29 Kasım 2020 - 13 Rebiü'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve eni-’budûnî(c) hâżâ sirâtun mustekîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Ancak Bana ibadet edin ki, hidayet ve istikamet yolu budur (başka yollar bâtıldır) ."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve bana kulluk edin ancak, budur doğru yol.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve sadece bana kulluk edin, itaat edin ki, sizi cennete götürecek dosdoğru yola uymuş olasınız.

Ahmet Tekin Meali

“Beni ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak bana teslim olan, saygıyla bana kulluk ve ibadet edin, benim şeriatıma bağlanın, bana boyun eğin. İşte doğru, muhkem ve güvenli yol, İslâmî hayat budur.” diye emretmedim mi?

Ahmet Varol Meali

Bana kulluk edin, doğru yol budur.

Ali Bulaç Meali

'Bana kulluk edin, doğru yol budur.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir de bana ibadet edin, doğru yol budur (diye emretmedim mi)?”

Bahaeddin Sağlam Meali

Yalnız Bana kul olacaksınız; doğru yol budur!

Bayraktar Bayraklı Meali

“Bana kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim mi?”

Besim Atalay Meali

Ancak bana tapınız, işte budur doğru yol!» diye söylemedim mi?

Cemal Külünkoğlu Meali

60,61. “Ey Âdemoğulları! Ben size demedim mi, şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır! Bana kulluk edin, doğru yol budur.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

59,60,61. Allah şöyle buyurur: Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Ey insanoğulları! Ben size, şeytana tapmayın, o sizin için apaçık bir düşmandır, Bana kulluk edin, bu doğru yoldur, diye bildirmedim mi?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

60,61. “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

Diyanet Vakfı Meali

«Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi?

Edip Yüksel Meali

Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

60,61. "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" (buyurulacak)

Elmalılı Meali (Orijinal)

«Ve bana kulluk edin doğru yol budur» diye

Erhan Aktaş Meali

Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur.

Hasan Basri Çantay Meali

60,61. Ey Âdem oğulları, «Şeytana tapmayın. Çünkü o, sizin için (Rabbinizden) ayıran bir düşmandır, Bana ibâdet edin. işte dosdoğru yo! budur» diye size emr etmedim mi? (buyuracak).

Hayrat Neşriyat Meali

60,61. “Ey Âdemoğulları! (Ben) size: 'Şeytana kulluk etmeyin! Çünki o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin! Bu dosdoğru bir yoldur' diye (tavsiye ederek) ahdetmedim mi?”

İlyas Yorulmaz Meali

“Yalnızca bana kulluk edin en doğru yol budur.”

İsmail Hakkı İzmirli

Bana tapın, işte doğru yol budur, diye size emir ve vasiyet etmedim mi?»,

Kadri Çelik Meali

“Bana kulluk edin, doğru olan yol budur.”

Mahmut Kısa Meali

Ve Yalnızca Bana kulluk edin; Yani, İllallah: Kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek olan yalnızca Allah’tır! deyin. İşte sizi dünyada ve âhirette kurtuluşa iletecek dosdoğru yol budur!” diye emretmemiş miydim?

Mehmet Türk Meali

(Ayrıca) “sadece Bana kulluk edin, hak yol budur.”

Muhammed Esed Meali

Ve [yalnız Bana ibadet edin!] Dosdoğru yol budur!

Mustafa Çavdar Meali

60-61. Evet siz ey Âdemoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin, işte dosdoğru yol budur, diye uyarmamış mıydım? 14/21-22, 34/20-21, 7/11.23,35/6

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve yalnız Bana kulluk edin, dosdoğru yol budur!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve bana ibadet ediniz. İşte doğru yol budur.

Suat Yıldırım Meali

Lâkin Bana tapın: işte sırat-ı müstakim! ”

Süleyman Ateş Meali

Bana tapın doğru yol budur diye?"

Süleymaniye Vakfı Meali

Bana kul olun, doğru yol budur” demedim mi[*]?*

Şaban Piriş Meali

60,61. -Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?

Ümit Şimşek Meali

“Yalnız Bana kulluk edin; dosdoğru yol işte budur” diye?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Bana ibadet edin, dosdoğru yol budur!" demedim mi?

Bunyadov-Memmedeliyev

Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!

M. Pickthall (English)

But that ye worship Me? That was the right path.

Yusuf Ali (English)

"And that ye should(4007) worship Me, (for that) this was the Straight Way?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.