25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 171. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad sebekat kelimetunâ li’ibâdinâ-lmurselîn(e)

Ve andolsun ki gönderilen kullarımıza şu sözü söylemiştik, şu hükmü takdir etmiştik.

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir (tarafımızdan şu garantiyi vermişizdir):

Çünkü daha önce kullarımız olan elçilere söz vermiştik.

Andolsun, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberlik görevi ile gönderilmiş kullarımıza, geçmişte verilmiş sözümüz var.

Andolsun, peygamber olarak gönderilenler hakkında şu sözümüz geçmiştir:

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:

Gerçekten elçilikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir:

Andolsun! Peygamber kullarımıza söz verdik.

Andolsun, peygamber kullarımıza söz vermişizdir.

Peygamberler olan kullarımız hakkında, şu sözümüz geçmiştir

Andolsun ki, resul olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında bizim bir sözümüz vardır (O da):

171,172,173. Biz rasûllerimize müzâheret itmeyi va’d iyledik. Bizim ordularımız ânlara muzafferiyet te’mîn idecekdir.

And olsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir.

Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti:

Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir:

Elçilikle görevli kullarımız için söz verilmiştir.

171,172,173. Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: "Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir."

Celâlim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında şu kelimemiz sebkat etmiştir:

Ant olsun ki gönderilen kullarımıza şu sözü verdik:

Andolsun ki (peygamber olarak) gönderilen kullarımız hakkında bizim geçmiş sözümüz (vardır):

Celâlim hakkı için, peygamber kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir (vardır).

Bizim kullarımız için, elçilerimize daha önceden verilmiş sözlerimiz vardı.

Gerçekten Bizim elçi kullarımıza verdiğimiz bir söz vardır.

* Peygamber kullarımız hakkında şöyle söz geçmişti:

Şüphesiz peygamber olan kullarımız lehine şu sözümüz (hükmümüz) önceden verilmiştir.

Çünkü Biz, Elçi ve dâvetçi olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında, tâ ezelden şu hükmü vermiştik:

And olsun, Gönderilmiş (Rasûl) kullarımız için sözümüz geçti:

Yemin olsun ki gönderilmiş elçi kullarımıza (şu) sözü verdik:

171,172,173. Yemin olsun Biz Peygamber kullarımıza ta ezelden; “mutlaka yardım görecekleri ve Bizim ordularımızın da mutlaka galip geleceği hakkında” kesin söz verdik.

çünkü uzun zaman önce kullarımız olan elçilere söz verdik:

And olsun ki bizim elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza şu kelime yazılmıştır. 3/81

Ama doğrusu, has kullarımız olan elçilerimize geçmişte verilmiş bir sözümüz vardı:[4041]*

Celâlim hakkı için (peygamber) gönderilmiş kullarım için Bizim bir sözümüz geçmiştir.

171, 172, 173. Şu kesindir ki, Biz resul olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. [58, 21; 40, 5]*

Gönderilen elçi kullarımıza şu sözümüz geçmişti:

Elçilik yapan kullarımıza sürekli söylediğimiz şu söz vardır:

Peygamber olarak gönderilmiş olan kullarımız hakkında hükmümüz verilmiştir.

Doğrusu, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında Bizim bir sözümüz vardır:

Yemin olsun, elçi olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz hükümleşmişti:

daħı bayıķ geçdi sözümüz ķullarumuza viribinilmişler

Taḥḳīḳ sābıḳ oldı ezelde bizüm va‘demüz nuṣret‐ile mürsel nebī ḳullaru‐muza

And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən (lövhi-məhfuzda) bu sözümüz deyilmişdi:

And verily Our word went forth of old unto Our bondmen sent (to warn)

Already has Our Word been passed before (this) to our Servants sent (by Us),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.