5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veḣalaknâ lehum min miślihi mâ yerkebûn(e)

Ve daha da buna benzer nice binecekleri şeyler yarattık onlara.

Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri (ileride otomobilleri, trenleri, tayyareleri ve uzay gemilerini) yaratmamız da (bir hikmet ve kudret eserimizdir).

Ve yine yolculuklarında, binek olarak kullanabilecekleri, bunun gibi araçlar yaratmamızda da ibretler ve dersler vardır.

Yine onlar için, onun gibi, nakil vasıtaları, şilepler, trenler, uçaklar, yaratmamızdır.

Ve onlar için üzerine bindikleri bunun gibi şeyler yaratmamız da.

Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yaratmamız da.

Ve kendilerine bunun gibi, binecekleri şeyler (türlü vasıtalar) yaratmamızdır.

O dolu gemiyi ve bindikleri nice benzeri şeyleri onlar için yarattık.

Onun gibi bindikleri binekler yaratmamız da bir delildir.

Ona benzer daha ne binitler yarattık

Biz onlar için, gemiye benzer daha nice binekler yarattık.*

41,42. İnsânların cedlerini, dâhilinde her şey bulunan bir sefîneye tahmîl iylemekliğimiz ve ânları taşımak içün sâir vesâit-i nakliye halk iylemekliğimiz yine kudretimize bir delîldir.

41,42. Onlara bir delil de: Soylarını dolu gemiyle taşımamız ve kendileri için bunun gibi daha nice binekler yaratmış olmamızdır.

Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

Aynı şekilde, sürmeleri için onun bir benzerini yarattık.

Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır.

ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır

Onlar için, onun gibi binecekleri şeyler yarattık.

Ve kendilerine bunun gibi binecekleri (nice) şeyleri yaratmış bulunmamızdır.

Ve onlar için bunun gibi binecekleri (daha nice) şeyleri (vâsıtaları) yarattık.

Binmiş olduklarının bir benzerini onlar için yaratmıştık.

Onlar için onun benzerlerini de yarattık. Şimdi onlara biniyorlar.

Onlara gemi gibi daha birçok binek yarattık [²].*

Ve kendileri için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yarattık.

Ve onlara buna benzer daha nice binilecek şeyler yarattık. Öyle ki;

Bunun benzerlerinden, binecekleri şeyleri onlar için yarattık.

Kendileri için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

Ve Biz, kendilerine binmeleri için bunun benzeri (nice) binitler¹ de yarattık.*

ve [yolculuklarında] binek olarak kullanabilecekleri benzer araçlar yaratmamızda 23 [bulunmakta]dır;

Biz onların binecekleri geminin benzeri daha nice vasıtalar yaratmamız da onlar için bir delildir. 7/10, 43/13-14

ve onlar için, o gemiler gibi binebilecekleri başka şeyler yaratmamız da (öyledir).

Ve onlar için onun mislinden biner oldukları şeyleri de yarattık.

Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız. . . *

Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır.

Onlara bunun gibi binecekler de yarattık.

Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık.

Bunun gibi, binecekleri daha nice şeyleri Biz onlar için yarattık.(18)*

Onlar için gemilere benzer, binecekleri başka şeyler de yarattık.

daħı yarat(t)uķ anlaruñ içün beñdeşinden ya'nį nūḥ gemisinüñ anı kim binürler.

Daḫı yaratduḳ anlara Nūḥ gemisi gibi anlar binecek gemiler.

Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.

And have created for them of the like thereof whereon they ride.

And We have created for them similar (vessels)(3989) on which they ride.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.