27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Femen azlemu mimmen keżebe ‘ala(A)llâhi vekeżżebe bi-ssidki iż câeh(u)(c) eleyse fî cehenneme meśven lilkâfirîn(e)

Kimdir Allah'a karşı yalan söyleyenden ve doğru, kendisine gelip anlatıldıktan sonra onu yalanlayandan daha zalim? Kafirlere, cehennemde yer yurt mu yok?

Allah’a karşı (O’nun adına) yalan (ve Dine aykırı fetva) uyduranlardan ve kendisine getirilip (gösterildiğinde) doğruyu (Kur’an’ın buyruğunu yanlış yorumlayıp) yalanlayandan daha zalim kim olabilir? (Böylesi gizli) Kâfirler için, cehennemde (yanıp) duracak yer mi yok (zannedilmektedir? İnkârcı nankörlerin zindanı ve azap diyarı cehennem değil midir)?

Allah hakkında yalan uydurandan ve doğru olan Kur'ân kendisine gelince, O'nu yalan sayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında hareket eden kim olabilir? Kâfirlere cehennemde yer mi yok?

Allah adına yalan uydurandan, kendisine gelen doğru sözü, Kur'ân'ı yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler için Cehennemde devamlı ikamet yeri mi yok?

Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkâr edenler için cehennemde barınacak yer mi yok?

Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?

Artık o kimseden daha zalim kim olabilir ki, Allah'a karşı yalan söylemiş; doğruyu (Kur'an'ı) da, kendisine geldiği vakit yalanlamıştır. Kâfirlerin yeri cehennemde değil midir?

Allah namına yalan uydurandan ve doğru bilgi kendisine geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim (haksız, vicdansız) kim olabilir? Acaba kâfirler için Cehennemde yer mi yok?

Allah hakkında yalan uydurandan ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Cehennem, kâfirler için uygun yer değil midir?

Allaha karşı yalan söyliyen, gerçek gelince de onu yalanlayan bir kimseden daha zalim kim olur? Cehennem kâfirlere bir durak değil midir?

Allah hakkında yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde inkârcılara yetecek kadar yer yok mudur (zannediyorlar)?

Allâh hakkında yalan îcâd iden ve âşikâr bir hakîkatin butlânını iddi’â iden âdemden daha zâlim kim olabilür?(*)

(*) Âyetin son bölümü olan " اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِر۪ينَ / Kâfirlerin yeri cehennemde değil midir?" kısmının iki baskıda da meali bu... Devamı..

Allah'a karşı yalan uydurandan, kendisine gelmiş gerçeği yalan sayandan daha zalim olan kimdir? İnkarcılar için cehennemde dur durak olmaz olur mu?

Kim, Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi yok!?

Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği (Kur'an'ı) yalan sayandan daha zalim kimdir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi?

ALLAH'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim (daha haksız) kim olabilir? Kâfirlerin yeri cehennemde değil midir?

Artık o kimseden daha zalim (daha haksız) kim olabilir ki Allah üzerine yalan söylemiş, doğruyu da kendisine geldiği vakıt tekzib eylemiştir, Cehennemde değil midir mevkıi kâfirlerin

Öyleyse, Allah adına yalan uyduran ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Gerçeği yalanlayan nankörlerin yeri Cehennem'de değil mi?

(Böyle iken) Allaha karşı yalan söyleyenden, sıdk (-u hakıykat) ı — o, kendisine gelir gelmez — tekzîb edenden daha zaalim kimdir? Kâfirler için cehennemde bir karargâh mı yokdur?!

Artık Allah hakkında yalan söyleyenden ve kendisine geldiği zaman doğruyu yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Kâfirlere Cehennemde bir yer mi yoktur!

Allah adına yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Doğruları inkâr edenlerin cehennemdeki kalacakları yer, en uygun bir yer değil midir?

Allah’a karşı yalan söyliyenden, doğru erişince de onu yalan sayandan daha kıyıcı kim olabilir? Tanımazlar için Cehennem de yer mi yoktur?

Allah/a karşı yalan söyleyen, gerçek bir peygamber gelince onu yalancı sayan kimseden daha zalim kim olabilir? Kâfirlerin Cehennemde yurdu yok mu?

Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu (Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Küfre sapanlar için cehennemde bir konaklama yeri mi yok?

Allah’a karşı yalan sözler uyduran ve O’nun mesajı tüm açıklığıyla kendisine ulaştığı hâlde doğruyu, gerçeği bile bile inkâr eden kimseden daha zâlim kim olabilir? Bu nankörler için, ancak şu söylenir: Cehennemde kâfirler için yer mi yok?

