16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ-l’azîzu-lġaffâr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O Allah ki) "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, Üstün ve Güçlü olandır, Bağışlayandır."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin o üstün olan ve suçları, ceza vermeden önce ve tamamıyla örten.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerin, yerin ve ikisi arsındaki herşeyin Rabbi olan Allah, çok güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez ve pek çok bağışlayandır.

Ahmet Tekin Meali

“Göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların ve imkânların yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbinden, kudret sahibi ve hükümran olan, kâinatı koruma altına alan, daima bağışlayan Allah'tan başka tanrı yoktur” de.

Ahmet Varol Meali

(O) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir, güçlüdür, çok bağışlayandır.

Ali Bulaç Meali

'Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan, bağışlayandır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

O, göklerle yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Azîz'dir, Gaffâr'dır = mağfireti boldur.

Bahaeddin Sağlam Meali

“O; göklerin, yerin ve aradakilerin terbiye edicisi ve sahibidir. İzzet ve kudret sahibidir. Affedicidir.”

Bayraktar Bayraklı Meali

“O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Onun her şeye gücü yeter ve affedicidir.”

Besim Atalay Meali

Göklerle yerin, ikisinin arasında olanların Tanrısıdır; O emredir, bağışlar!»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, güçlüdür, çok bağışlayandır."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”

Diyanet Vakfı Meali

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah) üstündür, çok bağışlayıcıdır.

Edip Yüksel Meali

Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi; Üstündür, Bağışlayandır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır."

Elmalılı Meali (Orijinal)

O Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin rabbı azîz, gaffar var

Erhan Aktaş Meali

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan şeylerin Rabbi Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

Hasan Basri Çantay Meali

«Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi; O mutlak gaalib, O çok yarlığayıcı (Allah) dır».

Hayrat Neşriyat Meali

(O,) göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan)dır, Gaffâr (çok bağışlayan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

O göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.

İsmail Hakkı İzmirli

O göklerin, yerin ve aralarında olanların Rabbidir. Yegâne galiptir. Çok yarlıgayandır.»

Kadri Çelik Meali

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Üstün güç sahibidir, bağışlayandır.”

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki; Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki bütün varlıkların gerçek Sahibi, Efendisi ve Rabb’idir; sonsuz kudret sahibidir, çok ama çok bağışlayıcıdır!”

Mehmet Türk Meali

65,66. (Ey Muhammed!): “Ben ancak bir uyarıcıyım, tek ve mükemmel güç sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, çok şereflidir, bağışlayandır.” de.

Muhammed Esed Meali

göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi, kudret sahibi ve çok bağışlayıcı!”

Mustafa Çavdar Meali

O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi, sınırsız güç ve sonsuz bağış sahibidir. 23/86

Mustafa İslamoğlu Meali

göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi, mutlak yücelik, sürekli bağış sahibi!..”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerin ve yerin ve bunların aralarında bulunanların Rabbi (O'dur). O her şeye galip, çok yarlığayıcı olandır.»

Suat Yıldırım Meali

O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir, çok mağfiret edendir.

Süleyman Ateş Meali

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, daima üstündür, çok bağışlayandır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O, göklerin, yerin ve ikisinin arasında olanların Sahibidir. Üstündür, suçları örter.”

Şaban Piriş Meali

O, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabb'i, güç ve bağış sahibidir.

Ümit Şimşek Meali

O göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir; Onun kudreti herşeye üstündür; O çok bağışlayıcıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi'dir O. Azîz ve Gaffâr..."

Eski Anadolu Türkçesi

“gökler çalabı’sı daħı yirüñ daħı ol ikisi arasındaġınuñ beñdeşsüz yarlıġayıcı.”

Bunyadov-Memmedeliyev

O, göylərin, yerin və onların arasında olanların (bütün məxluqatın) Rəbbidir! O, yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandır.

M. Pickthall (English)

Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, the Pardoning.

Yusuf Ali (English)

"The Lord of the heavens and the earth, and all between,- Exalted in Might, able to enforce His Will,(4220) forgiving again and again."(4221)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.