16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle febi’izzetike leuġviyennehum ecma’în(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bunun üzerine şeytan) Dedi ki: “Senin izzetin adına andolsun ki ben, onların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gerçek demişti, yüceliğine andolsun ki onların hepsini azdıracağım.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun üzerine İblis: “Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü azdıracağım!” dedi.

Ahmet Tekin Meali

İblis:
“Senin kudret ve hükümranlığına yemin olsun ki, onların hepsinin hak yoldan uzaklaşmasına, helâki, hıyaneti tercihlerine imkân sağlayacağım” dedi.

Ahmet Varol Meali

Dedi ki: "Senin yüceliğine andolsun ki, muhakkak onların tümünü azdıracağım.

Ali Bulaç Meali

Dedi ki: 'Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka kışkırtıp azdıracağım.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(İblis şöyle) dedi: “- Öyle ise, izzet ve kudretine yemin ederim ki, onların hepsini muhakkak azdıracağım.

Bahaeddin Sağlam Meali

82, 83. İblis: “İzzetin hakkı için ihlâsa muvaffak olmuşlar müstesna, onların hepsini saptıracağım, onları zarara uğratacağım.” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

82,83. İblis, “Senin şanına andolsun ki ihlaslı kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.

Besim Atalay Meali

82,83. İblis dedi: «Senin büyüklüğüne ant ederim ki, özden olan kullarından başka hepsini azdırırım onların!»

Cemal Külünkoğlu Meali

82-83. İblis: “Senin kudretine andolsun ki, içlerinden sadece samimi olanlar hariç, onların hepsini mutlaka azdıracağım.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

82,83. İblis: "Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

82,83. İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

82, 83. İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi.

Edip Yüksel Meali

Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Öyle ise dedi: ızzetine kasem ederim ki ben onların hepsini mutlak iğva eder sapıtırım

Erhan Aktaş Meali

İblis: “Öyleyse, izzetine¹ ant olsun ki onların hepsini azdıracağım.” dedi. *

Hasan Basri Çantay Meali

Dedi: «Senin izzetine (mutlak kudretine, kahrına) andederim ki ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım».

Hayrat Neşriyat Meali

(İblis) dedi ki: “O hâlde senin izzetine yemîn ederim ki, mutlaka onların hepsini azdıracağım!”

İlyas Yorulmaz Meali

İblis “Senin Gücüne ve kuvvetine yemin olsun ki, insanların tümünü azdıracağım.”

İsmail Hakkı İzmirli

İblis, «— Şan ve şerefin hakkı için ben onların hepsini azdıracağım,

Kadri Çelik Meali

Dedi ki: “İzzetine andolsun ki, ben onların tümünü mutlaka aldatıp saptıracağım.”

Mahmut Kısa Meali

İblîs, “O hâlde,” dedi, “Senin yüceliğine yemin ederim ki, onların hepsini doğru yoldan çıkarıp azdıracağım!”

Mehmet Türk Meali

(İblis, Allah’a): “Senin şerefine yemin ederim ki ben onların tümünü kesinlikle azdıracağım.”

Muhammed Esed Meali

[Bunun üzerine İblis]: “Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü şiddetli bir sapıklığa sürükleyeceğim!” dedi,

Mustafa Çavdar Meali

İblis: -Senin şanına andolsun ki hepsini yoldan çıkaracağım!

Mustafa İslamoğlu Meali

(İblis) bunun üzerine dedi ki: “Senin yüceliğine yemin olsun ki, kesinlikle onların tümünü yoldan çıkaracağım!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım.

Suat Yıldırım Meali

82, 83. İblis: “Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır. ” dedi. [17, 62-65]

Süleyman Ateş Meali

(İblis) Dedi: "Senin izzet ve şerefine and olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

Süleymaniye Vakfı Meali

“Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.

Şaban Piriş Meali

-Senin şerefin için yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım! dedi.

Ümit Şimşek Meali

İblis dedi ki: “İzzetin hakkı için, onların hepsini azdıracağım.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dedi: "Kudret ve şerefine yemin olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

Eski Anadolu Türkçesi

82-83. eyitti iblįs “'izzetüñ ḥaķķı-içün azduram anları dükelcügini illā ķullaruñı anlardan ħālis olmışlar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(İblis) dedi: “Sənin izzətinə-qüdrətinə and olsun ki, onların (Adəm övladının) hamısını (haqq yoldan) azdıracağam;

M. Pickthall (English)

He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,

Yusuf Ali (English)

(Iblis) said: "Then, by Thy Power,(4234) I will put them all in the wrong,-(4235)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.