26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 70. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn yûhâ ileyye illâ ennemâ enâ neżîrun mubîn(un)

Bana vahyedilmede ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.

"Bana da ancak, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum için vahyolunmaktadır."

O konular, Allah tarafından bana vahiyle bildirilmemiş olsaydı, ben de size apaçık bir uyarıda bulunamazdım.

“Ben ancak, sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahiy geliyor.”

Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor."

'Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır.'

Fakat ben, açık olarak korkutan bir peygamber olduğum içindir ki, (Adem hakkında meleklerin çekişmesine dair) o ilim bana vahyolunuyor.”

“Ancak apaçık bir uyarıcı olduğum bana vahyediliyor.”

“Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğumdan dolayı vahyediliyor.”

Bana ancak, vahyolunur, ben açık bir kocunduran kimseyim !»

“Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

69,70. Meleklerin meclisinden benim haberim yokdur ben ancak vahy olunan evâmir ve nevâhîyi izhâr iderim.

"Bana sadece vahyolunuyor; doğrusu ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

“Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.

"Apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyediliyor."

"Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor."

Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılmin bana vahy olunuyor

Bana, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum için vahyediliyor.

«Ben ancak gelecek tehlikeleri apaçık haber verici (bir peygamber) olduğum içindir ki (o ilim) bana vahy olunuyor».

“Doğrusu ben ancak apaçık bir korkutucu (peygamber) olduğum için bana vahyediliyor.”

Ancak bunlar bana vahy ile bildiriliyor. Bana düşende bunları size açıkça duyurmak.

İşte bu bilginin benim gönlüme bildirilmesi ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan ileri geliyor.

Bana yalnız Allah azabıyle aşikâr surette korkutmaklığım vahyolunmuştur».

“Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor.”

“Ancak şu var ki, insanları açık ve net olarak uyarmakla görevli bir uyarıcı olduğum için, o Yüce Toplulukta olup bitenleri anlatan bu mesajlar bana gönderilmiştir:

"Bana vahyediliyor ki ben, sadece bir uyarıcıyım”.

Bana sadece ‘apaçık bir uyarıcı olduğum’ vahyediliyor.”

“Bana sadece benim ancak apaçık bir uyarıcı olduğum vahyedilmektedir.” (de.)

o, [Allah] tarafından bana vahyedilmemiş olsaydı ben de [size] apaçık bir uyarıda bulunamazdım!” 53

Bu bilgiler bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum için vahyediliyor. 6/50-51

ne var ki bana, sadece apaçık bir uyarıcı olduğum bildirilmektedir.”

«Bana vahyolunmuyor, ancak ben şüphe yok bir apaçık korkutucu olduğum için (vahyolunuyor).»

Şu var ki: Bana sadece, açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor. ”

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için (bu bilgi) bana vahyediliyor.*

Bana sadece, doğruları açıklayan bir uyarıcı olmam vahyedilmektedir.”

Bana, apaçık bir uyarıcı olmamdan başka bir şey vahyolunmuyor.

Yalnız, ben apaçık bir uyarıcı olduğum için, bunlar bana vahyolunuyor.

"Bana, sadece açık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor."

“vaḥy olınmadı bendin yaña illā bayıķ ben ķorķıdıcıvan bellü” ya'nį vaḥy olınmadı baña illā sizi ķorķıtmaķ içün.

Taḥḳīḳ baña vaḥy olur, ben degül‐men, illā bir peyġamber ki bellü ögütvirür‐men.

(Bütün onlar) mənə ancaq (sizi Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olduğum üçün bir vəhy olunur!”

It is revealed unto me only that I may be a plain warner.

´Only this has been revealed to me: that I am to give warning plainly and publicly."(4224)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.