17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 108. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yestaḣfûne mine-nnâsi velâ yestaḣfûne mina(A)llâhi vehuve me’ahum iż yubeyyitûne mâ lâ yerdâ mine-lkavl(i)(c) vekâna(A)llâhu bimâ ya’melûne muhîtâ(n)

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler, halbuki Tanrının razı olmadığı sözü geceleyin söylerler, düzenler düzerlerken de o, onlarlaydı ve Allah, onların bütün yaptıklarını kavrar.

Onlar (hıyanet ve kötülüklerini) insanlardan (sakınıp) gizlerler de Allah’tan (utanıp) gizlemezler. (Ve O’nun kahrına uğrayacaklarını düşünmezler.) Oysa, (Rabbinizin) asla hoşnut olmayacağı sözden (ve sinsi projelerden ibaret hıyanet girişimlerini) ‘geceleri (ve gizlice) düzenleyip kurarlarken’, O (Allah) onlarla beraberdir. Allah (kullarının) bütün yaptıklarını (ilmiyle ve kudretiyle) kuşatıvermiştir.

Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama, Allah'tan gizleyemezler. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanıbaşındadır ve Allah onların bütün yaptıklarını ilmiyle kuşatır.

Münâfıklar, insanlardan çekinerek yaptıklarını gizlerler, Allah'tan gizlemezler, gizleyemezler. Onlar geceleyin, onun razı olmayacağı sözü tasarlarlarken, Allah onların konuştuklarını işitiyor. Allah onların işledikleri amelleri, ilmiyle kudretiyle abluka altına almıştır.

Hesaplarını insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa onlar gece vakti Allah'ın hoşnut olmayacağı sözleri konuşurlarken O kendileriyle beraberdi. Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.

Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.

İnsanlardan utanarak hâinliği örterler de, Allah'dan gizlemezler. Halbuki Allah'ın râzı olmıyacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdi. Allah'ın ilmi bütün yaptıklarını kuşatıcıdır.

Allah’ın razı olmadığı o kurdukları laf ve planları insanlardan gizliyorlar da Allah’tan gizlemiyorlar. Hâlbuki Allah her an onlarla beraberdir. Ve Allah onların her yaptığını kuşatmıştır. (Onlar O’nun memleketinden dışarı çıkamazlar.)

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/İnsanlardan gizleyebilir ama Allah'tan gizleyemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp dururken, Allah onlarla beraber idi. Allah, yaptıklarını kuşatıcıdır.

İnsanlardan gizlerler, Allahtan gizlemezler, hoş olmayan sözleri düzerlerken geceleri, Allah onlarla idi; Allah kavrar onlar ne işliyorsa

(Onlar günah işlerken ve plan yaparken) insanlardan gizle(yebili)rler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Oysa onlar gecenin karanlığında Allah'ın hoşnut olmadığı planları kurarken Allah onlarla beraberdi (onların konuştuklarını ve yaptıklarını görüyordu). Çünkü Allah, onların yaptıkları her şeyi ilimi ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır.

Bkz. 58/7“Tebyît” bir işi geceleyin düşünmek, planlamak ve yapmak demektir. Kur’an, iki yüzlülüğü tabiat hâline getirmiş nifak sahibi münafıkların gec... Devamı..

Hıyânetlerini insânlardan setre çalışıyorlar. Fakat her hallerine vakıf olan Allâh’dan utanmazlar. Hoş gelmiyen tezvîrâtı irtikâb itdikleri zamân Allâh yanlarındadır, ânların her yapdıklarını ihâta ider.

Allah'ın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'dan gizlemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini bilmektedir.

Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah’tan gizlenmezler. Hâlbuki Allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır (O'nun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler).

Halktan gizlerler de ALLAH'ı umursamazlar. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır.

Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah'tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.

