17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâ kâne liye min ‘ilmin bilmele-i-l-a’lâ iż yaḣtasimûn(e)

En yüce melekler topluluğu, münakaşa ederlerken benim hiçbir bilgim yoktu.

"Mele-i A’lâ (yüce topluluk ve kader tayini hakkında boşuna) hasımlaşıp tartıştıkları vakitte, (peygamber olmama rağmen, Allah’ın öğrettikleri ve gösterdikleri haricinde,) Benim (bile) hiçbir bilgim yok iken (o gafiller ve cahiller neyin peşinde koşmaktadırlar?)

De ki ey Muhammed! İnsanın yaratılışına karşı çıktıklarında, yüce melekler meclisinde neler olup bittiği hakkında gerçek bilgi sahibi değilim.

“Onlar orada tartışırlarken benim yüce meclis, Allah'ın melekleri topladığı meclis hakkında hiçbir bilgim yoktu.”

Yüce topluluk (mele-i a'la) aralarında tartışırlarken benim (haklarında) bir bilgim yoktu.

'Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiç bir bilgim yoktur.'

Benim melekler topluluğuna ait ne ilmim olurdu, onlar (Adem'in yaratılması hakkında) münakaşa ederlerken?

“Mele-i A’la(meleklerin yüce meclisi)nın ne tartıştıklarını bilmiyorum.”

“Melekler topluluğunun aralarında neyi tartıştıkları hakkında benim hiçbir bilgim yoktur.”

Benim, yüce varlıktan, tartışılan şeylerden hiçbir haberim yoktur

(Ey Muhammed! Yine de ki:) “Aralarında (İnsanın yaratılışı konusunda) tartıştıkları sırada, yüce konseyde (ileri gelen melekler topluluğunda) olup bitenler hakkında benim hiçbir bilgim yoktur.”

69,70. Meleklerin meclisinden benim haberim yokdur ben ancak vahy olunan evâmir ve nevâhîyi izhâr iderim.

"Onlar tartışırlarken Melei Ala'daki bu olanlar hakkında bir bilgim yoktu."

“Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu.”

Onlar orada tartışırken benim mele-i a'lâ hakkında hiçbir bilgim yoktu.  *

"Onlar tartışırlarken Yüce Toplum'da neler olup bittiği hakkında bir bilgim yoktu."

"Münakaşa ederlerken, benim melekler yüksek topluluğuna ait ne bilgim olabilirdi?"

Benim melei a'lâya ne ılmim olurdu onlar münakaşa ederlerken?

Onlar tartışırlarken, benim Mele-i A'la'ya¹ dair bir bilgim yoktu. *

«Mele'-i a'lâya, onlar aralarında münazara (ve münâkaşa) ederlerken, benim hiçbir bilgim yokdu».

“(Onlar Âdem hakkında) tartışırlarken benim o mele-i a'lâ (melekler topluluğu)hakkında hiçbir bilgim yoktu.”

O erişilmez kayıtlarda yazılı olan, aralarındaki tartışmalarla ilgili benim hiçbir bilgim yoktu.

Yüksek meleklerin kendi aralarındaki tartışmalarından benim hiç bir bilgim olmadı.

Ben Meclis-i Âli/de [¹] olup biteni bilmezdim.*

“Yüce topluluk (melekler insanın yaratılışı hakkında) tartışıp dururken, benim hiç bir bilgim yoktu.”

Oysa şunu düşünmeniz gerekir ki, insanın yaratılışı konusunda melekler kendi aralarında tartışırlarken, o Yüce Toplulukta neler konuşulduğu hakkında benim hiçbir bilgim yoktu ve olamazdı da.

"Münakaşa ediyorlarken Mele’ ül-A’lâ / En Yüksek Kurul hakkında benim hiçbir bilgim olmadı".

Onlar konuşup tartışırken benim yüce toplulukta [*] (olup bitenler) hakkında hiçbir bilgim yoktu.*

(Ve devamla): “Yüce melekler topluluğunun (insanın yaratılışı ile ilgili) tartışmaları hakkında, benim bir bilgim yoktur.”

[De ki ey Muhammed:] “[İnsanın yaratılışına] karşı çıktıklarında yüce topluluk[ta neler olup bittiği] hakkında bilgi sahibi değildim; 52

Yüce mecliste neler konuşulduğu hakkında bir bilgi sahibi değilim. 85/21-22

(De ki): “(İnsanın yaratılışını) tartıştıkları zaman, o yüce toplulukta (olup bitenler) hakkında bir bilgiye sahip değilim;

«Benim için Mele-i Âlâ'ya mübahasede bulunur oldukları zamana (ait) bir bilgi yoktu.»

Mele-i Âla sakinleri tartışırlarken kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur.

Yüce topluluk tartışırlarken (aralarında) neler geçtiği hakkında bir bilgim yoktu.

Mele-i A’lâ’dakilerin[*] tartışmaları ile ilgili bir bilgim olmaz.*

Benim yüce alem (mele-i âla) hakkında hiç bir bilgim yoktur.

Yüce âlemlerin meclislerinde tartışılırken nelerin konuşulduğu hakkında benim bir bilgim yoktur.(8)*

"Onlar tartışırlarken, o yüce konsey hakkında benim hiçbir bilgim yoktu."

“olmadı benüm bilmek firiştelere ol vaķt kim ŧartışurlardı.”

Benüm ‘ilmüm yoġ‐ıdı melā’ikelerden çekişdükleri vaḳt.

(Mələklər Adəmin yaradılması barədə Allahla) mübahisə apararkən mənim yuxarı aləmdən heç bir xəbərim yox idi.

I had no knowledge of the Highest Chiefs when they disputed;

"No knowledge have I of the Chiefs on high, when they discuss (matters) among themselves.(4223)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.