29 Kasım 2022 - 5 Cemaziye'l-Evvel 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velkamera kaddernâhu menâzile hattâ ‘âde kel’urcûni-lkadîm(i)

Ve ay için de muayyen zamanlarda konaklar takdir ettik, her devrin sonunda, eski, kuru ve eğri hurma salkımının çöpüne döner.

Ay’a gelince, Biz onun için de birtakım uğrak yerleri (duraklar) takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi (hilal şeklinde) eğilip dönmektedir.

Ve ayda da bir işaret ve alamet vardır ki, biz onu kuru ve eğik bir hurma dalını andırır hale gelinceye kadar, çeşitli safhalardan geçirdik.

Ay için de, bir takım menziller, evreler tayin edip planladık. Parlaklığı artarak devam ederken, eksilmeye başlayarak yıllanmış, kuru, eğri hurma dalı gibi hilâl olarak geri döner.

Ay için de belli menziller tayin ettik. Sonunda o eğri bir hurma dalına döner.

Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).

Ayın da seyrine menziller (miktarlar) takdir ettik. Nihayet kurumuş eski hurma dalının yay şeklini alır.

Ay için de menziller ayarlamışız. Eskiyip kıvrılmış asma ipçiği gibi oluncaya kadar o menzilleri dolaşır.

Aya da safhalar belirledik; sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Ay için de, birtakım konaklar yaptık, eski, iğri bir hurma dalına benziyene dek, döner durur o

Ay'a da (dünyanın etrafında günlük seyri için) birtakım evreler tayin ettik. O, (her aylık seyrinin) sonunda (eski) hurma salkımının eğri çöpü gibi (hilal olur da geri) döner.

Ay bir ışık kaynağı değildir. Yani Ay’ın kendine özgü bir ışık kaynağı yoktur. Işığını tamamen Güneş’ten alır. (Şems 91/2) Güneş ise Ay’ın sadece bir ... Devamı..

Kamer içün menziller ta’yîn itdik. Bir halde ki nihâyet eski bir hurma dalı şeklini alıyor.

Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Ay için de menziller belirledik; sonunda o, hurma salkımının (ağaçta kalan) yıllanmış sapı gibi olur.

Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.

Aya da, kuru bir hurma dalına dönüşünceye kadar çeşitli evreler belirledik.

Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi (yay haline) dönmüştür.

Aya da: menzil menzil ona mıktarlar biçmişizdir, nihayet dönmüş eski urcun gibi olmuştur

Ay'a da menziller takdir ettik. Sonunda kuru bir hurma dalına döner.

Ay (a gelince:) Biz ona da menzil menzil mıkdarlar ta'yîn etdik. Nihayet o, eski hurma salkımının eğri çöpü gibi bir haale dönmüşdür (döner).

Aya da (kendi yörüngesinde birtakım) menziller takdîr ettik; nihâyet (bir menzilinde de eğrilmiş) eski hurma dalı gibi olmuştur.(2)

(2)“Evet kamerin (ayın) takdîri ve tedvîri (vazîfelendirilmesi ve döndürülmesi) ve tedbîr ve tenvîri(aydınlatılması) ve zemîne ve güneşe karşı gāyet d... Devamı..

Aya da çeşitli zamanlarda farklı konumlar takdir ettik, öyle olur ki kurumuş hurma dalı gibi eğri hale gelir.

Ay da öyle. Biz aya konaklar yasadık. Ay gider gider de sonunda kuru bir hurma dalına döner.

Biz ay/ın da devr-ü seyri için birtakım konaklar tâyin ettik ki her devrinin sonunda kuru ve eğri hurma dalı gibi kalır.

Ay için de belli konaklar/evreler [menâzil] takdir ettik/ belirledik.¹⁰ Sonunda o eğilmiş kuru bir hurma dalı¹¹ gibi olur.

10 Krş. En’âm, 6/96; Furkân, 25/2; Fussilet, 41/12; Yûnus, 10/5 11 “Eğilmiş veya ortadan bükülmüş kuru bir hurma dalı” metaforuyla iki ucunun eğril... Devamı..

Ay için de sonunda hurma salkımının kurumuş eğri dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir.

Geceyi süsleyen Ay’a gelince, o da insanlığa kudret ve merhametimizi gösteren apaçık bir delildir. Şöyle ki, Biz ona,kurumuş ve yay gibi eğrilmiş bir hurma dalına dönüşünceye kadar, hilal, dolunay, yarımay gibi belirli evreler tayin ettik.

