9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad ûhiye ileyke ve-ilâ-lleżîne min kablike le-in eşrakte leyahbetanne ‘ameluke veletekûnenne mine-lḣâsirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, Sana ve Senden öncekilere vahyolundu (ki) : “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette Sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten de şirk koşarsan yaptıklarını boşa çıkarırım ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun diye vahyedildi.

Abdullah Parlıyan Meali

Halbuki ey insanoğlu! Sana ve senden öncekilere peygamberler vasıtasıyla vahyedilmiştir ki: “Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırırsan, bütün yaptıkların boşa gider ve öteki dünyada da, mutlaka zarara uğrayanlardan olursun.”

Ahmet Tekin Meali

Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur.
“Andolsun ki, eğer ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşarsan, bütün amellerin boşa gider. Kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun.”

Ahmet Varol Meali

Andolsun sana da, senden öncekilere de vahyedildi. Eğer ortak koşarsan kesinlikle amelin boşa gider ve mutlaka ziyana uğrayanlardan olursun.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): 'Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahy olundu:” - (Farz-ı muhal) eğer Allah'a eş koşarsan, muhakkak amelin boşa gider ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Sana da senden öncekilere de kesinlikle vahyedilmiştir ki; eğer Allah’a eş koşarsan, bütün yaptıkların boşa gider ve kesinlikle zarar edenlerden olursun.

Bayraktar Bayraklı Meali

Oysa sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer ortak koşarsan kesinlikle bütün yaptıkların boşa gider ve iflas edenlerden olursun.”[499]*

Besim Atalay Meali (1962)

Sana da, senden öncekilere de vahyolunmuş idi ki: «Eğer ki, eş koşarsan işin boşuna gider, ziyan eden kişilerden olursun !»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resul!) Şüphesiz sana da senden önce gönderilen resullerin her birine de (insanlara iletilmek üzere) vahyolundu ki: “(Ey insan!) Eğer Allah'a eş koşacak olursan, yaptığın bütün içler boşa çıkacak ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki sana da, senden önceki peygamberlere de vahyolunmuştur: "And olsun, eğer Allah'a ortak koşarsan işlerin şüphesiz boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun (bilfarz) Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!

Edip Yüksel Meali

Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki, sana da, senden öncekilere de şu vahyedildi: "Yemin ederim ki, eğer şirk koşarsan bütün çalışmaların boşa gider ve mutlaka kendine yazık edenlerden olursun."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için sana da vahyolundu şu, senden evvelkilere de: «yemin ederim ki eğer şirk koşarsan çalışman bütün boşuna gider ve mutlak kendine yazık eden hasirlerden olursun

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki, sana ve senden öncekilere şöyle vahyolundu: “Eğer Allah'a şirk koşarsan¹ şunu iyi bil ki bütün yaptıkların boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun.”*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki (Habîbim) sana da, senden evvelki (peygamberlere de (şu) vahyolunmuşdur: «Eğer (bilfarz Allaha) ortak tanırsan, celâlim hakkı için (bütün) amel (ve hareketler) in boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun».

Hayrat Neşriyat Meali

(Habîbim, yâ Muhammed!) Celâlim hakkı için, sana ve senden önceki(peygamber)lere şöyle vahyedildi: “And olsun ki, (sen de) eğer (Allah'a) ortak koşarsan, amelin mutlaka boşa gider ve elbette hüsrâna uğrayanlardan olursun!”

İlyas Yorulmaz Meali

Sana ve senden öncekilere “Eğer Allaha ortaklar koşarsan, bütün yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun” diye vahy olundu.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

* Sana, senden evvel gelenlere şöyle vahiy olunmuştur: «— * Eğer şerik koşacak olursan her halde amelin beyhude olacak. Sen de ziyankârlardan olacaksın».

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz sana ve senden öncekilere, “Eğer şirk koşacak olursan, şüphesiz senin amellerin boşa çıkacak ve elbette sen, hüsrana uğrayanlardan olacaksın” diye vahyolunmuştur.

