17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 172. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehum lehumu-lmensûrûn(e)

Şüphe yok ki onlar, elbette yardıma mazhar olacaklardır.

Elbette onlar; mutlaka kendilerine yardım edilecek (nusret verilecek ve zafere eriştirilecekler)dir.

Kendilerine mutlaka yardım edilecektir.

Onlar, kesinlikle onlar başarıya ulaşacaklar, zafer kazanacaklar.”

Onlar elbette yardım göreceklerdir.

Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır.

“- Muhakkak onlar (peygamberler), bizzat onlar muzaffer olacaklardır.

Ki elbette onlara yardım edilecektir.

Doğrusu, onlar yardım göreceklerdir.

172,173. «Onlar yardım görecekler? Evet, üstün gelir bizim ordumuz!»

“Onlara mutlaka yardım edilecektir.”

171,172,173. Biz rasûllerimize müzâheret itmeyi va’d iyledik. Bizim ordularımız ânlara muzafferiyet te’mîn idecekdir.

Onlar şüphesiz yardım göreceklerdir.

“Onlara mutlaka yardım edilecektir.”

Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır.

Onlar elbette zafere ulaşacaklar.

171,172,173. Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: "Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir."

«Onlar elbette onlar muhakkak muzaffer olacaklardır

Onlar, kesinlikle yardım edilecek olanlardır.

«Muhakkak onlar, behemehal onlar mansur (ve muzaffer) dirler.

Şübhe yok ki onlar, gerçekten kendilerine yardım olunacak kimselerdir.

Onlar mutlaka kendilerine yardım olunmuştur.

İşte onlar kesenkes yardım göreceklerdir.

Onlar muhakkak mansur olacaklar,

Onlar muhakkak yardım görenlerdir.

Onlar Allah’ın kitabına bağlı kaldıkları sürece, dâimâ ilâhî yardıma nâil olacak ve mutlaka başarı kazanacaklardır!

-“Onlar, Yardım Görmüşler’dir”.

Onlar, mutlaka zafere ulaşacaklardır. [*]*

171,172,173. Yemin olsun Biz Peygamber kullarımıza ta ezelden; “mutlaka yardım görecekleri ve Bizim ordularımızın da mutlaka galip geleceği hakkında” kesin söz verdik.

kendilerine mutlaka yardım edilecektir

Onlara mutlaka yardım edilecek. 30/47

mutlaka kendileri yardıma mazhar olacaklar;

Şüphe yok ki, onlar elbette nusrete nâil olanlar onlardır.

171, 172, 173. Şu kesindir ki, Biz resul olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. [58, 21; 40, 5]*

Mutlaka zafere ulaştırılanlar kendileri olacaktır.

“Siz kesinlikle yardım göreceksiniz[*].*

Onlara mutlaka yardım edilecektir.

Onlara mutlaka yardım erişecektir.

Onlar, yardım görenlerin ta kendileri olacaklar.

bayıķ anlar anlardur arķa virinilmişler.

ki anlar manṣūrlardur.

“Onlar mütləq qalib gələcəklər.

That they verily would be helped,

That they would certainly be assisted,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.