20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 125. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemen ahsenu dînen mimmen esleme vechehu li(A)llâhi vehuve muhsinun vettebe’a millete ibrâhîme hanîfâ(en)(k) vetteḣaża(A)llâhu ibrâhîme ḣalîlâ(n)

Kimin dini daha güzeldir iyilikte bulunarak özünü Allah'a teslim eden ve Tanrıyı bir tanıyan İbrahim'in dinine uyan kişinin dininden ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir.

İyilik yaparak vechini (yüzünü ve özünü) Allah’a teslim etmiş bulunan ve hanif (tertemiz Tevhid inancına sahip) olan İbrahim’in milletine uyandan daha güzel dinli (ve gerçek istikametli) kim vardır? Allah, İbrahim’i dost edinip (rızasına ve yakınlığına ulaştırmıştır).

Bütün benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren, İbrahim'in inanç sistemine içtenlikle uyan kimseden, daha iyi iman sahibi kim vardır? Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti.

İyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idareci, askerî erkân ve bir müslüman olarak, varlığını benliğini Allah'a teslim ederek hükmüne razı olandan, hakka ve tevhide yönelik İbrâhim'in dinine, sünnetine, İslâm dinine, İslâm medeniyetine, şeriatına tâbi olandan kim daha güzel dindardır? Allah İbrâhim'i dost edinmiştir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/124; 3/68; 16/120-121, 123; 46/16; 53/37.

İyilik sahibi olarak kendini Allah'a teslim etmiş ve bütün sapık dinlerden uzak durarak İbrahim'in dinine uymuş olandan daha güzel dinli kim olabilir! Allah, İbrahim'i kendisine yakın dost edinmişti.

İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

İyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir hulûsla Allah'a teslim eden ve İbrahim'in tevhîd dinine uymuş olan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? Allah,İbrahim'i (a.s.) dost edinmiştir.

Güzel işler yaparak özünü Allah’a teslim eden, İbrahim’in doğru olan dinine tabi olandan daha iyi ve güzel dindar kim olabilir? (Çünkü Allah, İbrahim’i kendine dost edinmiştir.)

Bütün benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü bâtıldan yüz çeviren İbrâhim'in inanç sistemine, Allah'ın onu sevgisiyle yücelteceğini görerek uyan kişinin dininden daha güzel bir din var mıdır?[84]

[84] Hanîf ve Halîl kelimeleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 360-361.

Allaha büsbütün kendini veren, iyilik eyleyen, doğru olup, İbrahim'in dinine uyan bir kimseden, dince daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmiştir

Bütün benliğini (ruhunu ve bedenini) Allah'a teslim eden, dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimseden daha güzel dinli kim olabilir? Allah, işte bu yüzden İbrahim'i dostluğuyla yüceltip şereflendirmiştir.

Bkz. 2/124, 3/68, 16/120-121, 123, 46/16, 53/37Peygamberler Allah’ın elçileri olması hasebiyle aralarında bir fark yoktur (Bakara 2/136, 285; Âl-i İmr... Devamı..

Kâmilen kendini Allâh’a teslîm idenin dîninden ahsen dîn olur mı? Böyle olan iyilik ider. Ve hakîki mü’min olan İbrâhîm’in eserine ittibâ’ iyler Allâh İbrâhîm’i kendine dost itdi.

İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.

Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost edindi.

İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.  

 Peygamberler, Allah’ın elçileri olma bakımından farksız olmakla beraber bazı özellik ve imtiyazlarıyle birbirinden farklıdırlar. Bu cümleden olarak H... Devamı..

ALLAH'a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim'in tektanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahimi arkadaş edindi.

Adem'den itibaren tüm elçiler aynı mesajı iletmişlerdir. Hepsi müslüman idiler, yani Allah'a teslim olmuş olanlardı. "islam" kelimesi özel bir ad olma... Devamı..

İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.

Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islâm ile Allaha tutmuş ve hanîf (sâde hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi

Kimin dini, kendisini muhsin¹ olarak Allah'a teslim etmiş; hanif² olan İbrahim'in milletine³ tabi olandan daha iyi olabilir? Allah, İbrahim'i “halil”⁴ edinmişti.

