29 Kasım 2022 - 5 Cemaziye'l-Evvel 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 117. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İn yed’ûne min dûnihi illâ inâśen ve-in yed’ûne illâ şeytânen merîdâ(n)

Onlar, Allah'ı bırakırlar da dişi saydıkları putlara taparlar, böylece de ancak inatçı Şeytan'a tapmış olurlar.

(Müşrikler) Onlar, O’nu (Allah’ı) bırakıp da (birtakım) dişilere (ve kadın ismi taktıkları heykellere ve şehvetlerine) tapınmaktadırlar. Onlar aslında o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş inatçı şeytana kulluk yapmakta (ona yalvarıp durmaktadırlar).

Onlar Allah'ı bırakıp, yalnızca dişilere ve dişi saydıkları putlara ibadet edip, yalvarıp yakarıyorlar. Böylece de inatçı şeytandan başkasına tapmış olmazlar.

Onlar, Allah'ı bırakıp, kulları durumundaki mabud tasavvur ettikleri hayali kadına, cansız dişi putlara, kadınlar gibi yalvarırlar. Kesinlikle, mütemadiyen bozgunculuk ve kötülük yapan şeytandan dilekte bulunmuş olurlar.

bk. Kur’an-ı Kerim, 34/41; 37/158-159; 43/19; 53/19.

Onlar, O'nu bırakıp da sadece birtakım dişi varlıklara tapınmaktadırlar. Onlar sadece azgın şeytana tapınmaktadırlar.

Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.

Mekke müşrikleri Allah'ı bırakıp da yalnız dişi putlara (lât, Uzza ve Menat'a) tapıyorlar. Onların bu putlara tapmaları da ancak inatçı bir şeytana ibadet etmektir.

Onlar Allah’ın dışında ancak dişilere taparlar ve onlara yalvarırlar. Ve onlar ancak azgın şeytana dua ederler.

Müşrikler, Allah'ı bırakıp yalnızca birtakım dişi zannettikleri sahte tanrılardan istiyorlar ve isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar.

Allahtan başka, ancak, dişi puta tapınırlar, dik başlı şeytana taparlar onlar

Onlar, (müşrikler) Allah'ı bırakıp yalnızca dişilere (kadın ismi taktıkları tanrıçalara, heykellere) tapıyorlar. Hâlbuki onlar (böyle yaparak) sadece isyankâr ve inatçı şeytana tapmış oluyorlar.

Bkz. 34/41, 37/158-159, 43/19, 53/19Âyette geçen “inas” kelimesi dişi varlık anlamına gelen “ünsan”ın çoğulu olup cahiliye Araplarının putlarına verdi... Devamı..

Allâh’a ’ibâdet idecek yerde dişi putlara [1] ve ’âsî şeytâna ’ibâdet idiyorlar.

[1] O vakitler bir çoğının ismi müennes idi.

117,118,119. Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: "Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.

Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.[131] Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.

Âyetteki “dişiler”den maksat, müşrik Arapların; genellikle “dişi” (ünsâ) diye adlandırdıkları, Lât, Uzzâ, Menât gibi putlarıdır.... Devamı..

Onlar Allah’ı bırakıp birtakım dişi putlardan medet umuyorlar; başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar.

Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.  

 Dua etmek, dilek ve istekte bulunmak ibadettir, ancak Allah’ın vereceği ve yalnızca O’ndan istenecek şeyleri başkasından dilemek ise şirk alâmetidir.... Devamı..

O'ndan ayrı olarak tanrıçalara taparlar. Aslında inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.

Onlar, Allah'ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.

Onu bırakıb da sade dişilere tapıyorlar, ve sade yalâbık bir Şeytana tapıyorlar

Onlar, O'nu bırakıp, birtakım dişilere¹ yalvarıyorlar, oysa onların yalvardıkları azgın şeytandan başkası değildir.

1. Dişi putlara (Lat, Uzza, Menat gibi.)

Onlar Onu (Allahı) bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. (Böylece) o çok inâdcı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.

(O müşrikler) O'nu (Allah'ı) bırakıp sâdece (Lât ve Uzzâ gibi) birtakım dişi(isimli put)lara tapıyorlar ve ancak inadcı (isyankâr) bir şeytana tapıyorlar.

Allah’a ortak koşanlar, (dişi isimler verdikleri, meleklerin sembolü olan putlara) dişilere dua ediyorlar. Böyle yapmakla, yalnızca aldatıcı şeytana dua etmiş oluyorlar.

Gerçekten onlar Allah’ı bırakıp da yalnız dişi putlara taparlar. Böylece ancak o dik kafalı Şeytan’a tapmış olurlar.

O müşrikler Allah/ı bırakarak yalnız dişilere [³] taparlar. Böylece onlar ancak çok inatçı bir şeytana [⁴] tapmış olurlar.

[3] Lât ve emsali putlar ki Araplar bunlara dişi derlerdi.[4] Veya hayra asla yaramaz kimseye.

Onlar, Allah’ı bırakıp dişi sembollere/putlara [inâsen] dua ediyorlar/yalvarıyorlar. Aslında onlar inatçı/isyankâr [merîd] bir şeytana yalvarıyorlar.

