28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul yuhyîhâ-lleżî enşeehâ evvele merra(tin)(s) vehuve bikulli ḣalkin ‘alîm(un)

De ki: “Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden (Allah tekrar) diriltecektir. O, her yaratmayı Bilendir.”

De ki: Onu ilk defa yapıp meydana getiren diriltir ve o, her çeşit yaratmayı bilir.

Ey peygamber! Onlara şöyle söyle: “Hani o kemikleri ilk defa yaratıp, hayat veren var ya, işte O yeniden diriltecek. Çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir.”

“Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Her türlü yaratma, bütün mahlûkatın tek tek yaratılışı, onun ilmi, planı, iradesi dâhilindedir.” de.

De ki: "Onları ilk kez yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir.

De ki: 'Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir.'

(Ey Rasûlüm), de ki: “-Onları ilk defa yaratan diriltir ve O, her yaratılanı tamamiyle bilir.”

Sen söyle: “Her çeşit yaratma şeklini bilen ve o kemikleri ilk olarak inşa eden, onları canlandıracaktır.

De ki: “Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı çok iyi bilir.”

Ona de ki: «Önceden yaratan diriltecektir, her türlüsün yaratmanın O bilir»

De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her türlü yaratmayı bilir.”

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir."

De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”

De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

De ki, "Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir."

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve o her halkı bilir

De ki: “Onu ilk defa inşa¹ eden, ona hayat verecek. Ve O, yaratmayı çok iyi bilendir.”*

(Habîbim) de ki: «Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hakkıyle bilendir».

De ki: “Onları ilk def'a yaratan, (yine) onları diriltecek! Çünki O, her türlü (mahlûku ve onları) yaratmayı hakkıyla bilendir.”

Deki “Daha önce o kemikleri kim bir araya getirip inşa ettiyse, yeniden hayat verecek olan da O’dur. O, yaratılmış olan her şeyi en iyi bilendir.

Ona de ki ilk defa onu kim vücude getirdiyse elbette o diriltir. O, yaratılmanın her keyfiyetini hakkıyle bilir.

De ki: “Onları, ilk defa yaratıp inşa eden kimse diriltecek. O, her yaratmayı bilir.”

De ki: “Onu ilk önce kim yarattıysa, işte O diriltecek! Çünkü O, yaratmanın her şeklini ve her çeşidini en mükemmel şekildebilir!” Örnek mi istiyorsunuz:

De ki:
-“Onları ilk defa inşâ’ eden / yaratan diriltecektir.
O her yaratmayı çok iyi bilendir”.

De ki: “Onları ilk kez yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı [*] çok iyi bilendir.”*

(Ey Muhammed! O kâfirlere): “Onları (her şeyi) ilk defa yaratan (Allah) diriltecek. Çünkü O yaratmanın her türlüsünü en iyi bilendir,”

De ki: “Onları yoktan var eden, [yeniden] hayat (da) verir, çünkü O, her tür yaratma eyleminin bilgisine sahiptir;

De ki: – Onları ilk defa kim yarattıysa o diriltecek. Zira O, her türlü yaratmayı bilendir. 17/49.51, 56/47

De ki: “Onları ilk defa kim yoktan var ettiyse O hayat verecek. Zira O, her tür yaratığın ve yaratmanın akıl sır ermez bilgisine bütünüyle vâkıftır.[3982]*

De ki: «Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Ve O, bü- tün yaratılmışları tamamiyle bilendir.»

De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltir, hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir. ”*

De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir."

De ki; onları ilk var eden diriltecektir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

De ki:-Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir.

Sen de ki: İlk defasında onu kim yarattıysa O diriltecek. O herşeyin yaratılışını bilendir.

De ki: "Onlara hayata verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları/her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir."

eyit “dirilde anı ol kim yarattı anı ilk gez daħı ol her yaratmaġı bilürdür.

Eyit yā Muḥammed, anı dirildür ol Allāh ki anı yaratdı evvelde yoġ‐ikenvar eyledi. Daḫı ol ilk yaratmaġı ve ṣoñra yaratmaġı daḫı barçasını bilicidür.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışından əvvəl də, sonra da) çox gözəl tanıyandır!

Say: He will revive them Who produced them at the first, for He is Knower of every creation,

Say, "He will give them life Who created them for the first time!(4025) for He is Well-versed in every kind of creation!-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.