Allah’a yalan söylemiş, kendisine gelen Doğru Söz’ü yalanlamış kimseden daha zâlim kimdir?
Kâfirler için bir ikamet yeri / mesken, Cehennem’de değil midir?

Hem Allah'a iftirada bulunan, hem ayağına kadar gelen nimeti tependen daha zalim kim olabilir? Cehennemde bu gibi nankörler için yer yok mu sanki?

Söyle bakalım! Kim; Allah’a karşı yalan uyduran, ayetlerimizi yalanlayandan daha zalimdir? Onlar; gerçekleri inkâr ederek yalan uydururken neye güveniyorlar? Yalancıların yeri cehennem değil mi?

Allah’a yalan uyduran ve kendisine gelen gerçeği (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki! [*] kâfirler için cehennemde yer mi yok!

Doğruyu söylemek “adalet”, yalan söylemek ise “zulüm”dür. Kim Yüce Allah hakkında yalan konuşursa, O’na iftira etmiş demektir. Yalanın en büyüğü Yüce ... Devamı..

Allah hakkında yalan söyleyenden¹ ve kendisine gelen doğruyu (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Kâfirlere cehennemde yer mi yok?

1 “Allah hakkında yalan söylemek;” Onun dışındaki kişi veya şeyleri Ona ortak koşmak, Allah’a insan özellikleri vermek veya bazı velîleri, azizleri ya... Devamı..

Allah hakkında yalan uydurandan ³⁷ ve önüne konulan gerçeği yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennem, hakikati inkar edenler için [en uygun] yer değil midir? ³⁸

37 Bu örnekte geçen “Allah hakkında yalan uydurmak”, Allah’ın uluhiyetine O’nun dışındaki bir kişiyi veya şeyi ortak kılmayı ifade eder. Bu, çok tanrı... Devamı..

Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine gelen Kuran karşısında yalana sarılandan daha kâfir biri olabilir mi? Bu kâfirler için cehennemde yer mi yok? 10/17, 50/30

Allah hakkında yalan söyleyen ve ayağına kadar geldiği halde gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç inkârda ısrar edenler için cehennemde yer bulunmaz mı?[4136]

[4136] Krş: 29:68.

Artık daha zalim kimdir o kimseden ki, Allah'a karşı yalan söylemiş, sıdkı geldiği zaman tekzîp eylemiştir. Kâfirler için cehennemde bir duracak yer yok mudur?

Uydurduğu yalanı Allah'a mâl eden, yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?

Allah hakkında yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer yok mudur?

Allah’a karşı yalan söyleyen ve doğrular kendine geldiğinde yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim yapar? Ayetleri görmezlikten gelenler (kafirler) için Cehennemde yer mi yok?

Allah hakkında yalan söyleyen ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirler için yer mi yok?

Allah adına yalan söyleyen ve kendisine hak geldiğinde onu yalanlayan kimseden daha zalim kimdir? O kâfirler için Cehennemde yer mi yok?

Allah hakkında yalan düzenden ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kâfirler için bir barınak yok mu?

pes kim žālimıraķdur andan kim yalan söyledi Tañrı üzere daħı yalan duttı ŧoġruyı ya'nį ķur’ān’ı ol vaķt kim geldi aña? ay degül mi ŧamuda ŧuraķ kāfirlere?

Pes kim ẓālimraḳdur ol kimseden ki yalan söyle[ye] Allāh ḥaḳḳında, daḫı ya‐lanlaya girçegi ki Ḳur’āndur, özine geldügi vaḳt? Cehennemde yoḳmıdur duraçaḳ yir kāfirlere?

Allaha qarşı yalan uydurub söyləyən (Allaha övlad isnad edən, Onun şərikləri olduğunu deyən), özünə gələn həqiqəti (Qur’anı, peyğəmbəri) təkzib edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məgər Cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur?! (Əlbəttə, vardır!)

And who doth greater wrong than he who telleth a lie against Allah, and denieth the truth when it reacheth him? Will not the home of disbelievers be in hell?

Who, then, doth more wrong than one who utters a lie concerning Allah,(4291) and rejects the Truth when it comes to him; is there not in Hell(4292) an abode for blasphemers?

4291 When the creature deliberately adopts and utters falsehoods against his own Creator, in spite of the Truth being brought, as it were, to his very... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.