17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 64. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne żâlike lehakkun teḣâsumu ehli-nnâr(i)

Şüphe yok ki cehennem ehlinin, birbirleriyle şu münakaşaları, gerçektir.

İşte, cehennem ehlinin bu birbiriyle çekişmesi (sonucu hasret ve nedametlerinin artması) kesin bir gerçektir (ve mutlaka yaşanacaktır).

Cehennemliklerin karşılıklı çekişmeleri mutlaka gerçektir.

İşte bu, Cehennem ehlinin tartışması bir gerçektir.

İşte cehennem halkının birbiriyle olan bu tartışması kesin gerçektir.

Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

İşte bu, cehennem ehlinin birbirleriyle mücadelesi, şübhe götürmiyen bir gerçektir.

Bu ateş ehlinin davalaşmaları haktır. Kesinkes olacaktır.

İşte cehennemliklerin bu şekilde tartışması gerçekleşecektir.

İşte hak olan budur, cehennemlik olanların kavgası

İşte bu kesin gerçektir. Ateş mahkûmları, aralarında gerçekten böyle çekişeceklerdir.

Ateşe mahkûm olanlar beynlerinde böyle mücâdele idecekler.

İşte cehennemliklerin bu şekilde tartışması gerçektir.*

Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir.  *

Cehennem halkının birbiriyle çekişmesi bir gerçektir.

Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

Şübhesiz ki bu haktır muhakkak olacaktır ehli nârın birbirine husûmeti

Ateş halkının birbirleriyle bu çekişmeleri kesinlikle gerçektir.

İşte bu, (ya'nî) ehl-i cehennemin birbiriyle da'vâlaşması muhakkak ve kat'î bir gerçekdir.

Şübhesiz ki bu, ateş ehlinin (böyle) birbirleriyle çekişmesi elbette haktır.

İşte Ateş ehlinin kendi aralarında birbirleri ile yaptıkları bu çekişmeler gerçektir.

İşte cehennemliklerin kendi aralarında çekiştikleri bu kesin gerçektir.

Ateşliklerin birbiri ile gürültü etmeleri hakkında bu beyanat doğrudur. Her halde vâki olacak.

Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişip tartışması kesin olan bir gerçektir.

Dinleyin, ey insanlar! İşte cehennemlikler arasındaki bu münakaşalarve konuşmalar, mutlaka gerçekleşecektir!

Gerçekten bu, Ateş ehlinin çekişmeleri, elbette bir gerçektir.

İşte cehennem halkının bu tür tartışması şüphesiz bir gerçektir.

Cehennemdekilerin birbiriyle böyle tartışmaları kesin olan bir gerçektir.

Cehennem sakinlerinin karşılıklı çekişmeleri [ve şaşkınlıkları] işte böyle sürüp gidecek!

İşte cehennem halkının tartışmaları aynen bu şekilde vuku bulacaktır. 50/20...30

Ateş ehlinin birbiriyle çekişmesi, mutlaka gerçekleşecek.

Şüphe yok ki, bu, (haber verilen şey) elbette sabittir. O ateş ehlinin birbiriyle husumeti (muhakkaktır).

İşte bu, yani cehennemliklerin dâvalaşması kesin bir gerçektir.

Bu, mutlaka gerçektir, ateş halkının tartışmasıdır (bunun olacağından asla şüphe yoktur).

Bu iş, yani cehennemliklerin birbirleriyle çekişecek olmaları kesin gerçektir.

İşte cehennem ehlinin tartışmaları böyle gerçekleşecektir.

Ateş ehlinin böylece çekişmesi gerçektir.

İşte bu, kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir.

bayıķ şol ḥaķdur ŧartışıġı od ehlinüñ.

Taḥḳīḳ girçekdür cehennem ehlinüñ çekişmegi.

Şübhəsiz ki, bu – cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi (çənə-boğaz olması) bir həqiqətdir!

Lo! that is very truth: the wrangling of the dwellers in the Fire.

Truly that is just and fitting,-(4218) the mutual recriminations of the People of the Fire!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.