kitabdan hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce mutlaka ona îmân edecek olmasın!(2) Kıyâmet gününde ise, onların (kendisine îmân etmeyenlerin) aleyhine şâhidlik edecektir.

(2)Bu âyetin îzâhında iki görüş vardır. Birincisine göre, her ehl-i kitab ancak ona îmân ettikten sonra bu dünyadan göçer. Ancak son nefeslerindeki bu... Devamı..

(İsa’nın çağdaşı) Ehli kitap olanlardan bir kısmı, İsa ölmeden önce, İsa’ya inananlardan olmuşlardır ve kıyamet günüde İsa onlar için şahitlik yapacaktır.

Gerçekten Kitap’lılardan hiç kimse yoktur ki ölenin İsa olduğuna inanmış olmasın. İsa ise kıyamet günü onlara karşı tanık olacaktır.

Ehl-i Kitaptan ölmeden evvel [⁶] İsa/ya îman etmeyecek hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü o da aleyhlerine hakkiyle şahit olacaktır.

[6] Peygamber ve Allah'ın kulu olduğuna can çıkmadan evvel.

Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanmamış olsun⁵⁶. Kıyamet günü (İsa da) onların aleyhine şahit olacaktır.

56 Bu ayete göre bütün Yahudiler ve Hıristiyanlar ölümleri anında Hz. İsa’nın “Allah’ın oğlu” olmadığını bilakis Allah’ın bir elçisi olduğunu anlayaca... Devamı..

Kitap ehlinden her biri, ölümünden önce ona (İsa'ya) muhakkak iman edecektir. O (İsa), kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.

(Kitap ehlinden herkes ölmeden önce son nefesinde, hakikatleri gözleriyle keşfettiği son anlarında, Hz. İsa’nın Allah, Allah’ın oğlu, üçün üçüncüsü ve... Devamı..

Gerçek şu ki, ister Yahudiler, ister Hıristiyanlar olsun; Kitap Ehlinden bir tek kişi bile yoktur ki, ölüm melekleri gelip ruhunu bedeninden çıkarmaya başladığında, son nefesini vermeden önce, İsa’nın ne bir “sahtekâr” ne de “Allah” veya “Allah’ın oğlu” olmadığını; bilakis, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ederek ona iman etmiş olmasın. Ne var ki, gözlerden perdenin kaldırıldığı, imtihanın sona erdiği bir zamanda ortaya konan bu gecikmiş iman, sahibine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca, herkesin hesaba çekileceği Diriliş Günü, bizzat İsa Peygamber, Peygamberliğini reddeden Yahudilerden ve kendisini “ilâh” ve “ilahın oğlu” edinen Hıristiyanlardan şikayetçi olarak, onlar aleyhinde şâhitlik edecektir.

Kitap ehlinden bir kısmı onun ölümünden önce ancak ona elbette inanırlar; onlara Kıyamet günü tanık olur.

İsa ölmeden önce ehlikitaptan kendisine inanmadık kimse kalmayacak ama boşuna, çünkü İsa, kıyamet gününde onlar aleyhine tanıklık edecek...

Ölüm vakti gelince Kitap ehlinden herkes mutlaka iman edecek, kıyamet günü hesap vakti gelince aleyhlerine şahitlik edecektir.

Kitap ehlinden her biri, (kendi) ölümünden önce ona (İsa’ya) elbette iman edecektir. [*] Kıyamet gününde de (İsa), onlara (aleyhte) şahit olacaktır.

Bu inanç kitap ehlinden olan kişinin ölümü esnasında gerçekleşeceği için geçerli değildir. Bu mesaj, Nisâ 4:18, En‘âm 6:158, Yûnus 10:90-91 ve Mü’min ... Devamı..

Kitap ehli’nin tamamı, ölümlerinden önce İsa’ya îman etmek zorundadır.¹ (Eğer îman etmezlerse) kıyamet günü o, onların aleyhinde şâhitlik edecektir.

1 Bu âyet; “kendilerinin kitap ehli olduğunu iddiâ edenler, Hz. İsa’nın Peygamber olduğuna ölmeden önce mutlaka inanacaktır” şeklinde anlaşıldığı ve b... Devamı..

Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun; ¹⁷³ ve Kıyamet Günü İsa, [bizzat] onlar aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır.

173 Lafzen, “ölümünden önce o’na inanmamış olsun”. Bu ayete göre bütün Yahudiler ve Hristiyanlar, ölümleri anında Hz. İsa’nın Allah’ın bir peygamberi ... Devamı..

Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce bu gerçeği kabul etmiş olmasın. İsa da kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir. 5/116-117

Nitekim (İsa’yı biz öldürdük diyen)[⁸⁶⁴] kitap ehli Yahudilerden hiç kimse yoktur ki, onun ölümü[⁸⁶⁵] arefesinde bu gerçeği[⁸⁶⁶] tasdik etmiş olmasın. Zira Kıyamet Günü de o onlar aleyhine şahitlik yapacaktır.

[864] 157. âyetteki kendi itiraflarına dayanarak. [865] Yani: “İsa’nın ölümü..” Mevtihideki zamir İsa’yı gösterir. Zamirin Yahudileri gösterdiğini ... Devamı..

Kitap ehlinden hiçbiri yoktur ki -(kendi) ölümünden evvel- ona (Hz. İsa'ya) iman edecek olmasın, O da kıyamet günü, onların aleyhine şahit olacaktır!

(Çünkü ölüm kendisine gelen kişi son nefesini vermeden önce dini hususunda hak ile batılı birbirinden ayırır. Bunun gibi, hiçbir yahudi, İsa a.s.'ya i... Devamı..

Ve Ehli Kitaptan olanlar, (İsa’nın) ölümünden önce O’nu (İsayı) çarmıha gererek öldürdüklerine iman ediyorlar ise; kıyâmet günü de O, (Îsâ) onların aleyhine(böyle olmadığına dair) şâhitlik edecektir.

Ve ehl-i kitaptan hiçbir fert yoktur ki illâ ölümünden evvel elbette O'na imân edecektir! Ve kıyamet gününde onların aleyhine bir şahit olacaktır.

Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

Yahudiler nübüvvetini inkâr ederek ona inanmazken, Hıristiyanlar da onu tanrılaştırarak lâyıkı veçhile inanmazlar. Ama, can vermeden önce onun Allah’ı... Devamı..

Andolsun, Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanacak olmasın. kıyamet günü de O, (Îsa) onların aleyhine şahid olacaktır.

Ehl-i Kitâb'dan hiç bir kimse yokdur ki ölmezden evvel (hâl-i ihtizârında) ona ('Îsâ'nın Allâh'ın kulı ve rasûli oldığına) îmân itmesün. (Cümlesi îmân idecekler ise de îmân-ı ye's oldığından fâide olmaz) Kıyâmet gününde 'Îsâ onların 'aleyhine şâhid olur. (Yehûd'un inkârı ve veled-i zinâ dimeleri ve Nasârâ'nın Allâh'ın oğlı isnâdlarıyla küfürlerine şehâdet ider) [¹]

[1] 'Îsâ 'aleyhisselâmın kıyâmetden evvel semâdan nüzûlünde Ehl-i Kitâb'ın ona kâmilen îmân idecekleri sûretinde tefsîr idenler var ise de ekser müfes... Devamı..

Ehl-i Kitaptan[1] her biri ölmeden önce, ona (İsa'nın Allah'ın Elçisi olduğuna) mutlaka inanacaktır. O da (mezardan) kalkış günü onların aleyhine şahitlik edecektir[2].

[1] Kitaplarında uzman olan kişiler [2] Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilen bir Yahudi ve Hıristiyan, İsa'nın Allah'ın Elçisi olduğunu kesin olarak anlar ve... Devamı..

Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa, O, kıyamet günü onlara şahitlik eder .

Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir.

Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.

daħı yoķdur hįç kimse kitāb ehli’nden illā įmān getūre aña. ya'nį 'įsā’ya ölmeġinden ileri daħı ķıyāmet güni ola anlaruñ üzere ŧanuķ.

Daḫı kitāb ehlinüñ bir niçesi īmān getürecekdür aña ölmezden burun. Daḫıḳıyāmet güninde anlar üstine ṭanuḳ olsa gerek.

Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən) elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl (can verdiyi zaman) ona (İsaya) iman gətirməsin, lakin o, (İsa) qiyamət günündə onların (kitab əhlinin) əleyhinə şəhadət verəcəkdir.

There is not one of the People of the Scripture but will believe in him before his death, and on the Day of Resurrection he will be a witness against them

And there is none of the People of the Book but must believe in him before his death;(665) and on the Day of Judgment he will be a witness(666) against them;-

665 Before his death. Interpreters are not agreed as to the exact meaning. Those who hold that Jesus did not die (see last note) refer the pronoun "hi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.