18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velkamera kaddernâhu menâzile hattâ ‘âde kel’urcûni-lkadîm(i)

Ay’a gelince, Biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (dönmektedir).

Ve ay için de muayyen zamanlarda konaklar takdir ettik, her devrin sonunda, eski, kuru ve eğri hurma salkımının çöpüne döner.

Ve ayda da bir işaret ve alamet vardır ki, biz onu kuru ve eğik bir hurma dalını andırır hale gelinceye kadar, çeşitli safhalardan geçirdik.

Ay için de, bir takım menziller, evreler tayin edip planladık. Parlaklığı artarak devam ederken, eksilmeye başlayarak yıllanmış, kuru, eğri hurma dalı gibi hilâl olarak geri döner.

Ay için de belli menziller tayin ettik. Sonunda o eğri bir hurma dalına döner.

Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).

Ayın da seyrine menziller (miktarlar) takdir ettik. Nihayet kurumuş eski hurma dalının yay şeklini alır.

Ay için de menziller ayarlamışız. Eskiyip kıvrılmış asma ipçiği gibi oluncaya kadar o menzilleri dolaşır.

Aya da safhalar belirledik; sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Ay için de, birtakım konaklar yaptık, eski, iğri bir hurma dalına benziyene dek, döner durur o

Ay'a da (dünyanın etrafında günlük seyri için) birtakım evreler tayin ettik. O, (her aylık seyrinin) sonunda (eski) hurma salkımının eğri çöpü gibi (hilal olur da geri) döner.*

Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.

Aya da, kuru bir hurma dalına dönüşünceye kadar çeşitli evreler belirledik.

Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur

Ay'a da menziller takdir ettik. Sonunda kuru bir hurma dalına döner.

Ay (a gelince:) Biz ona da menzil menzil mıkdarlar ta'yîn etdik. Nihayet o, eski hurma salkımının eğri çöpü gibi bir haale dönmüşdür (döner).

Aya da (kendi yörüngesinde birtakım) menziller takdîr ettik; nihâyet (bir menzilinde de eğrilmiş) eski hurma dalı gibi olmuştur.(2)*

Aya da çeşitli zamanlarda farklı konumlar takdir ettik, öyle olur ki kurumuş hurma dalı gibi eğri hale gelir.

Biz ay/ın da devr-ü seyri için birtakım konaklar tâyin ettik ki her devrinin sonunda kuru ve eğri hurma dalı gibi kalır.

Ay için de sonunda hurma salkımının kurumuş eğri dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Geceyi süsleyen Ay’a gelince, o da insanlığa kudret ve merhametimizi gösteren apaçık bir delildir. Şöyle ki, Biz ona,kurumuş ve yay gibi eğrilmiş bir hurma dalına dönüşünceye kadar, hilal, dolunay, yarımay gibi belirli evreler tayin ettik.

Ay’a da menziller belirledik; tâ ki Dönüp dolaşıp sonunda Eski Hurma Çöpü gibi oldu.

Aya da eski bir hurma dalı gibi oluncaya kadar* birtakım evreler belirledik.**

Ay’a gelince, Biz ona da sonunda eski bir hurma dalı1 gibi olduğu birtakım uğrak yerleri takdir ettik.*

ve ay[da da bir işaret vardır ki] Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını 20 andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik:

Ay da onlar için bir delildir. Biz ona belli uğraklar belirledik ki en son konakta ince kuru bir hurma dalı haline gelir. 2/189, 10/5

Ay da (öyledir). Ona, sonunda kuru ve eğri bir hurma dalı haline gelinceye kadar farklı evreler takdir ettik:

Biz kamer'e de konaklar takdir ettik. Nihâyet hurma salkımının eski kurumuş eğri dalı gibi bir hale dönmüş olur.

Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir.

Aya da konaklar tayin ettik. Nihayet o, eski urcun(hurma salkımının sapın)a benzer bir hale geldi.*

Aya (ışığın) iniş yerleri için[*] ölçü koyduk; sonunda kuru hurma dalına döner.*

Ay'a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Ay için de menziller belirledik ki, git gide kurumuş hurma dalına döner.(15)*

Ay'a gelince, biz onun için de bir takım durak noktaları/birtakım evreler belirledik. Nihayet o, eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner.

daħı iy endāze eyledük anı menziller tā döndi ħurma budaġı gibi eski.

Ay daḫı taḳdīr itdük menzillerde seyr eylemege, ḥattā ki ḳaytar, incelür,eski ḫurmā budaġı gibi olur.

Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.

And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.

And the Moon,- We have measured for it mansions(3984) (to traverse) till she returns like the old (and withered) lower part of a date stalk.(3985)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.