1. İyi ve sağlamca, gereği gibi. 2. Şirk koşmaksızın Allah\a yönelmiş olan. 3. İbrahim\in kurduğu uygarlık. Onun halkının yaşam biçimi. 4. Samimi dost... Devamı..

İyilik yapan (bir insan) olarak, (tam bir hulus ile) kendisini Allaha teslim eden, İbrahim'in Allâhı bir tanıyıcı dînine tâbi' olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i bir dost edinmişdir.

Ve kendisi iyilik eden bir kimse olarak, nefsini Allah'a teslîm eden ve Hanîf(hakka yönelmiş) olarak İbrâhîm'in dînine tâbi' olan kimseden, din bakımından daha güzel kim olabilir? Zîrâ Allah, İbrâhîm'i dost edinmiştir.

Yaptığı her şeyi Allah’ın rızası için yaparak, Allah’ın emirlerine teslim olandan ve Allah’ın halil (kullukta en yakın) edindiği, Allah’a kullukta en üst zirveye çıkmış (hanif) İbrahim’in öğretilerine uyandan daha güzel yaşam biçimi (dini) olan kimdir.

kimse ki iyilik işleyerek kendini Allah’a verir, Allah’ı birleyici İbrahim’in dinine uyar, ondan daha güzel dinli kimse olur mu?Allah İbrahim’i sevgili kulu yaptı.

İyi amelde bulunarak kendini Allah/a ram eden [³], muvahhidi pâk olan İbrahim milletine uyan kimseden [⁴] dînen daha güzel kim olabilir. Allah İbrahim/i dost edinmiştir.

[3] Yahut muvahhit olarak amelini Allah için işleyen.[4] Yahut muvahhit olarak, muvahhid-i pâk olan İbrahim dinine tâbi olarak kendini Allah'a ram kıl... Devamı..

İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.

Dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek, tüm ruhu ve benliğiyle bir tek Allah’a teslim olan ve her türlü bâtıl inançtan yüz çevirerek İbrahim’in inanç sistemine uyan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Allah, işte bu yüzden İbrahim’i dostluğuyla yüceltip şereflendirmiştir.

Din bakımından, bir muhsin olduğu halde yüzünü Allah’a teslim etmiş, bir hanîf olarak İbrahim’in milletine uymuş kimseden daha güzel kimdir?
Allah İbrahim’i halîl / dost edindi.

Kimin yaşayış düzeni İbrahim’in yaşayış düzeninden İslam’dan daha iyi, daha güzeldir. İbrahim kendini Allah’a teslim etmiş. Sadece hakka yönelmiş. Samimiyetle Allah’ın yasalarına uymuştur. Asla insanların yasalarına uymamış. İnsanlara yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma hakkı vermemiştir. İyi bilin ki; Allah İbrahim’in samimiyetinden dolayı O’nu kendine dost edinmiştir.

Güzel davranarak yüzünü (benliğini) Allah’a teslim eden ve din bakımından [hanîf] (Allah’ı birleyen) İbrahim’in [*] milletine (dinine) uyandan daha güzel kim olabilir ki! [*] (Nitekim) Allah, İbrahim’i dost edinmişti.

Benzer mesajlar: Bakara 2:135; Âl-i İmrân 3:95; En‘âm 6:79, 161; Nahl 16:123; Hacc 22:78.,Ayette dikkat çekilen “din”, evrensel anlamda bütün peygambe... Devamı..

(İnandığı) iyi işleri yaşayarak, özünü Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dosdoğru dinine¹ uyan kimseden, daha dindar kim olabilir? Çünkü Allah, İbrahim’i dost² edinmişti.

1 Yani; İbrahim (a.s)’ın diğer dinleri terk eden, tek Allah’a inanmayı esas alan, Kur’an’ın ifâdesiyle “İslâm Dini”ne... Bu ve benzeri âyetlere göre; ... Devamı..

Bütün benliğini Allah’a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü bâtıldan yüz çeviren İbrahim’in inanç sistemine -Allah’ın o’nu sevgisiyle yücelttiğini ¹⁴⁴ görerek- uyan kişiden daha iyi iman sahibi kim vardır?

