16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 41. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veżkur ‘abdenâ eyyûbe iż nâdâ rabbehu ennî messeniye-şşeytânu binusbin ve ’ażâb(in)

Ve an kulumuz Eyyub'u da, hani Rabbine nida.edip de demişti ki: Gerçekten de Şeytan beni yordu ve azaba uğrattı.

Kulumuz Eyyub’u da hatırla. Hani o: “Doğrusu şeytan bana, kahredici bir acı hastalık sıkıntısı ve azap kahrı dokundurdu, (aciz ve çaresiz kaldım Allah’ım!)” diye Rabbine nida edip yakarmıştı.

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani O Rabbine yalvararak şöyle demişti: “Gerçekten de şeytan beni yordu ve bana dert ve işkence çektirdi.”

Bizi ilâh tanıyan, candan müslüman, saygılı kulumuz Eyyûb'u da hatırlayarak insanlara anlat.
“Zahmet ve acı vererek şeytan bana dokundu, beni hastalandırdı” diye Rabbine niyaz etti, seslendi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 65/3.

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: 'Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azab dokundurdu' diye Rabbine seslenmişti.

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: “- Gerçekten şeytan, beni zorluk ve eleme uğrattı.”

Kulumuz Eyyüb’ü de hatırla! “Şeytan, bana şer ve azap bulaştırdı” diye Rabbine yalvardığı anı hatırla!

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla! Bir vakit Rabbine, “Şeytan bana bir bitkinlik ve eziyet verdi” diye yalvarmıştı.[482]

[482] Hz. Eyyûb’un kıssası hakkında için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 273-278.

Anasın kulumuz Eyyub'u dahi, hani o: «Şeytan bana dertle, azap getirdi !» diye Tanrısına çağırmıştı

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub'u da hatırla! Hani o, Rabbine: “(Rabbim!) Doğrusu şeytan bana (tam bir) bıkkınlık ve azap hissi vermektedir!” diye seslenmişti.

Hz. Eyyub, malını, ailesini ve sağlığını kaybederek büyük bir imtihandan geçmişti. “(Rabbim!) Doğrusu şeytan bana (tam bir) bıkkınlık ve azap hissi ve... Devamı..

’Abdimiz Eyyûb’i de tahattur it "Şeytân bana hastalıklar ve ’azâblar viriyor" diyu rabbine nidâ itmişdi.

Kulumuz Eyyub'u da an; Rabbine: "Doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti.

(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u an: "Rabbim, şeytan bana bitkinlik ve acı dokundurdu," diye Rabbine seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u da an. Bir zaman o, Rabbine şöyle nida etmişti: "Meşakkat ve acı ile bana şeytan dokundu."

Kulumuz Eyyubu da an, o vakıt ki rabbına şöyle nidâ etmişti: «bak bana: meşakkat ve elem ile bana Şeytan dokundu.»

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Bir zamanlar Rabb'ine seslenmişti: “Şeytan bana dert ve azap dokundurdu.”¹

1- Şeytan, çektiğim sıkıntıya gösterdiğim tahammülde, beni kuşkuya düşürmeye çalışıyor; bana vesvese veriyor.

Kulumuz Eyyubu da an. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişdi: «Hakıykat, şeytan beni yorgunluğa (meşakkate) ve azaba (hastalığa) uğratdı.

(Ey Resûlüm!) Kulumuz Eyyûb'u da an! Hani, Rabbisine: “Doğrusu şeytan(hastalığımdan dolayı yakınlarıma verdiği vesveseleriyle) bana bir yorgunluk ve bir elem dokundurdu!” diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyüb’ü de hatırla. O, “Rabbim! Şeytan bana bir sıkıntı ve azap verdi” demişti.

Eyyub kulumuzu da an. O gün çalabına şöyle ünlemişti: "İşte Şeytan beni sıkıntıya, azaba uğrattı."

Eyyup kulumuzu da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: Yâ Rab! Bana şeytanın derdi, elemi dokundu [¹⁰].

[10] Her kötü iş şeytana isnat olunmakla Eyyup Aleyhisselâm da öyle söylemişti. Yoksa Hazreti Eyyub'a şeytan musallat olarak üfürmekle müşarünileyh cü... Devamı..

(Ey Peygamber!) Kulumuz Eyyüb’u da an. Hani o Rabbine, “Şeytan bana bir bıkkınlık ve bir eziyet [azâb] vermektedir” diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, “Doğrusu şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu” diye Rabbine seslenmişti.

