28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 80. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî ce’ale lekum mine-şşeceri-l-aḣdari nâran fe-iżâ entum minhu tûkidûn(e)

Ki O, size yeşil bir ağaçtan bir ateş kılandır; siz de ondan yakıyorsunuz. (Hâlâ düşünmez misiniz?)

Öyle bir mabuttur ki size, yemyeşil ağaçtan ateş halketmiştir de ateşlerinizi onunla yakarsınız.

O Allah ki, yemyeşil ağaçtan, sizin için ateş meydana getiriyor da, sizde yakacaklarınızı, ondan yakıp tutuşturuyorsunuz.

O, yeşil ağaçlardan, yeşil bitkilerden sizin faydalanmanız için ateşin unsurlarını oluşturandır. Bakın siz o sayede ateş yakıyorsunuz.

O, size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Siz de ondan yakıyorsunuz.

Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır; siz de ondan yakıyorsunuz.

O (Allah) ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan yakıb duruyorsunuz.

O, öyle biridir ki sizin için yaş ağaçtan kuru ateşi yaratmıştır. Siz de o ağaçtan ateş yakıyorsunuz. (Bütün zıtların ve o zıtların fayda ve zararlarının tek sahibi O’dur.)

“Size, yemyeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur. Siz ondan ateş yakarsınız.”

O, yeşil ağaçtan ateş çıkarır size; imdi onu yakarsınız

O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.*

Yaş ağaçtan size ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız.

O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.[450]*

Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz.  *

O ki, size yeşil (klorofilli) ağaçtan ateş çıkarandır. Nitekim onu yakıyorsunuz.*

Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız.

O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz

Size yemyeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur. Siz, ondan yakıp duruyorsunuz.

O, yemyeşil ağaçdan sizin için bir ateş çıkarandır. İşte bakın (ateşi) ondan (çakıb) alıyorsunuz.

O ki, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da, işte siz ondan yakıp duruyorsunuz.(1)*

O Allah ki, sizin için yeşil ağaçlardan ateş var etmiş ve sizde onu yakıp hemen ısınırsınız.

Size yeşil ağaçtan [²] ateş çıkaran O/dur. Siz derhal ondan ateş yakarsınız.*

O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır; böylece siz de ondan yakıyorsunuz.*

O Allah ki, sizin için yemyeşil ağaçlardan, insan hayatında çok önemli bir yere sahip olan ateşi yarattı ve işte siz, ondan elde ettiğiniz maddeleri yakarak hayatın birçok alanında kullanıyorsunuz.

“O ki sizin için Yeşil Ağaçlar’dan ateş yaptı.
Nitekim siz onunla tutuşturup yakıyorsunuz”.

Yeşil ağaçtan sizin için ateş yaratan da O’dur. İşte o (ağaç)tan tutuşturuyorsunuz. [*]*

“(Hatta) O size yeşil ağaçtan sürekli yakıp durduğunuz ateşi de yaratandır,” ¹*

O, yemyeşil ağaçtan sizin için bir ateş çıkarır ve onunla [kendi ateşinizi] yakarsınız”. 47

Öyle ki O, sizin için yaş ağaçtan ateş çıkartmıştır. Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz. 56/71-72

O’dur yeşil ağaçta sizin için ateş var eden; bu sayede sizler ondan yakacak elde edersiniz.

O (Hâlık-ı Azîm) ki, sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş vücuda getirmiştir de şimdi siz ondan yakıveriyorsunuz.»

O'dur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır, siz de onu tutuşturup durursunuz. *

O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.*

O sizin için yeşil ağaçtan ateş oluşturur, siz onu yakarsınız.

Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur. Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz.

Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran Odur; siz de bu sayede ateşinizi tutuşturursunuz.(23)*

O size, o yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.

ol kim eyledi sizüñ içün yaşılaġaçdan od pes ol vaķt siz andan od yandurursız.

Ol Tañrı Ta‘ālā ki sizüñ‐çün yaşıl yaş aġaçdan od yaratdı. Pes siz andanyandurursız maṣlaḥat‐ıçun.

O yaradan ki, sizin üçün yaşıl ağacdan (Ərəbistanda bitən mərx və ifar ağaclarından) od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan (o iki ağacı bir-birinə sürtməklə) od yandırırsınız”.

Who hath appointed for you fire from the green tree, and behold! ye kindle from it.

"The same Who produces for you fire out of(4026) the green tree, when behold! ye kindle therewith (your own fires)!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.