17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle rabbi feenzirnî ilâ yevmi yub’aśûn(e)

Rabbim demişti, ölüleri dirilteceğin günedek öldürme beni.

(İblis) Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri (ve hesaba çekilecekleri) güne kadar bana süre (ve onları saptırıp azdırmam için fırsat) tanı."

İblis: “Ey Rabbim!” dedi. “O halde herkesin dirileceği güne kadar, bana mühlet ver.”

İblis: “Rabbim, insanların diriltilecekleri güne kadar, bana mühlet ver.” dedi.

Dedi ki: "Ey Rabbim! Öyleyse onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı".

Dedi ki: 'Rabbim, öyleyse onların dirilecekleri güne kadar bana süre tanı.'

(İblis şöyle) dedi: “- Ey Rabbim! O halde (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar beni geri bırak.”

İblis: “Ey Rabbim! Bu insanların dirileceği güne kadar bana mühlet ver” dedi.

İblis, “Ey Rabbim! Tekrar diriliş gününe kadar, bana süre ver” dedi.

İblis dedi: «Ey Tanrım! Toplanılan güne değin, bana ara veresin !»

İblis: “Ya Rabbi, o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver” dedi.

İblîs "Yâ rabbî dirilme (kıyâmet) gününe kadar bana müsâ’ade it" didi.

"Rabbim! Dirilecekleri güne kadar beni (canımı almayı) ertele" dedi.

İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi.

İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

Dedi ki, "Rabbim, dirilecekleri güne dek beni ertele."

İblis: "Ya Rab! O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi.

Dedi: ya rab! o halde ba'solunacakları güne kadar beni geri bırak

İblis: “Rabb'im! O halde yeniden dirilme gününe kadar bana süre ver.” dedi.

Dedi: «Ey Rabbim, o halde (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver».

(İblis:) “Rabbim! Öyle ise bana (insanların) diriltilecekleri güne kadar mühlet ver!” dedi.

İblis “Rabbim! Bana diriliş gününe kadar izin ver” dedi.

İblis dedi: "Ey çalabım. Dirilme gününe kadar beni bırak.

İblis «— Yâ Rab! Tekrar dirilecek güne kadar bana mühlet ver, beni yaşat» dedi.

Dedi ki: “Rabbim! Öyleyse onların dirilip kaldırılacakları güne kadar bana süre tanı.”

Bunun üzerine İblîs, “Ey Rabb’im!” dedi, “Öyleyse, insanların yeniden dirilteceği Hesap Gününe kadar bana fırsat ver de, önünde eğilmemi istediğin insanoğlunun ne kadar değersiz bir varlık olduğunu göstereyim!”

-“Rabbim! Yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı!” dedi.

(İblis) “Rabbim! İnsanların diriltilecekleri güne kadar bana zaman ver.” demişti.

(İblis): “Ey Rabbim! Öyleyse o (insanların) dirileceği güne kadar¹ bana süre tanı.” dedi.²*

[İblis] “Ey Rabbim!” dedi, “O halde herkesin dirileceği Güne kadar bana mühlet ver!”

İblis: -Rabbim öyleyse yeniden diriliş gününe kadar bana mühlet ver! 15/28...44

(İblis): “Rabbim!” dedi, “Madem öyle, tekrar diriliş gününe kadar süre tanı bana!”

(İblis de) Dedi ki: «Yarabbi! Öyle ise bana ba's olunacakları güne kadar mühlet ver.»

“Ya Rabbî, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin? ” dedi.

Rabbim, dedi, öyleyse yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver.

Dedi ki “Sahibim, yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver; öldürme.”

-Rabbim, dedi. Tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı.

İblis “Yâ Rabbi, onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı” dedi.

Dedi: "Rabbim, o halde insanların diriltileceği güne kadar bana süre ver."

eyitti “iy çalabum! pes mühlet vir baña ol güne degin kim ķoparmalar yirden.”

Eyitdi: Yā Rabb, baña mühlet vir anlar ba‘ẟ olacaġı güne degin, didi.

(İblis) dedi: “Ey Rəbbim! Qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver!”

He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.

(Iblis) said: "O my Lord! Give me then respite(4232) till the Day the (dead) are raised."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.