İnsanlardan gizlemeğe çalışırlar da Allahdan gizlemeği düşünmezler, halbuki onun razı olmıyacağı tezviratı tertib ederlerken o yanı başlarında, hem Allah her ne yaparlarsa muhît bulunuyor

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa Allah, razı olmayacağı sözü geceleyin¹ düzüp kurarlarken² onlarla beraberdi. Kuşkusuz, Allah, onların yaptığı her şeyi kuşatandır.

1. Gizli gizli. 2. Plan yaparlarken.

İnsanlardan gizlerler de Allahdan gizlemezler. Halbuki onlar onun (Allahın) raazî olmayacağı sözü geceleyin konuşub düzdükleri zaman da O, beraberlerinde idi. Allah (ın ilmi) yapacakları her şey'i kuşatıcıdır.

(Onlar) insanlardan gizlemeye çalışırlar (utanırlar) da Allah'dan gizlemek istemezler (hayâ etmezler); hâlbuki (Allah'ın) râzı olmayacağı söz(ler)i geceleyin (gizlice)uydururlarken, O onlarla berâberdi. Çünki Allah, onların yapmakta olduklarını (ilim ve kudretiyle) tamâmen kuşatıcıdır.

İhanetlerini insanlardan gizliyorlar, ama Allah’dan gizleyemezler. Zira onlar gece gizli gizli, Allah’ın razı olmayacağı sözleri planladıklarında, Allah onların yanındaydı. Allah onların yaptıklarını çepe çevre kuşatandır.

Onlar yaptıklarını insanlardan gizlemek isterler de Allah’tan gizlemezler. Oysa ki onlar Allah’ın onamıyacağı sözü geceleyin düzerlerken Allah yanlarında idi. Allah onların bütün işlediklerini kuşatıcı olandır.

Onlar halktan gizlerler de Allah/tan gizlemezler. Halbuki Allah; hoşnut olmadığı sözü gece kurdukları zaman onlar ile beraberdir. Allah işlediklerinizi ilmiyle kuşatır.

Onlar yaptıklarını insanlardan gizliyorlar ama Allah’tan gizleyemezler. Çünkü Allah’ın hoşlanmadığı bir sözü (içlerinden geçirerek) geceleseler bile Allah onların yanıbaşındadır/onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Hâlbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü, geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdir. Allah yapacakları her şeyi kuşatandır.

Onlar, günah işlerken insanlardan çekinip gizleniyorlar fakat Allah’tan utanıp gizlenmiyorlar. Oysa, onlar gecenin karanlığında Allah’ın hoşnut olmadığı bu plânları kurarlarken, O onların yanı başındaydı. Çünkü Allah, yaptıkları her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır.

Hani Söz’den razı olmayacağı şeyi gece tasarlıyorlar, İnsanlar’dan gizliyorlar; O, onlarla birlikteyken Allah’tan gizlemezler.
Allah, işleyecekleri şeyleri çepeçevre kuşatandır.

Bu gibiler, sadece insanlardan saklanırlar, Allah'tan saklanmaya çalışmazlar. Oysa Allah, onlar geceleri çirkin sözler üretirken hep yanıbaşlarında tüm yapıp ettiklerini, yakından görüp izliyordu.

Hainler insanlardan gizlenmeye çalışır ama Allah’tan gizlenemezler. Hâlbuki onlar geceleyin haince tuzak kurarken Rabbin onlarla beraberdir. Rabbin onların yaptıklarını bilgisiyle kuşatmıştır.

İnsanlardan gizlerler de Allah’tan gizleyemezler. (Oysa) geceleyin, O’nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken, O onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır.

Bunlar, (ihanetlerini) insanlardan gizliyorlarsa da Allah’tan asla gizleyemezler. Oysa onlar geceleyin Allah’ın râzı olmadığı sözleri tasarlarlarken¹ O, onların yanı başlarındadır. Çünkü Allah onların yaptıkları her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.²

1 Tebyit: Bir işi geceleyin düşünmek, gece karanlığında yapmak demektir. “Beyt” kökünden alınırsa bir sözü manzum bir beyit, bir şiir yapar gibi uğraş... Devamı..

Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allah’tan gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allah’ın tasvib etmediği düşünce ve inançları ¹³⁶ her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanıbaşındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını [ilmiyle] kuşatır.

136 Lafzen, “inancın” (mine’l-kavl). Unutulmamalıdır ki kavl kelimesi, yalnızca “deyiş” veya “söz” (ki asıl karşılığıdır) anlamına gelmez; aynı zamand... Devamı..

Onlar, işledikleri suçu insanlardan gizleyebilirler de Allah’tan gizleyemezler. Oysa Allah’ın razı olmadığı sözü, geceleyin planlarken Allah onlarla beraberdir. Zira Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. 18/49, 41/22-23, 45/29, 50/1...18

Hadi onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebilirler (diyelim), fakat Allah’tan gizleyemezler ki. Çünkü zifiri gecede Allah’ın razı olmadığı bir söylemi tasarladıkları her an bile Allah onların yanı başındadır. Zira Allah onların yaptığı her şeyi çepeçevre kuşatandır.

İnsanlardan gizlenirler de Allah Teâlâ'dan gizlenmezler. Halbuki Allah Teâlâ, razı olmadığı lâkırdıyı onlar geceleyin konuştukları zaman onlar ile beraberdir. Ve Allah Teâlâ onların her yaptıkları şeyi kuşatmış bulunmaktadır.

İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken O hep onların yanında idi. Zaten Allah, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

(Günah işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıkları herşeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan gizleyemezler).

İnsânlardan utanub gizlenmek isterler de Allâh'dan havf ve hayâ itmezler. Halbuki Allâh onlarla berâberdir. Allâh'ın razı olmayacağı kavli aralarında düşünüb karâr virdikleri zamân Allâh'ın berâberlerinde oldığını düşünmezler. Allâh Te'âlâ onların işledikleri şeyi muhît oldı. ('İlm-i ilâhîsiyle işlediklerini ihâta idüb bilir)

Onlar (içlerinde olanı) insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah’tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır[*].

[*] Mücadele 58/7

İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler/utanmazlar oysa, Allah'ın razı olmadığı sözü gece planlarken Allah onlarla beraberdi. Allah, bütün yaptıklarını kuşatmıştır.

Onlar işlediklerini halktan gizleseler de Allah'tan saklayamazlar. Çünkü onlar Allah'ın asla hoşlanmadığı iftiraları sinsice kurup dururken Allah onların yanındaydı ve onların bütün yaptıklarını kuşatmış bulunuyordu.

İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O'nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarf ederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.

gizlenürler ādemįlerden, daħı gizlenmezler Tañrı’dan. daħı ol anlaruñ- iledür ol vaķt kim dünerler düzgün eyleyü anı kim ħoşnūd olmaz sözden ya'nį yalan and. daħı oldı Tañrı aña kim işlerler ķaplayıcı ya'nį 'ilmi- y-ile.

Ṣaḳlarlar ḫāyinlıġı ḫalḳdan, līkin ṣaḳlayamazlar Tañrıdan, ol Tañrı Ta‘ālāözleri biledür söyleşüp yatduḳları vaḳt Tañrı Ta‘ālā rāżī olmaduġısözleri daḫı. Tañrı Ta‘ālā anlar işledügini bilmişdür.

Onlar (xəyanətlərini) insanlardan gizlətsələr də, Allahdan gizlədə bilməzlər. Onlar (Allaha) xoş getməyən sözləri ürəklərində tutduqda belə, yenə O onların yanındadır (Allah onları bilir). Allah onların nələr etdiyini biləndir.

They seek to hide from men and seek not to hide from Allah. He is with them when by night they hold discourse displeasing unto Him. Allah ever surroundeth what they do.

They may hide (Their crimes) from men, but they cannot hide (Them) from Allah, seeing that He is in their midst when they plot by night, in words that He cannot approve: And Allah Doth compass round(623) all that they do.

623 The plots of sinners are known fully to Allah, and He can fully circumvent them if necessary, according to the fullness of His wisdom. The words u... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.