25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-şşeyâtîne kulle bennâ-in ve ġavvâs(in)

Ve Şeytanlardan bütün mimarları ve dalgıçları da ram etmiştik ona.

Şeytanlardan; (cinn halkından) her (çeşit yapı, sanat ve) bina ustasını ve dalgıç olanı da (denizlerden balık, inci ve mercan çıkaran cinnleri de Süleyman’ın emrine aktarmıştık).

Şeytanları, her türlü yapı ustalarını ve dalgıçları

Şeytanları, her tür bina ustalarını ve dalgıçlarını onun hizmetine verdik.

Bütün bina ustası ve dalgıç şeytanları da (onun emrine verdik).

Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıçı.

Şeytanları da onun emrine bağlı kıldık. O şeytanlardan kimi bina ustası, kimi de dalgıçtı.

Şeytanları da usta ve dalgıç olarak ona musahhar kıldık.

Bütün usta ve dalgıç şeytanları da emrine verdik.

Şeytanları da, yapı yapanları da, dalgıçları da buyrumuna vermiştik!

Her biri bina inşa etsin ve (kıymetli taşlar çıkarmak için) dalgıçlık yapsın diye şeytanları (cinleri) de (emrimiz altında hizmetine verdik).

Ânın emrine bir takım şeytânlar da virdik ki bir kısmı mi’mâr, bir kısmı inci çıkaran dalgıç idi.(*)*

36,37,38. Bunun üzerine Biz de, istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik.

37,38. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.

36, 37, 38. Bunun üzerine biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik.

Şeytanları da, yapı ustaları ve dalgıçlar olarak...

Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da.

Şeytanları da: bütün benna' ve gavvas

Ve şeytanları.¹ Her türlü yapı ustasını ve dalgıçları² *

Şeytanları (onlardan) her bina ustasını, her dalgıcı,

37,38. Her binâ yapan ve dalgıçlık eden şeytanları (cinleri) de ve (zarar vermemeleri için) zincirlerle birbirlerine bağlı olan diğerlerini de (ona boyun eğdirdik).(1)*

Bina yapan ve su altında çalışabilen bozguncu güçleri (şeytanları),

Yapı yapan, denize dalan şeytanlara da onun için boyun eğdirdik.

37, 38. Dülger, dalgıç şeytanlarını da [⁷], bukağılara bağlı olarak başkalarını da [⁸] ona müsahhar kıldık.*

Bina ustalarını ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları da (emrine verdik).

Ayrıca, inşaat ustalığı ve dalgıçlık yapan cinleri ve şeytanları da onun emrine boyun eğdirdik.

Şeytanlar’ı da, bina yapanların ve derine dalanların / dalgıçların hepsini de (ona verdik).

(Ayrıca), şeytanları yani her tür (maharetli) bina ustalarını [*] ve dalgıçları,*

36,37,38. Bunun üzerine Biz, emriyle dilediği yöne tatlı tatlı esen rüzgârı, yapı ustası ve dalgıçlık yapan şeytanları ve diğerlerini, (ihanet etmemeleri için) demir halkalarla bağlı olarak onun emrine verdik.

bütün bozguncu güçleri de [o'nun hizmetine verdik], her tür yapı ustasını ve dalgıcı;

Becerikli bina ustalarını ve dalgıçları da onun emrine verdik. 21/81-82

yine şeytanlar (gibi dik başlı) güçlerden, her biri birer yapı ustası ve dalgıç olan kimseleri de (ona âmâde kıldık);[4078]*

Şeytanları da, herbir bina yapıcı ve dalgıç olanı da (musahhar kıldık).

37, 38. Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağılarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. [21, 82]*

Ve şeytanları; her bina ustasını ve dalgıcı,

Bina yapabilen ve denize dalabilen bütün şeytanları.[*]

Her biri yapıcı ve dalgıç olan şeytanları...

Binalar kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları,

Şeytanları da onun emrine verdik. Hepsi bina ustası ve dalgıçtı.

daħı şeyŧān ları her yapıcıyı daħı śuya dalıcıyı.

Cinnīlerden musaḫḫar itdük özine, her yapıcı ve her deñize ṭalıcı.

(Biz) şeytanlardan olan hər bir bənnanı və qəvvası,

And the unruly, every builder and diver (made We subservient),

As also the evil ones,(4194) (including) every kind of builder and diver,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.