23 Ekim 2021 - 17 Rebiü'l-Evvel 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż ‘urida ‘aleyhi bil’aşiyyi-ssâfinâtu-lciyâd(u)

Hani ona, üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini büküp tırnağını yere dayayan yürük atlar arzedilmişti öğleden sonra.

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne dikip (toprağı kazıyan), öbür üç ayağıyla da yerin (üzerinde çalımlı) duran, yağız (pahalı ve soylu koşu) atları bağışlanmıştı.

Hani akşama doğru Süleyman'a üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini büküp, tırnağını yere dayayan, savaş için koşu atları önüne getirilmişti de;

Hani akşama doğru, kendisine, bir ayağını tırnağının üzerine, diğerlerini normal basarak duran cins yarış atları gösterilmişti.

Hani ona akşam üstü safkan, yağız koşu atları gösterilmişti. [4]*

Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.

Hani ona öğleden sonra, saf-kan meşhur koşucu atlar arz olundukda,

Hatırla ki; ikindi vakti görkemli, saf kan atlar ona gösterildi.

Ona bir akşamüstü, üç ayak üzerine duran, soylu atlar sunulmuştu.

Hani, ona akşamlayın, güzel, yüğrük, birçok atlar gösterilmişti

Hani, gün batımına doğru kendisine (cihad için beslenen,) durduklarında sakin, koştuklarında süratli safkan atlar sunulmuştu.*

Bir gün akşam üzeri âna üç ayak üzerinde duran ve dördünci ayağının yalnız ucunı yere değdiren güzel atlar getürdiler.

Ona bir akşam üstü, çalımlı, cins koşu atları sunulmuştu.

Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu atlar sunulmuştu.

Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu.

Bir akşam, ona güzel koşu atları sunulmuştu.

Hani kendisine bir zaman akşam üstü iyi cins ve rahvan atlar gösterilmişti.

Arzolundukda kendisine akşam üstü sâfinat halinde halıs atlar

Bir zaman kendisine, akşamüstü iyi cins safkan atlar sunulmuştu.

Hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üstüne dikib üç ayağının üzerinde duran sür'atli koşu atları gösterilmişdi de,

Hani ona bir ikindi sonrası, (bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer) üç ayağı üzerinde duran ve sür'atli koşan atlar arz edilmişti.

Akşam vakti, koşulmuş güzel atlar o’na getirildiklerinde.

Bir akşam üzeri ona güzel duran, koşarken de güzel koşan atlar getirilince,

Hani öğleden sona ona soy, yörük, atlar gösterilmiş,

Hani akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerinde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken (çalımlı ve safkan) atlar sunulmuştu.

Akşama doğru, cihat için hazırlanan soylu ve endamlı koşu atları kendisine gösterildiğinde:

Hani, Akşamleyin ona Safkan Koşu Atları sunuldu.

Hani akşama doğru kendisine safkan atlar sunulmuştu.

Hani ona bir gün akşama doğru harika endamlı, soylu koşu atları¹ sunulmuştu.*

[Ve] akşama doğru soylu koşu atları önüne getirildiğinde [bile],

Hani, gün batımına doğru ona safkan koşu atları sunulmuştu. 27/15...17

Hani, gün batımına doğru kendisine soylu ve favori atlar[4072] sunulmuştu da,*

O vakti ki, O'na süratle yürür durur hâlis atlar, öğleden sonra gösterilmişti.

Hani bir gün ikindi vakti ona, durduğunda sakin, koştuğu zaman ise süratli safkan koşu atları gösterilmişti.

Akşam üstü kendisine safin (görkemli) hızlı koşan (saf kan Arap) atları gösterilmişti.

Bir akşam üzeri ona çalımlı cins atlar gösterilmişti.

Bir akşam üzeri ona safkan koşu atları sunulmuştu.

Hani bir ikindi vakti ona duruşu zarif, koşması çevik mi çevik atlar sunulmuştu.

Akşamüstü kendisine, üç ayak üzerine basıp bir ayağını tırnak üstüne diken saf kan koşu atları sunulmuştu.

ol vaķt kim 'arż olındı anuñ üzere gice vaķt atlar yüġrükler ya'nį ol atlar kim üç ayaġı üstine daħı ķıç ayaġınuñ doynaġı ķıranına darıcı atlar.

Ḳaçan ki ‘arż oldı özine gice vaḳtında ḫāṣ yügürük atlar,

(Bir gün) axşamüstü ona cins (bir ayağını dırnağı üstünə qoyub, üç ayağı üstündə duran), çapar atlar göstərildiyi zaman

When there were shown to him at eventide light footed coursers

Behold, there were brought(4183) before him, at eventide coursers of the highest breeding,(4184) and swift of foot;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.