8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

En tekûle nefsun yâ hasratâ ‘alâ mâ ferrattu fî cenbi(A)llâhi ve-in kuntu lemine-ssâḣirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün) : "Allah yanında (O’na karşı kullukta) yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (bana!) Doğrusu Ben, (Allah'ın diniyle) alay edenlerdendim!.. (Gelmeden önce Hakka ve hayra yönelip hazırlık yapınız.) "

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Herkesin, Allah katından bir sevap kazanamadım, hey gidi hey ve gerçekten de alay edenlerdendim dediği.

Abdullah Parlıyan Meali

Kişinin yana yakıla şöyle diyeceği gün: “Allah'a karşı kullukta yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana, doğrusu ben Allah'ın diniyle alay edenlerdendim.

Ahmet Tekin Meali

Her nefsin, herkesin:
“Allah'ın huzurunda sergilediğim umursamaz davranışlarımdan, Kur'ân'ı küçümsememden dolayı eyvah, bana yazıklar olsun. Ben alay edenlerdendim.” diyeceği günden önce Kur'ân'a tâbi olun.

Ahmet Varol Meali

Bir canın: "Allah'a itaatte kusur edişimden dolayı yazıklar olsun! Doğrusu ben alay edenlerdendim" demesinden (önce).

Ali Bulaç Meali

Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün): 'Allah yanında (kullukta) yaptığım kusurlardan dolayı yazıklar olsun (bana) doğrusu ben, (Allah'ın diniyle) alay edenlerdendim.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra günahkâr nefsin şöyle demesi var: “- Yazık bana! Allah'a ibadette kusur etmişim. Ben (Kur'an ve müminlerle) alay edenlerdenim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Ki kişi demesin: “Allah’tan yana yaptığım eksikliklerden dolayı bana yazıklar olsun! Ben gerçekten (o mesajlar ile) alay edenlerden idim.”

Bayraktar Bayraklı Meali

55,56. “Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba uyunuz ki, hiçbir insan, “Allah'a karşı aşırı gittiğim, küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” demesin.

Besim Atalay Meali (1962)

Hiçbir kimse: «Allaha karşı yaptığım taşkınlıktan dolayı, bana yazıklar olsun; ben alay ediyorum!» demeye; ya da: «Allah beni doğru yola iletseydi sakınçlardan olurdum!» demeye; yahut azabı gördüğü zaman: «Bir kez daha döneydim, iyilerden olurdum!» Demeden önce, Allaha yönelin, ona teslim olun, sonra yardım olunmazsız

Cemal Külünkoğlu Meali

Kişinin: “Allah'a karşı umursamaz davrandığım ve (hakikati) küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” diyeceği (günden sakının)!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kişinin: "Allah'a karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alaya alanlardandım" diyeceği günden sakının.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

55,56. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki, kişi, “Allah’ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime! Gerçekten ben alay edenlerden idim” demesin.

Diyanet Vakfı Meali

Kişinin: Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)!

Edip Yüksel Meali

Ki kişi, "ALLAH'ın öğretisine aldırmamaktan ötürü vay halime; doğrusu ben alay edenlerdendim," demesin

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(O günden sakının ki günahkar) nefis şöyle diyecektir: "Allah'ın yanında yaptığım kusurlardan dolayı yazık bana! Doğrusu ben alay edenlerdendim."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Diyeceği gün bir nefis: eyvah, Allah yanında yaptığım eksikliklerden dolayı hasretime bak, doğrusu ben eğlenenlerden idim

Erhan Aktaş Meali

Sonunda: “Allah'a karşı aşırı gittiğimden dolayı yazıklar olsun bana! Doğrusu ben alay edenlerdendim.” denmemesi için;

Hasan Basri Çantay Meali

(O azâb günü) her nefsin «Allah yanında işlediğim taksıyrlerden dolayı vay hasret (ve nedamet) ime! Hakıykat, hakıykat ben (Onun diniyle, kitabiyle) eğlenenlerdendim» diyeceği,

Hayrat Neşriyat Meali

Tâ ki bir nefis: “Allah hakkında işlediğim kusurlardan dolayı yazıklar olsun bana! Gerçekten (ben) alay edenlerdendim” demesin!

