24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tenzîle-l’azîzi-rrahîm(i)

Üstün ve rahim tarafından indirilmiştir.

(Bu Kur’an) Güçlü ve Üstün olan, Esirgeyip acıyan (Allah’)ın indirmesidir (ve O’nun hükümleri ve öğütleridir).

Bu Kur'ân çok acıyan, çok üstün ve güçlü olan Allah tarafından indirilmiştir.

Bu Kur'ân, kudret ve hükümranlık sahibi, engin merhameti olan Allah'ın bölüm bölüm indirdiği bir kitaptır.

(Kur'an) güçlü ve merhametli olan (Allah)'ın indirmesidir.

(Kur'an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir.

Kur'an, Azîz, Rahîm olan Allah'ın indirdiği bir kitabdır.

Bu Kur’an, kâinatı abes bırakmayan, insanları başıboş bırakmamak için onlara acıyan Allah’ın, peyderpey sana indirdiği emirleridir.

Bu Kur'ân, güçlü ve merhamet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

4,5. Doğru yoldasın; Kur'an, emre olan, yarlıgayan Tanrının indirdiğidir

5-6. Bu (Kur'an, yakın) ataları (ve kendileri) uyarılmadığı için doğru ile eğrinin ne olduğundan habersiz kalmış bir toplumu uyarman için, mutlak güç sahibi, rahmeti bol olan (Allah tarafından) sana indirilmiştir.

5,6. Bu, babaları uyarılmadığından gafil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah'ın indirdiği Kuran'dır.

5,6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

(Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir.

5,6. Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ân) ile korkutasın.

Tenziliyle o azîz rahîmin

Bu Kur'an, Mutlak Üstün ve Rahmeti Kesintisiz olan tarafından,

(Bu Kur'an) yegâne gaalib, çok esirgeyici (Allah) in indirdiği (bir kitab) dır.

(Bu Kur'ân) Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhametli olan Allah)'ın tenzîli (parça parça indirmesi)dir.

(O doğru yol) Güçlü ve merhametli olan tarafından indirilmiştir.

erkli, esirgeyici olan Allah’ın bildirdiği doğru yolu.

Kur/an yegâne galip olan ve bağışlayan [⁴] Zat/ın indirdiği bir kitaptır.

(Kur'an) Güçlü ve merhamet sahibinin indirmesidir.

Bu kitap ki, Aziz ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.Onu gönderen Allah Aziz’dir; bütün güç, kuvvet, izzet O’nundur, dilediğini dilediği şekilde yapma kudretine sahiptir fakat aynı zamanda Rahim’dir, kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahîm Azîz’in tenzîli / kısım kısım indirmesi sayesinde;

5,6. (Kur’an), ataları uyarılmış, (ancak gerçeklerden) habersizmiş gibi davranan bir toplumu uyarman için [*] çok güçlü, çok merhametli (Allah) tarafından indirilmiştir.*

(Sen,) çok güçlü ve çok merhametli olan (Allah)’ın gönderdiği bir elçisin.¹*

Kudret Sahibi ve Rahmet Kaynağı'ndan indirilmiş olan[ın sayesinde], 3

Bu Kuran’ın indirilişi çok güçlü ve rahmeti bol Allah katındandır. 4/82, 11/13-14, 27/6

(Çünkü bu vahiy) her işinde mükemmel olanın, en merhametli olanın katından indirilmiştir:

(O Kur'an) Rahîm olan Allah Teâlâ tarafından indirilmiştir.

5, 6. O, azîz ve rahîmden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, hâliyle, kendileri de gaflette giden, bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.

Yani üstün ve çok esirgeyen Allah'ın indirdiği (Kur'an yolu) üzerindesin.

Bu, güçlü ve ikramı bol Allah’ın indirdiği kitaptır.

Güçlü ve merhametlinin indirmesidir.

Bu Kur'ân ise herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.

Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.

indürmegidür beñdeşsüzüñ raḥmet ķılıcı.

İnmişdür bu Ḳur’ān raḥmet idici, ‘azīz Allāhdan.

Bu Qur’an (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,

A revelation of the Mighty, the Merciful,

It is a Revelation(3945) sent down by (Him), the Exalted in Might, Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.