13 Haziran 2021 - 3 Zi'l-ka'de 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve eni-’budûnî(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un)

"Ancak Bana ibadet edin ki, hidayet ve istikamet yolu budur (başka yollar bâtıldır) ."

Ve bana kulluk edin ancak, budur doğru yol.

Ve sadece bana kulluk edin, itaat edin ki, sizi cennete götürecek dosdoğru yola uymuş olasınız.

“Beni ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak bana teslim olan, saygıyla bana kulluk ve ibadet edin, benim şeriatıma bağlanın, bana boyun eğin. İşte doğru, muhkem ve güvenli yol, İslâmî hayat budur.” diye emretmedim mi?

Bana kulluk edin, doğru yol budur.

'Bana kulluk edin, doğru yol budur.'

Bir de bana ibadet edin, doğru yol budur (diye emretmedim mi)?”

Yalnız Bana kul olacaksınız; doğru yol budur!

“Bana kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim mi?”

Ancak bana tapınız, işte budur doğru yol!» diye söylemedim mi?

Bana kulluk edin, doğru yol budur” diye.

59,60,61. Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?

60,61. “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

«Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi?

Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.

60,61. "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

«Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye

Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur.

60,61. Ey Âdem oğulları, «Şeytana tapmayın. Çünkü o, sizin için (Rabbinizden) ayıran bir düşmandır, Bana ibâdet edin. işte dosdoğru yo! budur» diye size emr etmedim mi? (buyuracak).

60,61. “Ey Âdemoğulları! (Ben) size: 'Şeytana kulluk etmeyin! Çünki o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin! Bu dosdoğru bir yoldur' diye (tavsiye ederek) ahdetmedim mi?”

“Yalnızca bana kulluk edin en doğru yol budur.”

Bana tapın, işte doğru yol budur, diye size emir ve vasiyet etmedim mi?»,

“Bana kulluk edin, doğru olan yol budur.”

Ve Yalnızca Bana kulluk edin; Yani, İllallah: Kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek olan yalnızca Allah’tır! deyin. İşte sizi dünyada ve âhirette kurtuluşa iletecek dosdoğru yol budur!” diye emretmemiş miydim?

“Bana kulluk edin! Bu doğru bir yoldur”.

Bana kulluk edin; doğru yol budur’ demedim mi?

(Ayrıca) “sadece Bana kulluk edin, hak yol budur.”

Ve [yalnız Bana ibadet edin!] Dosdoğru yol budur!

60-61. Evet siz ey Âdemoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin, işte dosdoğru yol budur, diye uyarmamış mıydım? 14/21-22, 34/20-21, 7/11.23,35/6

Ve yalnız Bana kulluk edin, dosdoğru yol budur!

Ve bana ibadet ediniz. İşte doğru yol budur.

Lâkin Bana tapın: işte sırat-ı müstakim! ”

Bana tapın doğru yol budur diye?"

Bana kul olun, doğru yol budur” demedim mi[*]?*

60,61. -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?

“Yalnız Bana kulluk edin; dosdoğru yol işte budur” diye?

"Bana ibadet edin, dosdoğru yol budur!" demedim mi?

60-61. iy vaśi(y)yet eylemedüm mi size iy ādem oġlanları kim “muŧį' olmañ şeyŧāna bayıķ ol sizüñ düşmānuñuzdur bellü daħı kim ŧapuñ baña uşbu yoldur ŧoġru”?

Daḫı ‘ahd eylemedüm mi‐di size ki baña ṭapasız, budur doġru yol?

Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!

But that ye worship Me? That was the right path.

"And that ye should(4007) worship Me, (for that) this was the Straight Way?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.