16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul innemâ enâ munżir(un)(s) vemâ min ilâhin illa(A)llâhu-lvâhidu-lkahhâr(u)

De ki: Ben, ancak bir korkutucuyum ve yoktur tapacak bir ve her şeye üstün Allah'tan başka;

(Ey Nebim!) De ki: "Ben, sadece bir uyarıcıyım. Bir tek olan, Kahredici gücü bulunan Allah’tan başka bir ilah yoktur (sizi O’na kulluğa çağırmaktayım)."

De ki ey Muhammed! Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Tüm yaratıklar üzerinde tek otorite sahibi olan Allah'tan başka gerçek ilah yoktur.

Rasulüm:”Ben sadece sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan bir uyarıcıyım. Hak ilâh, tek ve gücüne karşı konulmayan, kahhar olan Allah'tır.” de.

De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve mutlak üstünlük sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur."

De ki: 'Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir ilah yoktur.'

(Ey Rasûlüm), de ki: “- Ben ancak korkuyu (cehennem azabını) haber veren bir peygamberim. Ortağı olmıyan tek Kahhâr = her şeye gâlib Allah'dan başka hiç bir ilâh yoktur.

De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir ve her şeye hâkim olan Allah’tan başka ilah ve mabud yoktur.”

De ki: “Ben, sadece bir uyarıcıyım. Tek olan ve her şeyin üstesinden gelen Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur.”

Diyesin ki: «Yalnız ben bir kocunduranım, bir olan, kahreyliyen, Allahtan özge Tanrı yok

(Bütün insanlara) de ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım! (İnanıp inanmamak size kalmış bir şey) Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan tek Allah'tan başka (emrine kayıtsız şartsız uyulacak ve otoritesine boyun eğilecek) hiçbir ilâh yoktur.”

65,66. Yâ Muhammed! Ânlara di ki: "Ben sizin yalnız peygamberinizim Allâh’dan başka Allâh yokdur. Allâh bir ve kâhirdir. Semâvât ve arzın ve beynlerinde bulunan her şeyin rabbidir. ’Azîz ve gafûrdur.

De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Gücü her şeye yeten tek Allah'tan başka tanrı yoktur."

(Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.”

(Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur.

De ki, "Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve Egemen olan ALLAH'tan başka bir tanrı yoktur."

De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka tanrı da yoktur."

De ki ben ancak korkuyu haber veren bir Peygamberim, başka bir tanrı da yok ancak Allah: o vahidi kahhar

De ki: “Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur.”

(Habîbim) de ki: «Ben yalınız gelecek tehlikeleri haber veren (bir peygamber) im. (Ortakdan ve benzerden münezzeh ve) bir olan, (her şey'i) kahreden (mutlak haakim olan) Allahdan başka hiçbir Tanrı yokdur».

De ki: “Ben ancak (Allah'ın azâbını size haber veren) bir korkutucuyum! Vâhid(bir olan), Kahhâr (herşeyden en üstün) olan Allah'dan başka hiçbir ilâh yoktur.”

Onlara deki “Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan ve her şeyin üzerinde yaptırım gücüne sahip Allah’dan başka ilah yoktur.

De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir tek, kendi başına buyruk olan Allah’tan başka tanrı yoktur.

De ki «— Ben ancak Allah azabıyle korkuturum, yegâne ve kahhar olan Tanrı/dan başka hiçbir tapacak yoktur,

(Ey Peygamber!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Vâhid²³ ve Kahhâr²⁴ olan Allah’tan başka bir tanrı yoktur.”

23 El-Vâhid: Bir olan, bir ve tek oluşunda eşi ve benzeri olmayan. 24 El-Kahhâr: Asla yenilmeyen, yegâne gâlip olan.

De ki: “Ben, yalnızca bir uyarıp korkutucuyum. Gücü her şeye yeten tek Allah'tan başka ilah da yoktur.”

Ey şanlı Elçi! Tüm insanlığı bu gerçek ile uyararak de ki: “Bakın;ben yalnızca bir uyarıcıyım. Artık inanıp inanmamak, sizin bileceğiniz iş! O hâlde, uyarıyorum: Bütün varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir tek Allah’tan başka, emrine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz hiçbir otorite, hiçbir ilâh yoktur!”

De ki: -“Doğrusu ben, bir uyarıcıyım.
Hiçbir ilah yoktur, Kahhâr / Çok Baskın Güçlü Bir Tek Allah’tan başka!”.

Resulüm de ki: " Ben sadece bir uyarıcıyım. " Tek yenilmez güç Allah’tan başka tanrı yoktur.

Sen inkâr edenlere de ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite Allah’tır. Allah’tan başka hiçbir hükümran yoktur. Kim haksızlık yaparak hükümranlık taslarsa cehenneme atarız."

65,66. De ki: “Ben sadece bir uyarıcıyım; tek, ezici güç sahibi, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, güçlü, çok bağışlayan Allah’tan başka ilah yoktur.”

65,66. (Ey Muhammed!): “Ben ancak bir uyarıcıyım, tek ve mükemmel güç sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir, çok şereflidir, bağışlayandır.” de.

DE Kİ [ey Muhammed]: “Ben yalnızca bir uyarıcıyım; bütün mevcudat üzerinde mutlak otorite sahibi olan Tek Allah’tan başka ilah yoktur:

De ki: -Ben sadece bir uyarıcıyım. Mutlak otorite olan tek Allah’tan başka bir ilah yoktur. 51/51

(EY Rasul!) De ki: “Ben sadece bir uyarıcıyım! Mutlak otorite olan tek Allah’tan başka ilâh yoktur:

De ki: «Ben şüphe yok, ancak bir korkutucuyum ve vâhid, kahhâr olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

De ki: “Ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.

De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve (her şeyi) kahreden Allah'tan başka tanrı yoktur."

De ki “Ben sadece uyarırım. Allah’tan başka ilah yoktur; o bir tektir ve karşı konulmaz gücü vardır.

De ki:-Ben sadece bir uyarıcıyım! Tek ve kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur.

De ki: Ben ancak bir uyarıcıyım. Herşeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'tan başka tanrınız yoktur.

De ki: "Ben, sadece bir uyarıcıyım. O Vâhid ve Kahhâr Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."

eyit “degülin ben illā ķorķıdıcı. [244a] daħı yoķdur hįç Tañrı illā Tañrı bir ķaḥr eyleyici.”

Eyit yā Muḥammed, ben bir ḳorḳudıcı nebī‐men. Daḫı Tañrıdan özge tañrıyoḳdur. Birdür, ḳahr idici her cebbārı.

(Ya Rəsulum!) De: “Mən yalnız (sizi Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərəm. Bir olan, (hər şeyi) qəhr edən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur!

Say (unto them, O Muhammad): I am only a warner, and there is no God save Allah, the One, the Absolute,

Say: "Truly am I a Warner: no god is there but the one Allah, Supreme and Irresistible,-(4219)

4219 Cf. 12:39 , where Joseph preaches to the men in prison. The one supreme Message of importance to mankind was (and is) the Unity of Allah: that He... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.