İlyas Yorulmaz Meali

Bir nefsin “Allahın yanından gelen kitabı umursamadığım ve onu alaya almamdan dolayı bana yazıklar olsun” demeden önce, Allahın indirdiğine teslim olun.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Şunun için ki günahkâr bir kişi «Allah/a karşı yaptığım kusurlardan dolayı eyvah bana yazık oldu! Ben gerçekten, mü/minleri maskaraya alanlar sırasındaydım» demesin.

Kadri Çelik Meali

Kişinin, “Allah'a karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alaya alanlardandım” diyeceği (günden sakının).

Mahmut Kısa Meali

Ey insanlar! Sizi böyle açık ve net olarak uyarıyoruz ki, hiç kimse Hesap Günü yargı önüne çıkarılınca,Eyvah, Allah’a karşı işlediğim günahlardan dolayı yazıklar olsun bana! Meğer ben, ne büyük hakîkatleri alaya alıyormuşum da haberim yokmuş!” demesin.

Mehmet Okuyan Meali

Herhangi bir kişinin ‘Allahın katında (O
un buyruklarını) umursamamamdan dolayı* ah, yazıklar olsun (bana)! Doğrusu ben alay edenlerdendim! demesi(nden önce Kurana uyun)!
*

Mehmet Türk Meali

(Zira o gün gelince) kişinin: “Allah’a karşı (kullukta) yaptığım kusurlardan ve (Allah’ın diniyle) alay ettiğimden dolayı yazıklar olsun (bana).” demesi,

Muhammed Esed Meali

ki hiçbir insan 60 [Kıyamet Günü] “Allah'a karşı umursamaz davrandığım ve [hakikati] küçümseyenlerden biri olduğum için yazıklar olsun bana!” demesin;

Mustafa Çavdar Meali

Ki sonunda şunu demek zorunda kalmayasınız: – Eyvah Allah’a karşı işlediğim kusurlardan ve gerçeklerle alay edenlerden olduğum için yazıklar olsun bana. 6/31, 21/67

Mustafa İslamoğlu Meali

ki, hiç kimse, “Allah’a karşı yabancılaştığım ve gerçeği alay konusu yaptığım için vay benim halime” demesin!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Her nefsin, «Allah'a karşı yaptığım kusurlardan dolayı eyvah bana yazıklar olsun ve ben müstehzilerden olmuş idim,» demesinden evvel (insan, halini ıslah etmelidir.)

Suat Yıldırım Meali

Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın: “Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun bana ki ben O'nun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım! ”

Süleyman Ateş Meali

(O gün günahkar) nefsin şöyle demesinden sakının: "Allah'ın yanında (O'na kullukta) kusur edişimden dolayı vah (bana). Gerçekten ben alay edenlerdendim."

Süleymaniye Vakfı Meali

Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife alanlardandım”

Şaban Piriş Meali

Kişinin: Allah'a karşı işlediğim kusurlardan ve aldatılanlardan olduğum için bana yazıklar olsun demesinden önce…

Ümit Şimşek Meali

Tâ ki, öyle bir gün geldiğinde, kişi “Allah'a karşı işlediğim kusurlar yüzünden yazıklar olsun bana ki alay edenler arasındaydım!” demesin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Benlik şöyle diyecektir o zaman: "Allah'a karşı aşırı gitmem yüzünden başıma gelenlere bak! Alay edip duranlardan biriydim doğrusu!..."

Eski Anadolu Türkçesi

eyitmeginden nefs “iy ḥasretüm anuñ üzere kim taķsırlıķ eyledüm Tañrı yaķınlıġında ŧa'atında! daħı bayıķ oldum-ıdı yañśulayıcılardan.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Elə edin ki, sonradan) bir kəs: “Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay halıma! Həqiqətən, mən (Allahın hökmlərinə, Qur’ana, Peyğəmbərə və mö’minlərə) istehza edirdim!” – deməsin.

M. Pickthall (English)

Lest any soul should say Alas, my grief that I was unmindful of Allah, and I was indeed among the scoffers!

Yusuf Ali (English)

"Lest the soul should (then) say: ´Ah! Woe is me!- (4327) In that I neglected (my duty) towards Allah, and was but among those who mocked!´-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.