21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 180. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Subhâne rabbike rabbi-l’izzeti ‘ammâ yasifûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Üstünlük ve Güç (izzet) sahibi olan Senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden (her türlü acizlikten ve va’adinden dönmekten elbette) Yücedir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.

Abdullah Parlıyan Meali

Çok üstün ve çok güçlü olan Rabbin, onların vasfettiklerinden yücedir.

Ahmet Tekin Meali

Senin Rabbini, kudret ve hükümranlığın Rabbini, onların yakıştırdıkları şeylerden tenzih ederim.

Ahmet Varol Meali

Üstünlük (izzet) sahibi Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir.

Ali Bulaç Meali

Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

İzzet sahibi Rabbin, onların (uygunsuz) vasıflamalarından münezzehdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Büyüklük ve izzet sahibi olan Allah’ı, onların tavsiflerinden tenzih et.

Bayraktar Bayraklı Meali

Senin güçlü olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır.

Besim Atalay Meali

180,181,182. İzzet sahibi olan senin Tanrın onların dediklerinden kutsaldır, selâm peygamberlere, evrenlerin Rabbi olan Allaha öğüş

Cemal Külünkoğlu Meali

Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

Diyanet Vakfı Meali

Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.

Edip Yüksel Meali

Üstünlük ve onurun sahibi olan Rabbin, onların nitelemelerinden çok yücedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tesbiyh o ızzetin sahibi rabbına onların vasıflarından

Erhan Aktaş Meali

İzzetin¹ Rabbi olan Rabb'in, onların nitelediği şeylerden münezzehtir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Galebe saahibi Rabbin onların isnâd etmekde oldukları vasıflardan yücedir, münezzehdir.

Hayrat Neşriyat Meali

İzzet sâhibi Rabbin, (onların) vasıflamakta oldukları şeylerden pek münezzehtir.

İlyas Yorulmaz Meali

Senin güçlü Rabbin, onların yakıştırdıkları her şeyden uzaktır.

İsmail Hakkı İzmirli

Rabbin, şanlı Rabbin onların dedikleri sıfatlardan tamamıyle münezzehtir.

Kadri Çelik Meali

Güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirmekte olduklarından münezzehtir.

Mahmut Kısa Meali

Sonsuz kudret ve azamet sahibi Rabb’in, onların uydurduğu bütün acziyet ve noksanlık ifâde eden niteliklerdenuzaktır, yücedir!
O hâlde, hep birlikte deyin ki:

Mehmet Türk Meali

Güçlü (ve şerefli) Rab olan senin Rabbin, onların yakıştırdıkları bütün eksikliklerden çok yücedir.

Muhammed Esed Meali

KUDRET ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde [bir yüceliğe sahip]tir.

Mustafa Çavdar Meali

Hiç kuşkun olmasın ki izzet ve kudret sahibi olan senin Rabbin onların tüm iftiralarından münezzehtir ve yüceler yücesidir. 59/22...24

Mustafa İslamoğlu Meali

İZZET VE AZAMET sahibi Rabbin, insanların idrak evrenlerinin çok ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Rabbin, o izzet sahibi, onların tavsif ettiklerinden münezzehtir.

Suat Yıldırım Meali

180, 181, 182. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Süleyman Ateş Meali

Kudret ve şeref sahibi Rabbin, onların nitelendirmelerinden yücedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Gücü elinde bulunduran Rabbin, onların yaptıkları tanımlamalardan uzaktır.

Şaban Piriş Meali

Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır).

Ümit Şimşek Meali

İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir onların verdiği sıfatlardan...

Eski Anadolu Türkçesi

arulıġı çalabunuñ ķuvvet çalabı’sı andan kim śıfat eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sənin Rəbbin – yenilməz qüvvət sahibi (mülkündə hər şeyə qalib) olan Rəbbin (müşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!

M. Pickthall (English)

Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)

Yusuf Ali (English)

Glory to thy Lord,(4145) the Lord of Honour and Power! (He is free) from what they ascribe (to Him)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.