25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 144. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lelebiśe fî batnihi ilâ yevmi yub’aśûn(e)

Onun (balığın) karnında (insanların) dirilip-kaldırılacakları güne kadar (öylece) kalakalmıştı.

Halkın tekrar dirileceği günedek balığın karnında kalırdı.

İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar, O'nun karnında kalmış olacaktı.

Kesinlikle, tekrar insanların diriltileceği güne, Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.

(İnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Onun karnında (insanların) dirilip-kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.

Muhakkak (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Dirileceği güne kadar, onun karnında kalacaktı.(*)*

143,144. Eğer Allah'ı sıkça ananlardan olmasaydı, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı.

143,144. Tespih eden kimselerden bulunmasaydı, kıyamet gününe dek, onun karnında kalırdı

143-144. Eğer o, Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden (tevbe edenlerden) olmasaydı, onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı.*

143,144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.

143,144. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

143, 144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.*

Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.

143,144. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı

Diriltilecekleri güne kadar¹ balığın karnında kalırdı.*

Her halde (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıb gitmişdi.

143,144. Fakat gerçekten o, tesbîh edenlerden olmasaydı, mutlaka (insanların)diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Diriliş gününe kadar balığın karnında kalacaktı.

Dirileceği güne kadar balığın karnında ölü kalacaktı [²].*

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalırdı.

Kesinlikle, insanların yenidendiriltileceği Güne kadar o balığın karnında kalır, yani orası onun mezarı olur ve asla oradan kurtulamazdı.

Yeniden diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

143,144. (Allah’ı) [tesbih] edenlerden (yüceltenlerden) olmasaydı,* (insanların) diriltilecekleri güne kadar o (balığın) karnında kalırdı.*

143,144. Eğer o, (Allah’ı) tesbih edenlerden olmasaydı tekrar diriltilecekleri güne kadar (balığın) karnında kalırdı.

herkesin yeniden dirileceği güne kadar o (balığı)n karnında kalmış olacaktı:

Yeniden diriliş gününe kadar balığın karnında kalacaktı. 37/139...147, 54/48...50

(balığın) kıyamet günü (olan ölümü)ne kadar onun karnında kalacaktı.[4035]*

Elbette ki, onun karnında, tekrar dirilecekleri güne kadar kalırdı.

143, 144. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı. *

(İnsanların) Yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.

İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.

İnsanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.

143-144. pes eger degül misse bayıķ ol namāz ķılıcılardan dölene-di ķarnında girü ķoparınılaśıları güne degin.

ḳalurdı balıḳ ḳarnında ḳıyāmet günine degin.

Yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı.

He would have tarried in its belly till the day when they are raised;

He would certainly have remained inside the Fish(4125) till the Day of Resurrection.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.