Dönüp dolaşıp Eski Hurma Çöpü gibi oluncaya kadar Ay’a da menziller belirledik.

Ya azar azar küçülttüğümüz, ve en sonunda incecik bir dala dönüşen aya ne demeli!.

Görmüyorlar mı? Ay için birtakım duraklar tayin ettik. Yasamız gereği kendi yörüngesinde dolaşır. Yasamız gereği büyür, küçülür, bir hurma dalı gibi hilal olur. Ayın doğudan batarak, batıdan doğarak geçirdiği evrelerde düşünenler için hikmetler vardır. Düşünüp akıl edebilseler.

Aya da eski bir hurma dalı gibi oluncaya kadar [*] birtakım evreler belirledik. [*]

Burada ayın yörüngeleri, eski bir hurma dalına benzetilmektedir ki bunda muhteşem bir mesaj ve benzetme vardır. Bu benzetmede çok önemli üç konu yer a... Devamı..

Ay’a gelince, Biz ona da sonunda eski bir hurma dalı¹ gibi olduğu birtakım uğrak yerleri takdir ettik.

1 Urcûn: Hurma salkımının eğri dip çöpü demektir. Eskisi, daha ince, eğri ve daha renkli olur. Bu teşbih çok edebidir. Zannedildiği gibi hilalin ilk v... Devamı..

ve ay[da da bir işaret vardır ki] Biz onu, kuru ve eğik bir hurma dalını ²⁰ andırır hale gelinceye kadar çeşitli safhalardan geçirdik:

20 Bu tanımlama, ‘urcûn isminin karşılığıdır -kuruduğunda ve eskidiğinde bir yarım ay gibi incelen ve bükülen hurma salkımı (karş. Lane V, 1997).... Devamı..

Ay da onlar için bir delildir. Biz ona belli uğraklar belirledik ki en son konakta ince kuru bir hurma dalı haline gelir. 2/189, 10/5

Ay da (öyledir). Ona, sonunda kuru ve eğri bir hurma dalı haline gelinceye kadar farklı evreler takdir ettik:

Biz kamer'e de konaklar takdir ettik. Nihâyet hurma salkımının eski kurumuş eğri dalı gibi bir hale dönmüş olur.

Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir.

Aya da konaklar tayin ettik. Nihayet o, eski urcun(hurma salkımının sapın)a benzer bir hale geldi.

ÙïÑÌèæ ('urcûn): hurma salkımının eğri olan dip tarafına denilir. Bunun eskisi, yani bir önceki yıla âit salkım çöpü daha ince, daha eğri ve daha renk... Devamı..

Bir delîl de aydır. Biz aya menziller takdîr ve ta'yîn iyledik. (Yigirmisekiz menâzil-i kamer). Bu menzillerden geçerek ince ve kurı hurma dalı gibi olur.

Aya (ışığın) iniş yerleri için[*] ölçü koyduk; sonunda kuru hurma dalına döner.

[*] İki ayette aya nur denmiştir (Yunus 10/5, Nuh 71/16). Nur'a ışık ve ışığı yansıtan anlamları verilebilir. Furkan 25/61'deki ışık yansıtan ay (قَمَ... Devamı..

Ay'a da duraklar belirledik ki sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur.

Ay için de menziller belirledik ki, git gide kurumuş hurma dalına döner.(15)

(15) Âyet bir yandan, kurumuş hurma dalının hilâle benzer şeklini hayalin önüne getirirken, diğer yandan da, Ayın Dünya etrafındaki hareketinde çizdiğ... Devamı..

Ay'a gelince, biz onun için de bir takım durak noktaları/birtakım evreler belirledik. Nihayet o, eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner.

daħı iy endāze eyledük anı menziller tā döndi ħurma budaġı gibi eski.

Ay daḫı taḳdīr itdük menzillerde seyr eylemege, ḥattā ki ḳaytar, incelür,eski ḫurmā budaġı gibi olur.

Biz ay üçün mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dönüb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.

And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shrivelled palm leaf.

And the Moon,- We have measured for it mansions(3984) (to traverse) till she returns like the old (and withered) lower part of a date stalk.(3985)

3984 The lunar mansions are the 28 divisions of the Zodiac, which are supposed to make the daily course of the moon in the heavens from the time of th... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.