26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâffât Suresi 143. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felevlâ ennehu kâne mine-lmusebbihîn(e)

Eğer Rabbini tenzih edenlerden olmasaydı.

 Eğer (Allah’ı çokça zikredip) tesbih edenlerden olmasaydı;

Eğer O, en sıkıntılı anlarında bile, Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden olmasaydı.

Eğer Allah'ı devamlı tesbih edenlerden, zikredenlerden, namaz kılanlardan olmasaydı, orada kalacaktı.

Eğer tesbih edenlerden olmasaydı;

Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı,

Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı.

Eğer Rabbini tesbih etmiş olmasaydı;

143,144. Eğer Allah'ı sıkça ananlardan olmasaydı, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı.

143,144. Tespih eden kimselerden bulunmasaydı, kıyamet gününe dek, onun karnında kalırdı

143-144. Eğer o, Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden (tevbe edenlerden) olmasaydı, onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı.

Bkz. 21/87, 68/48“Onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı” ifadesi, bir daha geri dönmeyecekti ve orada ruhu kabzedilecekti anl... Devamı..

143,144. Balığın karnında tesbîh çekerek bizi zikr itmiş olmıya idi insânların tekrâr dirileceği güne kadar balığın karnında kalacak idi.

143,144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.

143,144. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

143-144. Eğer o, Allah’ın şanını yüceltenlerden olmasaydı kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.

143, 144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

 Yunus (a.s.)ın tesbihi şöyle idi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn: Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum.... Devamı..

(Tanrı'yı) anıp düşünmeseydi,

143,144. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Eğer çok tesbih edenlerden olmasa idi

143-144. Eğer o (Allah’ı çokça zikredip) tesbih edenlerden olmasaydı, (insanların) diriltilecekleri güne kadar onun (balığın) karnında kalırdı.

Eğer o gerçekten tesbih¹ edenlerden olmasaydı;

1- Allah\ı her türlü noksanlıktan arındırarak, övgü ile yüceltmek. Allah\ın, her türlü noksanlıktan arınık, tüm mükemmel niteliklere sahip olduğunu... Devamı..

Eğer çok tesbîh edenlerden olmasaydı,

143,144. Fakat gerçekten o, tesbîh edenlerden olmasaydı, mutlaka (insanların)diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.

Ancak yüzme bilenlerden olmasaydı.

Eğer Allah’ı ululayanlardan olmasaydı,

Eğer Yunus Allah/ı çok zikrederek tespih edenlerden olmasaydı,

Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı,

Eğer (Allah'ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı.

Eğer o, pişmanlıkla Rabb’ine yönelip O’nun şânını yüceltenlerden olmasaydı,

Eğer o, Tesbih Edenler’den olmasaydı,

143,144. Şayet o, Allah'ın erişilmez yüceliğine sığınıp yakarmasaydı. // balığın karnında kıyamete kadar kalabilirdi.

Yunus hatasını anlayıp Rabbine yöneldi. Rabbinden af diledi. Bundan böyle bir daha yanlış yapmayacağına, Rabbinin emirlerine harfiyen uyacağına söz verdi. Pişman olup af dilemesiydi. Bir daha yapmayacağına dair söz vermeseydi,

143,144. (Allah’ı) [tesbih] edenlerden (yüceltenlerden) olmasaydı, [*] (insanların) diriltilecekleri güne kadar o (balığın) karnında kalırdı.

Hz. Yunus balığın karnına düştüğünde kurtarılmayı hak ettiyse, bu onun daha önceden Yüce Allah’a samimi kul olması nedenine bağlıdır. Benzer şekilde b... Devamı..

143,144. Eğer o, (Allah’ı) tesbih edenlerden olmasaydı tekrar diriltilecekleri güne kadar (balığın) karnında kalırdı.

Eğer o, [en derin bunalım anlarında bile] Allah’ın sınırsız şanını yüceltenlerden olmasaydı, ⁵⁷

57 Yani, Allah’ı hatırlayan ve tevbe edenlerden: bkz. 21:87, kendi ifade tarzı içinde Hz. Yunus’un kıssasının evrensel anlamını gösteren ayet.... Devamı..

Eğer o, Allah’ı tespih edip tövbe edenlerden olmasaydı. 37/139...147, 54/48.50

Fakat o eğer Rabbinin yüceliğini sürekli hatırda tutan biri olmasaydı,

Eğer Yunus (Rabbini) çok tesbih edenlerden olmasaydı,

Eğer O Allah’ı eksiklerden münezzeh olarak anmasaydı;

Eğer o çokça tesbih edenlerden olmasa idi.

143, 144. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı.

Hz. Yunus (a.s.) ın kıssası için bkz. 21,87.Allah Teâla, inkârlarında ısrar eden bu halka, elçisi Yunus (a.s.) vasıtasıyla helâk edici azap vaad etti.... Devamı..

Eğer tesbih edenlerden olmasaydı,

Eğer bize tesbîh idenlerden olmasa idi.

Eğer o bize tam bağlılık göstermeseydi,

Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı.

Rabbini tesbih edenlerden olmasaydı,

Eğer tespih edenlerden olmasaydı.

143-144. pes eger degül misse bayıķ ol namāz ķılıcılardan dölene-di ķarnında girü ķoparınılaśıları güne degin.

Daḫı ol tesbīḥ idicilerden olmasa‐y‐dı,

Əgər o, (Allahı) çox təqdis edənlərdən (namaz qılanlardan) olmasaydı,

And had he not been one of those who glorify (Allah)

Had it not been that he (repented and) glorified Allah,(4124)

4124 "But he cried through the depths of darkness, 'There is no god but Thee; glory to Thee! I was indeed wrong!" (21:87).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.