Mahmut Kısa Meali

Oysa, ey insanoğlu, sana ve senden öncekilere kutsal kitaplarda bildirilmiştir ki; eğer Allah’a ortak koşacak olursan, örneğin, O’nun varlığına inanmakla birlikte, O’ndan başka varlıkların hüküm ve otoritesine boyun eğersen yahut dünyevî menfaatleri, uyulması gereken en üstün değer ölçüsü haline getirirsen, bütün yaptığın iyilikler boşa gidecek ve dünyada da, âhirette de kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olacaksın!”

Mehmet Okuyan Meali

Yemin olsun ki sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur: Şüphesiz ki (Allaha) ortak koşarsan, işlerin elbette boşa gider ve elbette kaybedenlerden olursun!**

Mehmet Türk Meali

65,66. (Ey Muhammed!) Yemin olsun, senden öncekilere olduğu gibi sana da: “Eğer (Allah’a) şirk koşarsan, şüphesiz senin bütün yaptığın boşa gider ve elbette sen kaybedenlerden olursun. Öyleyse, artık (sadece) Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” diye vahyolundu.1*

Muhammed Esed Meali

Halbuki, [ey insanoğlu,] sana ve senden önce yaşamış olanlara vahyedilmiştir ki 65 Allah'tan başkasına ilahî sıfatlar yakıştırırsan bütün çabaların kesinlikle boşa gidecektir: çünkü [öteki dünyada] mutlaka ziyana uğrayanlardan olacaksın.

Mustafa Çavdar Meali

Oysa sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmişti: – Eğer Allah’a ortak edinip şirk koşacak olursan iyi bil ki yaptığın bütün ameller boşa gider ve kesinlikle kaybedenlerden olursun. 4/116, 6/88

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu sana ve senden öncekilere (insanoğluna iletilmek üzere) şöyle vahyedilmişti: “(Ey insan!) Eğer Allah’a ait nitelikleri başkalarına yakıştırırsan, kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gidecek, üstelik büsbütün kaybedenlerden olacaksın!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, sana ve senden evvelkilere vahyolundu ki, eğer «(Allah'ın) Ortağı vardır,» dersen elbette amelin bâtıl olur ve elbette hüsrâna uğramışlardan olursun.

Suat Yıldırım Meali

Hâlbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki: “İyi dikkat et! Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen âhirette kaybedenlerden olursun! ”

Süleyman Ateş Meali

Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: "Andolsun, eğer (Allah'a) ortak koşarsan amelin boşa çıkar ve kaybedenlerden olursun!"

Süleymaniye Vakfı Meali

(Ey Muhammed) Sana da senden ön­ceki nebilere de şu kesin olarak bildiril­miştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen de kaybeden­lerden olursun.

Şaban Piriş Meali

Sana ve senden öncekilere:-Eğer şirk koşarsan yaptıkların boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun, diye vahyolunmuştur.

Ümit Şimşek Meali

Gerçek şu ki, sana da, senden öncekilere de, “Allah'a ortak koşacak olursan bütün yaptıkların boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun” diye vahyolunmuştur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ vaḥy olındı saña daħı anlara kim senden ilerü-di “eger şirk eyleyesin bāŧıl ola 'amelüñ daħı olasın ziyānlulardan.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Sənə və səndən əvvəlkilərə (keçmiş peyğəmbərlərə) belə vəhy olunmuşdur: “Əgər (Allaha) şərik qoşsan, bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan!

M. Pickthall (English)

And verily it hath been revealed unto thee as unto those before thee (saying): If thou ascribe a partner to Allah thy work will fail and thou indeed wilt be among the losers.

Yusuf Ali (English)

But it has already been revealed to thee,-(4338) as it was to those before thee,- "If thou wert to join (gods with Allah., truly fruitless(4339) will be thy work (in life), and thou wilt surely be in the ranks of those who lose (all spiritual good)".*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.