16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Beli-lleżîne keferû fî ‘izzetin veşikâk(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Kesinlikle) O inkârcı nankörler (ve isyan içindeki gafillerboş) bir büyüklenme (kof bir izzet ve böbürlenme) ve (Hakk’tan ayrılıp) bölünme (şikak ve nifak) içindedirler.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kafir olanlar, ululanmadalar ve isyan içindeler.

Abdullah Parlıyan Meali

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.

Ahmet Tekin Meali

Doğrusu, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, boş bir gurur, bir ayrılık, bir bölücülük, hakka muhalefet ve düşmanlık içindeler.

Ahmet Varol Meali

Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

Ali Bulaç Meali

Hayır; o inkâr edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

(İş kâfirlerin dediği gibi değil), doğrusu o kâfir olanlar, bir tekebbür ve bir ayrılık içindedirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Fakat o kâfirler, (izzet-i nefis ismi altında) büyük bir aldanış, ayrılık ve aykırılık içindedirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2. Sâd. Şeref sahibi Kur'ân'a yemin olsun ki, inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.[477]*

Besim Atalay Meali

Hayır, kâfir olanlar büyüklenmelerle, iki ayrılık içindeler

Cemal Külünkoğlu Meali

1-2. Sâd. Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki inkârda direnenler yersiz bir gurura kapılarak (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2. Sad. Öğüt veren Kuran'a and olsun ki, inkar edenler gurur ve ayrılık içindedirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Fakat inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.

Diyanet Vakfı Meali

1, 2. Sâd. Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki, küfredenler, (iddia ettiklerinin) aksine, bir gurur ve tefrika içindedirler.

Edip Yüksel Meali

Doğrusu, inkar edenler kibir ve ayrılık içindedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O inkâr edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler

Erhan Aktaş Meali

Doğrusu gerçeği yalanlayan nankörler, büyüklenmelerine yediremediklerinden muhalefet ediyorlar.

Hasan Basri Çantay Meali

(haal) küfredenler (in iddia etdikleri gibi değildir). Bil'akis (onların dışı boş) bir onur, (içi ise tam) bir tefrika içindedir.

Hayrat Neşriyat Meali

Hayır! İnkâr edenler bir gurur ve (Allah'a ve Resûlüne karşı) muhâlefet içindedirler.

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edenler, şan, şeref peşinde olup, ayrılık içindedirler.

İsmail Hakkı İzmirli

Kâfirlerin inanmayışı şüpheden dolayı değildir. Belki onlar hakkı kabule karşı gurur göstermekte, peygambere karşı gayret-i cahiliyeden dolayı ayrılıktadırlar [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Hayır! O küfre sapanlar (boş) bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Mahmut Kısa Meali

Fakat hakîkati inkâr edenler, kendilerini anlamsız ve ahmakça bir büyüklük duygusuna kaptırmış, böylece hakîkat karşısında inatla direniyor, Rablerine karşı isyankârca tavır takınıyorlar!

Mehmet Türk Meali

O kâfirler (boş) bir gurur ve ayrılık içerisindedirler.

Muhammed Esed Meali

Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış ve [bu sebeple] (doğru yolu bırakıp) yanlış ve eğri yollara sapmışlardır. 4

Mustafa Çavdar Meali

Ama nerde! Gerçekleri örtbas eden kâfirler yersiz bir gurur ve açık bir düşmanlık içindedirler. 2/204.206, 23/66

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama nerde! İnkârda direnenler, (akletmek yerine) yersiz bir gurur ve tarifsiz bir cepheleşme içindeler.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Belki o kâfir olanlar, bir gurur ve muhalefet içindedirler.

Suat Yıldırım Meali

(Kâfirler) Bu Kur'ân'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.

Süleyman Ateş Meali

İnkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu kitabı görmezlikten gelenler, aslında kendilerini güçlü görüp ayrı duranlardır.

Şaban Piriş Meali

Kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler.

Ümit Şimşek Meali

Doğrusu, inkâr edenler kibirleri yüzünden muhalefet içindeler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler.

Eski Anadolu Türkçesi

belki anlar kim kāfir oldılar ḥamiyyet içindedür daħı düşmānlıķ içinde.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Məkkə kafirlərinin iman gətirməmələri heç də, onların dediyi kimi, şəkk-şübhə üzündən deyildir). Doğrusu, o kafirlər qürur və nifaq içindədirlər. (İman gətirməyi özlərinə sığışdırmır. Muhəmməd əleyhissəlama qarşı çıxıb onunla ədavət aparırlar).

M. Pickthall (English)

Nay, but those who disbelieve are in false pride and schism.

Yusuf Ali (English)

But the Unbelievers (are steeped) in Self-glory(4148) and Separatism.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.