17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 82. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle febi’izzetike leuġviyennehum ecma’în(e)

Gerçek demişti, yüceliğine andolsun ki onların hepsini azdıracağım.

(Bunun üzerine şeytan) Dedi ki: “Senin izzetin adına andolsun ki ben, onların tümünü mutlaka azdırıp-kışkırtacağım.”

Bunun üzerine İblis: “Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü azdıracağım!” dedi.

İblis:
“Senin kudret ve hükümranlığına yemin olsun ki, onların hepsinin hak yoldan uzaklaşmasına, helâki, hıyaneti tercihlerine imkân sağlayacağım” dedi.

Dedi ki: "Senin yüceliğine andolsun ki, muhakkak onların tümünü azdıracağım.

Dedi ki: 'Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mutlaka kışkırtıp azdıracağım.'

(İblis şöyle) dedi: “- Öyle ise, izzet ve kudretine yemin ederim ki, onların hepsini muhakkak azdıracağım.

82, 83. İblis: “İzzetin hakkı için ihlâsa muvaffak olmuşlar müstesna, onların hepsini saptıracağım, onları zarara uğratacağım.” dedi.

82,83. İblis, “Senin şanına andolsun ki ihlaslı kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi.

82,83. İblis dedi: «Senin büyüklüğüne ant ederim ki, özden olan kullarından başka hepsini azdırırım onların!»

82-83. İblis: “Senin kudretine andolsun ki, içlerinden sadece samimi olanlar hariç, onların hepsini mutlaka azdıracağım.”*

82,83. İblîs: "Senin şânın içün yemîn iderim ki senin hâlis ’ibâdından gayrisinin kâffesini iğfâl iderim" didi.

82,83. İblis: "Senin kudretine and olsun ki, onlardan, sana içten bağlı olan kulların bir yana, hepsini azdıracağım" dedi.

82,83. İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.

82, 83. İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi.

Dedi ki, "Büyüklüğüne andolsun, tümünü azdıracağım."

İblis: "Öyle ise izzet ve şerefine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım."

Öyle ise dedi: ızzetine kasem ederim ki ben onların hepsini mutlak iğva eder sapıtırım

İblis: “Öyleyse, izzetine¹ ant olsun ki onların hepsini azdıracağım.” dedi. *

Dedi: «Senin izzetine (mutlak kudretine, kahrına) andederim ki ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım».

(İblis) dedi ki: “O hâlde senin izzetine yemîn ederim ki, mutlaka onların hepsini azdıracağım!”

İblis “Senin Gücüne ve kuvvetine yemin olsun ki, insanların tümünü azdıracağım.”

İblis dedi: "Senin erkin başı için ne olursa olsun insanların hepsini azdıracağım.

İblis, «— Şan ve şerefin hakkı için ben onların hepsini azdıracağım,

Dedi ki: “İzzetine andolsun ki, ben onların tümünü mutlaka aldatıp saptıracağım.”

İblîs, “O hâlde,” dedi, “Senin yüceliğine yemin ederim ki, onların hepsini doğru yoldan çıkarıp azdıracağım!”

Dedi ki: -“Senin izzet ve şerefine yemin olsun ki topluca onları azdırıp saptıracağım!”.

82,83. (İblis) “kudretine yemin olsun ki içlerinden samimi kulların hariç hepsini azdıracağım!” demişti. [*]*

(İblis, Allah’a): “Senin şerefine yemin ederim ki ben onların tümünü kesinlikle azdıracağım.”

[Bunun üzerine İblis]: “Senin kudretine andolsun ki, onların tümünü şiddetli bir sapıklığa sürükleyeceğim!” dedi,

İblis: -Senin şanına andolsun ki hepsini yoldan çıkaracağım!

(İblis) bunun üzerine dedi ki: “Senin yüceliğine yemin olsun ki, kesinlikle onların tümünü yoldan çıkaracağım!

(İblis de) Dedi ki: «Senin izzetine yemin ederim ki, elbette onların hepsini azdıracağım.

82, 83. İblis: “Öyle ise, senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlâsa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır. ” dedi. [17, 62-65]

(İblis) Dedi: "Senin izzet ve şerefine and olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

“Öyleyse senin gücüne yemin olsun ki onların hepsini hayallere daldıracağım.

-Senin şerefin için yemin ederim ki, onların hepsini azdıracağım! dedi.

İblis dedi ki: “İzzetin hakkı için, onların hepsini azdıracağım.

Dedi: "Kudret ve şerefine yemin olsun ki, onların tümünü azdıracağım."

82-83. eyitti iblįs “'izzetüñ ḥaķķı-içün azduram anları dükelcügini illā ķullaruñı anlardan ħālis olmışlar.”

İblīs eyitdi: Senüñ ‘izzetüñ ḥaḳḳı‐çun, anlaruñ barçasın azdururın,

(İblis) dedi: “Sənin izzətinə-qüdrətinə and olsun ki, onların (Adəm övladının) hamısını (haqq yoldan) azdıracağam;

He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,

(Iblis) said: "Then, by Thy Power,(4234) I will put them all in the wrong,-(4235)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.