17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 180. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Subhâne rabbike rabbi-l’izzeti ‘ammâ yasifûn(e)

Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.

Üstünlük ve Güç (izzet) sahibi olan Senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden (her türlü acizlikten ve va’adinden dönmekten elbette) Yücedir.

Çok üstün ve çok güçlü olan Rabbin, onların vasfettiklerinden yücedir.

Senin Rabbini, kudret ve hükümranlığın Rabbini, onların yakıştırdıkları şeylerden tenzih ederim.

Üstünlük (izzet) sahibi Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir.

Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiklerinden yücedir.

İzzet sahibi Rabbin, onların (uygunsuz) vasıflamalarından münezzehdir.

Büyüklük ve izzet sahibi olan Allah’ı, onların tavsiflerinden tenzih et.

Senin güçlü olan Rabbin, onların nitelendirmelerinden uzaktır.

180,181,182. İzzet sahibi olan senin Tanrın onların dediklerinden kutsaldır, selâm peygamberlere, evrenlerin Rabbi olan Allaha öğüş

Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde bir yüceliğe sahiptir.

Galebe ve kuvvet sâhibi olan Allâh şanına lâyık olmayan vasıflardan münezzehdir.

Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandırmalarından münezzehtir.

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.

Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.

Üstünlük ve onurun sahibi olan Rabbin, onların nitelemelerinden çok yücedir.

Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir.

Tesbiyh o ızzetin sahibi rabbına onların vasıflarından

İzzetin¹ Rabbi olan Rabb'in, onların nitelediği şeylerden münezzehtir.*

Galebe saahibi Rabbin onların isnâd etmekde oldukları vasıflardan yücedir, münezzehdir.

İzzet sâhibi Rabbin, (onların) vasıflamakta oldukları şeylerden pek münezzehtir.

Senin güçlü Rabbin, onların yakıştırdıkları her şeyden uzaktır.

Erkliliğin çalabı olan senin çalabın onların takıp takıştırmak istediklerinden uludur.

Rabbin, şanlı Rabbin onların dedikleri sıfatlardan tamamıyle münezzehtir.

Güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirmekte olduklarından münezzehtir.

Sonsuz kudret ve azamet sahibi Rabb’in, onların uydurduğu bütün acziyet ve noksanlık ifâde eden niteliklerdenuzaktır, yücedir!
O hâlde, hep birlikte deyin ki:

Vasıflandırdıkları şeylerden İzzet’in rabbi, senin rabbin uzaktır.

Rabbin, yani itibar sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından uzaktır.

Güçlü (ve şerefli) Rab olan senin Rabbin, onların yakıştırdıkları bütün eksikliklerden çok yücedir.

KUDRET ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde [bir yüceliğe sahip]tir.

Hiç kuşkun olmasın ki izzet ve kudret sahibi olan senin Rabbin onların tüm iftiralarından münezzehtir ve yüceler yücesidir. 59/22...24

İZZET VE AZAMET sahibi Rabbin, insanların idrak evrenlerinin çok ötesinde aşkın bir yüceliğe sahiptir.

Rabbin, o izzet sahibi, onların tavsif ettiklerinden münezzehtir.

180, 181, 182. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Kudret ve şeref sahibi Rabbin, onların nitelendirmelerinden yücedir.

Gücü elinde bulunduran Rabbin, onların yaptıkları tanımlamalardan uzaktır.

Gücün ve üstünlüğün sahibi olan Rabbin, onların nitelediklerinden yücedir (uzaktır).

İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir.

Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir onların verdiği sıfatlardan...

arulıġı çalabunuñ ķuvvet çalabı’sı andan kim śıfat eylerler.

Münezzehdür seni yaradan Tañrı, ‘izzet eyesidür, cemī‘ ‘izzet anuñdur. Anlar söyledügi sözlerden münezzehdür.

Sənin Rəbbin – yenilməz qüvvət sahibi (mülkündə hər şeyə qalib) olan Rəbbin (müşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!

Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)

Glory to thy Lord,(4145) the Lord of Honour and Power! (He is free) from what they ascribe (to Him)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.