Onlar Allah'ı bırakıp sadece bir takım zayıf varlıklara yalvarır ve hiç bir faydası olmayan şeytana yakarırlar.

Onlar, Allah’ın varlığını ve kudretini kabul etmekle birlikte, O’nu bırakıp, isteklerine boyun eğdirebilecekleri birtakım dişi tanrıçalara ve sembollere tapıyorlar ve aslında, serseri, inat bir şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar.

O’nu bırakıp dişilere tapıyorlar, âsi / dikkafa şeytana tapıyorlar.

Hattâ bunun için olsa gerek aracı tanrılarına hep bayan isimleriyle hitap ediyorlar, aslında yanıp tutuştukları çulsuz şeytandır.

Onlar Allah’ı bırakıp dişilere tapıyorlar. Onlar gerçekte azgın bir şeytana tapmaktadır.

117,118. (Müşrikler) O’nun (Allah’ın) peşi sıra birtakım dişilerden (dişi isimli putlardan) başkasına yalvarmıyorlar. Onlar, Allah’ın kendisine lanet ettiği inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar ki o şöyle demişti: “Şüphesiz ki kullarından belirli bir pay edineceğim.

O (müşrikler) Allah’ı bırakıp da dişi putlara¹ tapıyorlar.² Hâlbuki onlar, (böyle yaparak) azgın şeytandan başka bir şeye tapmıyorlar.

1 Yani bunlara göre ilâh mefhumu, her şeyden önce bir kadın hayalidir. Bundan dolayı da putlarının çoğunluğunu, kadın şeklinde düşünürler, kadın isiml... Devamı..

Onlar, Allah’ı bırakıp yalnızca cansız sembollere ¹⁴⁰ sığınıyorlar; böylece isyankar bir Şeytan’a sığınmış oluyorlar,

140 İnâs (ünsâ’nın -“dişi varlık”- çoğulu) teriminin, İslam-öncesi Arapların putlarına verdikleri bir ad olduğu sanılmaktadır, çünkü putların çoğunun ... Devamı..

Onlar, Allah ile aralarına bir takım dişi varlıkları koyup onlara yalvarıyorlar. Oysa onlar, azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar. 6/63-64, 7/55, 10/106, 28/87

Onlar, Allah’ın astı (diye inandıkları) tanrıçalara[⁸³¹] yalvarıp yakarıyorlar; bu şekilde onlar, inatçı şeytana yalvarıp yakarmış oluyorlar;

[831] İnâs ile cahiliyye toplumunun taptığı “tanrıçalar” kastedilmektedir. Taberî, İbn Abbas, Katâde ve Hasan Basri’den inâsın karşılığının, ağaç, taş... Devamı..

O müşrikler Cenâb-ı Hakk'a değil, ancak dişilere taparlar ve ancak ziyâde isyankar bir şeytana tapıverirler.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah'ın lânet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. [53, 19; 43, 19; 37, 158-159; 34, 41]

Hiç kimse “şeytana tapıyorum.” demez, fakat “işi gücü şeytanlık olan”, hep şeytanı sevindirecek işler yapan kimse, ona ibadet ediyor demektir.... Devamı..

O(Allah'a ortak koşa)nlar, O'nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, (hayırsız) asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

Mekke müşrikleri Allâh'dan gayri olarak dişi putlara 'ibâdet iderler (putların isimleri hep müennes idi) ve putlara 'ibâdetleri de 'inadcı ve mütemerrid şeytâna tapdıklarındandır (şeytâna tâbi' olub ilkâât ve evâmirine uydukları cihetle putlara 'ibâdet iderler).

Onların Allah’tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir[*]. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız şeytandır.

[*] "(Müşrikler) Allah'tan önce öyle şeye kul oluyorlar ki, kendilerine ne bir faydası dokunur ne de zarar verebilir. Bir de derler ki "Bunlar, Allah'... Devamı..

Allah'ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar.

Onlar Allah'ı bırakıp da dişilere dua ederler. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına yalvarmış olmuyorlar.(35)

(35) Müşrikler, taptıkları putların çoğuna dişi isimleri verirlerdi. Halbuki aynı insanlar, toplumda kadına değer vermeyen ve kız babası olmaktan utan... Devamı..

Allah'ın berisindekilere davet/dua edenler sadece dişilere/dişileşmiş halde davet/dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar.

ŧapmazlar andan ayruġa illā dişilere daħı ŧapmazlar illā şeyŧāna boyun virmeyici.

Anlar du‘ā eylemezler Tañrıdan özge illā dişiler ki el‐melā’iketübenātu’llāh dimişlerdür. Daḫı du‘ā eylemezler illā mel‘ūn şeyṭāna.

(Məkkə müşrikləri) Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə (Lata, Mənata, Uzzəyə, Nailəyə) tapınır və yalnız asi (inadkar) Şeytana ibadət edirlər.

They invoke in His stead only females; they pray to none else than Satan, a rebel

(The Pagans), leaving Him, call but upon female deities:(627) They call but upon satan the persistent rebel!

627 The unity, power, and goodness of Allah are so manifest in nature and in the human mind when it is in accord with the universal spirit, that only ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.