Ey hak yolunun yolcusu! Mücâdelende sana yol gösterecek bir örnek olarak,kulumuz Eyyub’u da hatırla, O’ndan bahset! Hani malını, ailesini ve sağlığını kaybederek büyük bir imtihândan geçen Eyyub, “Ey Allah’ım!” diye Rabb’ine el açıp yalvarmıştı, “Doğrusu şeytan, ortaya attığı şüphe ve vesveselerle bana büyük bir sıkıntı ve acı veriyor!” Uğradığım zahmet, meşakkat ve hastalık yüzünden şeytan vesveseye yol bulup beni yordu.
İşte Eyyub, yıllar süren dayanılmaz acılara sabırla katlanmış; bir kez olsun Rabb’ine isyan etmemişti.

Kulumuz Eyyûb’ü da an!
-“Doğrusu Şeytan bana bir azap ve yorgunlukla dokundu” diye rabbine seslendi.

Kulumuz Eyyûb’u hatırla: " Tanrım! çok hastayım, yorgunluk ve susuzluk canıma tak etti. " diye seslenmişti yürekten.

Kulumuz Eyüp’ü an! Hani O Rabbine "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu!" diye seslenmişti. Hastalığı gerçekten O’nu perişan etmişti.

Kulumuz Eyüp’ü de hatırla! Hani Rabbine “Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi.” diye seslenmişti. [*]

Benzer mesaj: Enbiyâ 21:83.

Rabbine: “Doğrusu şeytan, bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu.”¹ diye seslenen Eyyub kulumuzu da hatırla.

1 Zahmet ve acı ile Şeytan bana dokundu ve bana vesvese vermeye yol buldu. Nusb, genelde; meşakkat, bedende zahmet, azapta elem, mal ve evlat acısı di... Devamı..

KULUMUZ EYYUB’U da ³⁷ hatırla, o’nun Rabbine şöyle seslendiğini: “Şeytan bana [tam bir] bıkkınlık ve azap ³⁸ vermektedir!”

37 Bkz. 21:83, not 78.38 Yani, azabın sonucu olarak hayata karşı bezginlik. Allah’ın kendisini sınamakta olduğunu anlar anlamaz Hz. Eyyub, hissettiği ... Devamı..

Kulumuz Eyyub’u da an! Hani O, Rabbine: “Rabbim ‘Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi.’ diye seslenmişti. 21/83-84

VE KULUMUZ Eyyub’u da hatırla:[⁴⁰⁸⁰] Hani o Rabbine “(Rabbim!) şeytan bana tarifsiz bir bezginlik ve terkedilmişlik hissi vermektedir!” diye yakarmıştı.[⁴⁰⁸¹]

[4080] Krş: 21:83-84. Hz. Eyyub kıssası “sabretmek hak etmektir”in kıssasıdır. [4081] Şeytanın verdiği ‘azabı, “senin Benim kullarım üzerinde hiçbi... Devamı..

Kulumuz Eyyûb'u da yâd et. O vakit ki, Rabbine nidâ etti: «Şüphe yok ki, şeytan bana bir meşakkat ile ve bir elem ile dokundu (dedi).»

Kulumuz Eyyûb'u da hatırla! Hani o Rabbine: “Ya Rabbî, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu. ” diye yalvarmıştı. [65, 3]

Kulumuz Eyyub'u da an: (O) Rabbine "Şeytan, bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyûb'tan da bahset; birgün Sahibine: "Şeytan bana yorgunluk ve azap verdi" diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u da an. Hani Rabbine: “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi. diye seslenmişti.

Kulumuz Eyyub'u da an ki, “Yorgunluk ve acı yüzünden Şeytan bana sıkıntı verdi” diye Rabbine dua etmişti.(5)

(5) Hz. Eyyub dert üstüne derde düştükçe sabır ve metanetinden birşey kaybetmiyordu. Ancak Şeytanın bu durumdan yararlanarak onun dostlarına vesvese v... Devamı..

Kulumuz Eyyûb'u da an! Hani, Rabbine şöyle seslenmişti: "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu."

daħı an ķulumuzı eyyūb’ı ol vaķt kim ķıġırdı çalabı’sına “bayıķ ben yoķandı baña şeyŧān ķatılıġ-ıla daħı 'aźāb-ıla.”

Daḫı ẕikr eyle yā Muḥammed Eyyūb ḳulumuzı, ḳaçan ki nidā itdi Tañrısınaki baña şeyṭān zaḥmet ve ‘aẕāb yitişdürdi, didi.

(Ya Peyğəmbər!) bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o öz Rəbbinə müraciətlə belə demişdi: “Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!”

And make mention (O Muhammad) of Our bondman Job, when he cried unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me with distress and torment.

Commemorate Our Servant Job.(4198) Behold he cried to his Lord: "The Evil One has afflicted me with distress(4199) and suffering!"

4198 For this passage, verses 41-44, Cf. 21:83-84. 4199 The distress was of many kinds, physical, mental, and spiritual. See n. 2739 to 21:83. He suff... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.