17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 74. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ iblîse-stekbera vekâne mine-lkâfirîn(e)

Ancak İblis secde etmemişti, ululanmıştı ve o, kafirlerden olmuştu.

Yalnız İblis hariç; o büyüklük taslamış ve kâfirlerden olup çıkmıştı.

Yalnız İblis kapanmadı, ululanıp böbürlendi de böylece gerçekleri örtbas edenlerden oldu.

Yalnız İblis secde etmedi, saygı göstermedi. Büyüklük taslayıp serkeşlik etti ve kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerden oldu.

Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu.

Yalnız İblis hariç. O büyüklendi ve kafirlerden oldu.

Yalnız iblis (Adem'e secde etmekten) kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

İblis müstesna. O büyük olduğunu sandı. Ve kâfirlerden oldu.

Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

73,74. Kâfir olan, büyüklük taslayan, iblisten başka, bütün melekler hemen secde kıldılar!

Yalnız İblis, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Yalnız iblîs kibir itdi ve kâfirler meyânına dâhil oldı.

73,74. Bütün melekler secde etmişlerdi, fakat İblis; o, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu.

Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu.

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Yalnız İblîs kibirlenmek istedi ve kâfirlerden oldu

Ancak iblis etmedi. O kibirlendi ve zaten o kafirlerdendi.¹*

yalınız İblîs kibirlenmiye yeltenmişdi. (Zâten) o, (ilm-i ilâhîde) kâfirlerdendi.

Ancak (cinlerden olan) İblis hâriç. (O,) büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Ancak içlerinden İblis büyüklendi ve Allah’ın emrini yerine getirmeyenlerden oldu.

Yalnız İblis büyüklük tasladı, tanımaz oldu.

Ancak İblis bunu kibrine yediremedi, o, zaten kâfirlerdendi.

Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

Ancak aslen bir cin olan İblîs, Âdem’in üstünlüğünü kabullenmedi; çünkü bunu gururuna yediremedi ve Allah’ın emrine karşı gelerek, kâfirlerden biri oldu!

Ancak İblîs başka! Kibirlendi / büyüklük tasladı; Kâfirler’den oldu.

İblis hariç. [*] Kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştu. [*]*

73,74. Meleklerin hepsi ona topluca secde etti. Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

yalnız İblis kapanmadı: O küstahça böbürlendi ve [böylece] hakikati inkar edenlerden oldu. 57

İblis hariç. O, böbürlendi ve Allah’a karşı nankörlük etti ve kâfirlerden oldu. 17/61...65

İblis hariç: o büyüklük tasladı ve hakkı inkâr edenlerden oldu.

İblis müstesna. O böbürlenmek istedi ve kâfirlerden oldu.

Lâkin İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

İblis secde etmedi, büyüklendi ve emri görmezlikten gelenlerden (kafirlerden) oldu.

İblis müstesna. O, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

İblis müstesna. O büyüklük tasladı ve kâfir olup çıktı.

İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu.

73-74. pes secde eyledi firişteler dükeli dirilüben illā iblįs boyun virmedi yā ululıķ istedi daħı oldı kāfirlerden.

illā İblīs itmedi, büyüklendi. Daḫı kāfirlerden oldı.

Yalnız İblisdən başqa! O (səcdə etməyə) təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu.

Saving Iblis, he was scornful and became one of the disbelievers.

Not so Iblis: he was haughty, and became(4228) one of those who reject Faith.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.