144 Lafzen, “İbrahim’i samimi bir dost[u] (halîl) olarak seçtiğini”.

Bütün varlığı ile Allah’a teslim olan ve sürekli iyilik yapan ve İbrahim’in şirksiz tertemiz tevhid inancına uyan, kimseden daha güzel din sahibi kim vardır. Allah, bu yüzden İbrahim’i Halil/dost edinmiştir. 2/131, 39/11...15

Bütün varlığıyla Allah’a adanan, sürekli iyilik yapan ve bir muvahhid olarak İbrahim’in iman ailesine -ki Allah İbrahim’i dost edinmiştir-[836] tâbi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi?

[836] Lafzen: “Allah İbrahim’i can dost edinmişti”.

Ve din itibariyle daha güzel kimdir o kimseden ki, muhsin olduğu halde yüzünü Allah Teâlâ'ya teslim etmiş, ve Hanîf olarak İbrahim'in milletine tâbi olmuştur. Allah Teâlâ da İbrahim'i bir dost edinmiştir.

Hep iyiliği şiar edinmiş olarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrâhim'in tevhid dinine tâbi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrâhim'i dost edinmiştir. [46, 16; 3, 68; 16, 123; 53; 37; 2, 124; 16, 120-121]

Hangi insan, din yönünden, iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti.

Eyilik ider oldığı halde vechini (bütün mevcûdiyetini) Allâh Te'âlâ'ya teslîm iden ve i'tikâdât-ı bâtıladan 'ârî ve hakka tamamıyla mütemâyil bulunan dîn-i İbrâhîm'e tâbi' olan kimseden dîni daha güzel kim vardır? (Kimse yokdur) Allâh İbrahîm'i kendisine halîl (dost) ittihâz buyurdı [¹]

[1] İbrâhîm 'aleyhisselâm son derece misafirperver idi. İkâmetgâhı yol üzerinde olub her geçene ziyâfet virirdi. Bir sene kaht oldığından halk bütün m... Devamı..

Kimin dini, samimi olarak kendini Allah’a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O (kişi), İbrahim’in dosdoğru dinine uymuştur. Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.

İyilik eden bir kimse olup, kendisini tam bir yönelişle Allah'a teslim eden ve İbrahim'in hanif olan yoluna uyan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? ki Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.

Kulluğunu güzel bir şekilde takınarak tam bir teslimiyetle Allah'a yönelen ve bütün bâtıl inançlardan yüz çevirerek İbrahim'in dinine tâbi olan kimseden daha güzel bir inanç sahibi kim var? İbrahim'i ise Allah dost edinmiştir.

Güzel düşünüp/güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti.

daħı kimdür görklürek dįndin yaña, andan kim ıśmarladı yüzini Tañrı’ya ol eylük eyleyici-y-iken yā muhlis iken daħı uydı ibrāhįm dįnine müsülmān iken? daħı duttı Tañrı ibrāhįm’i dost.

Daḫı kimüñ yaḫşıraḳdur ol kişiden kim ıṣmarladı yüzini Tañrıya ol yaḫşılıḳiderken daḫı uydı İbrāhīm milletine aru i‘tiḳād‐ıla? Daḫı Tañrı Ta‘ālāİbrāhīmi dost idindi.

Yaxşı əməl sahibi olun ozünü Allaha təslim edən, İbrahimin hənif millətinə (dininə) tabe olan şəxsdən din e’tibarilə daha gözəl kim ola bilər? Həqiqətən, Allah İbrahimi (Özünə) dost tutmuşdur!

Who is better in religion than he who surrendereth his purpose to Allah while doing good (to men) and followeth the tradition of Abraham, the upright? Allah (Himself) chose Abraham for friend.

Who can be better in religion than one who submits his whole self to Allah, does good, and follows the way of Abraham the true in Faith? For Allah did take Abraham for a friend.(634)

634 Abraham is distinguished in Muslim theology with the title of "Friend of Allah". This does not of course mean that he was anything more than a mor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.