21 Ocak 2021 - 7 Cemaziye'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-şşemsu tecrî limustekarrin lehâ(c) żâlike takdîru-l’azîzi-l’alîm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru (sürekli ve sistemli şekilde dönerek) akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Güçlü olan, (ve her şeyi hakkıyla) Bilenin takdiridir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve güneş de karar edeceği yere kadar akıp gider bu, üstün, hüküm ve hikmet sahibi mabudun takdiridir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve güneşde de onlar için bir alamet ve işaret vardır. O da kendine ait bir yörüngede akıp gider. Bu kudret sahibi ve herşeyi bilen Allah'ın iradesinin bir sonucudur.

Ahmet Tekin Meali

Güneş de bir delildir. Sabit bir karar ve düzenli bir kanun dâhilinde, kendi yörüngesinde, görevini tamamlayıncaya kadar döner, âlemin menfaati için hareket eder. Bunlar, kudretli, hükümran olan, ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiriyle, sınırlarını, ölçülerini, kanunlarını belirlemesiyledir.

Ahmet Varol Meali

Güneş de kendi karargâhında akıp gitmektedir. Bu güçlü olan ve bilen (Allah)'ın takdiridir.

Ali Bulaç Meali

Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Güneş de (bir alâmettir): Kendi mihveri etrafında muayyen bir vakit için hareket ediyor. Bu Azîz = her şeye gâlib olan, Alîm= her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Bahaeddin Sağlam Meali

(O adalardan biri olan) güneş, kendi etrafında ve belli bir hedefe doğru dönüyor. Bu; sonsuz izzet, kudret ve ilim sahibi olan birinin planlamasıdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kendi yörüngesinde seyreden güneş de bir delildir. Bu, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Besim Atalay Meali

Güneş yürür durağına, bu da emre olan, bilgin olan Allahın işi

Cemal Külünkoğlu Meali

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu da mutlak galip, (her şeyi) hakkıyla bilen (ve yöneten Allah')ın iradesinin ortaya koyduğu bir düzendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.

Diyanet Vakfı Meali

Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.

Edip Yüksel Meali

Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir

Erhan Aktaş Meali

Güneş, kendisi için karar kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in yasasıdır.

Hasan Basri Çantay Meali

Güneş de (ilâhî bir âyetdir ki) kendi karargâhında (mahrekinde aleddevam seyr ve) cereyan etmekdedir. Bu, mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Güneş de kendine mahsus bir yörünge içinde akıp gider. Bu, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen Allah)'ın takdîridir.

İlyas Yorulmaz Meali

Güneşin belli bir kararlılıkla (yörüngesinde) akıp gitmesi, her şeyi bilen, çok güçlü ve her şeyi bir plan dâhilinde yapan Allah tarafındandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Güneş de kudretimizin bir nişanıdır ki karar tutacak yere kadar [²] seyr ve cereyan eder. İşte bu, yegâne galip, hakkıyle âlim olan Zat/ın takdiridir.*

Kadri Çelik Meali

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bu güçlü ve bilenin (Allah'ın) takdiridir.

Mahmut Kısa Meali

Güneş de, etrafındaki gezegenleriyle birlikte, çok büyük bir hızlakendi yörüngesinde yüzüp gitmektedir. Bu muazzam ve muhteşem sistem, sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah’ın mükemmel bir ölçü ve denge ile ortaya koyduğu takdiri ile yürümektedir. İşte, gönderdiği Kur’an ile hayatınıza program çizen Allah, böyle kudret ve ilim sahibidir.

Mehmet Türk Meali

Güneş de kendisi için (tespit edilmiş) olan bir yörüngede1 (kendi etrafında) dönerek akıp gider.2 Bu üstün ve güçlü olan, her şeyi bilen (Allah’)ın koyduğu bir kanundur.3*

Muhammed Esed Meali

Ve güneş[te de onlar için bir işaret vardır]: o, kendine ait bir yörüngede 19 akıp gider; bu, kudret sahibi ve her şeyi bilen [Allah]ın iradesinin bir sonucudur;

Mustafa Çavdar Meali

Güneş de onlar için bir delildir. O, kendisi için belirlenen yörüngede akıp gider. Bu, gücü ve ilmi sınırsız olan Allah’ın koyduğu bir yasadır. 48/23

Mustafa İslamoğlu Meali

Güneş de (ilâhî bir kudret delilidir): o kendisi için tayin edilen mekân ve zamana bağlı olarak hareket eder durur;[3950] işte bu, en yüce olanın, her şeyi bilenin takdiridir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Güneş de kendisine mahsus karargâhında akar gider. İşte bu, o alîm'in takdiridir.

Suat Yıldırım Meali

Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. . . O azîz ve alîmin (o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin), yaratması böyle olur işte! *

Süleyman Ateş Meali

Güneş de kendi müstekarrı (istikrarı veya istikrar bulacağı yer) için akıp gider. Bu, üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Güneş ise kendine ayrılmış yolda akıp gider. İşte bu, güçlü ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.

Şaban Piriş Meali

Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün, güçlü ve her şeyi bilenin takdiridir.

Ümit Şimşek Meali

Güneş de kendisi için belirlenmiş bir kanunla, yörüngesinde akar, gider.(14) Bu ise kudreti herşeye üstün olan, ilmi herşeyi kuşatan Allah'ın çizdiği kaderdir.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, Alîm olanın takdiridir bu.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı güneş yürir ķarar dutacaķdın yaña anuñ şol endāze eylemegidür beñdeşsüzüñ bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Günəş də (qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi) özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edən. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hökmüdür).

M. Pickthall (English)

And the sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

And the sun runs his course for a period determined(3983) for him: that is the decree of (Him), the Exalted in Might, the All-Knowing.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.