5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zümer Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kur-ânen ‘arabiyyen ġayra żî ‘ivecin le’allehum yettekûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bu Kitap, asla) Eğrilik ve çarpıklığı (ayetler arasında ihtilafı) olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki (okuyup, anlayıp uygularlar, küfür ve kötülükten) sakınırlar (diye Allah katından indirilmiştir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Çekinsinler diye Arapça, eğrisibüğrüsü olmayan, dosdoğru Kur'an bu.

Abdullah Parlıyan Meali

İnsanlar yollarını kendisiyle bulsunlar diye, Kur'ân'ı Arap diliyle ve her türlü pürüz ve eğriliklerden uzak olarak vahyettik.

Ahmet Tekin Meali

Bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan, içinde tezat, tenakuz, pürüz, yalan, sapma olmayan bir kitabı düşünüp öğüt alsınlar. Ola ki, Allah'a sığınırlar, emirlerine yapışırlar, günahlardan arınıp, azâbından korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.

Ahmet Varol Meali

Belki sakınırlar diye içinde çarpıklık olmayan Arapça bir Kur'an (indirdik).

Ali Bulaç Meali

Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur'an'dır (bu). Umulur ki sakınırlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onu pürüzsüz ve dosdoğru Arabca bir Kur'an olarak indirdik. Gerek ki, küfürden sakınsınlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hiçbir eğri tarafı olmayan (apaçık) Arapça bir Kur’anı indirdik ki sakınsınlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sakınsınlar diye, onu pürüzsüz Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Besim Atalay Meali

27,28. Biz bu Kur'anda ihsanlar için her bir örnekten açıklamışız, olur ki, onlar öğüt alırlar, Arâpça olarak, iğrilik bulunmayan Kur'an indirdik, ola ki sakınalar

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar (ve anlamakta zorluk çekmesinler) diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O, eğriliği olmayan, Arapça bir Kuran'dır. Belki sakınırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz onu, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Diyanet Vakfı Meali

Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik.

Edip Yüksel Meali

Arapça, pürüzsüz bir Kuran, belki erdemli olurlar*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Pürüzsüz Arapça bir Kur'ân (indirdik ki, Allah'ın azabından) korunsunlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir Kur'an ki pürüzsüz bir arabî, gerek ki korunsunlar

Erhan Aktaş Meali

Kusursuz, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki takva sahibi olurlar.

Hasan Basri Çantay Meali

(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâf dan âzâde, dosdoğru, Arabca bir Kur'an olarak (indirdik). Tâki (küfürden) sakınsınlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Hiçbir eğriliği bulunmayan Arabca bir Kur'ân olarak (indirdik); tâ ki sakınsınlar.

İlyas Yorulmaz Meali

Hem de kendisinde hiçbir eğriliğin (yanlışın) olmadığı, Arapça bir Kuran olarak anlattık. Umulur ki korunurlar.

İsmail Hakkı İzmirli

Sakınsınlar diye Kur/an/ı Arap diliyle hiçbir eğrilik bulunmadığı halde indirdik.

Kadri Çelik Meali

(Bu) Eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an'dır. Umulur ki korkup sakınırlar.

Mahmut Kısa Meali

Kur’an’ın ilk muhatapları olan siz Araplara, içinde hiçbir çelişki, bulanıklık, tutarsızlık barındırmayan, sıradan bir insanın bile rahatlıkla anlayabileceği; dili, üslubu ve örnekleri bakımından pürüzsüz Arapça olarak indirilmiş muhteşem bir Kur’an gönderdik ki, önce sizler, daha sonra da tüm insanlar ondaki uyarıları dikkate alarak kötülüklerdensakınsınlar ve dâimâ iyiliklere, güzelliklere yönelsinler.
İşte, Allah’ın yanı sıra başka bir otoriteye boyun eğmenin ne büyük bir şaşkınlık olduğunu, anlatan canlı bir örnek:

Mehmet Türk Meali

Allah’tan hakkıyla sakınanlar için (bu kitabı) çelişkisiz, Arapça bir Kur’an olarak (indirdik).

Muhammed Esed Meali

ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak 34 Arapça bir hitabe olarak [vahyettik ki,] Allah'a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.

Mustafa Çavdar Meali

Üstelik bunu, Allah’a karşı gelmekten korunsunlar diye Arapça okunup iletilen, çelişkili ve dolambaçlı ifadeler içermeyen bir kitap olarak indirdik. 4/82, 18/1, 19/97, 41/44

Mustafa İslamoğlu Meali

(ve onu) hiçbir çarpıklığa[4133] meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak (indirdik): belki sorumluluklarını idrak ederler.[4134]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an ki, belki sakınırlar.

Suat Yıldırım Meali

Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dosdoğru ve Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Süleyman Ateş Meali

Korunanlar için bunu, pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak (indirdik).

Süleymaniye Vakfı Meali

(Konuları örneklerken) Yanıltıcı olmayan[1] ve Arapça âyetler kümesi[2] halinde verdik ki kendilerini koruyabilsinler.*

Şaban Piriş Meali

Korunsunlar diye, hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir okuyuşla.

Ümit Şimşek Meali

O hiçbir eğriliği olmayan Arapça bir Kur'ân'dır(12)—umulur ki böylece sakınırlar.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunu, eğri-büğrüsü olmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, korunup sakınabilsinler.

Eski Anadolu Türkçesi

ķur’ān 'arabca egrilik issi degül ola kim anlar ķorķalar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz (onlara) nöqsansız-qüsursuz (heç bir əyri-üyrülüyü, dolaşıqlığı olmayan) ərəbcə bir Qur’an nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər.

M. Pickthall (English)

A Lecture in Arabic, containing no crookedness, that haply they may ward off (evil).

Yusuf Ali (English)

(It is) a Qur´an in Arabic,(4285) without any crookedness (therein):(4286) in order that they may guard against Evil.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.