29 Kasım 2022 - 5 Cemaziye'l-Evvel 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-şşemsu tecrî limustekarrin lehâ(c) żâlike takdîru-l’azîzi-l’alîm(i)

Ve güneş de karar edeceği yere kadar akıp gider bu, üstün, hüküm ve hikmet sahibi mabudun takdiridir.

Güneş de, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yeri etrafında (sürekli ve sistemli şekilde belirlenmiş yörüngede dönerek) akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Güçlü olan, (ve her şeyi hakkıyla) Bilenin (Rabbinizin) takdiridir.

Ve güneşde de onlar için bir alamet ve işaret vardır. O da kendine ait bir yörüngede akıp gider. Bu kudret sahibi ve herşeyi bilen Allah'ın iradesinin bir sonucudur.

Güneş de bir delildir. Sabit bir karar ve düzenli bir kanun dâhilinde, kendi yörüngesinde, görevini tamamlayıncaya kadar döner, âlemin menfaati için hareket eder. Bunlar, kudretli, hükümran olan, ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın takdiriyle, sınırlarını, ölçülerini, kanunlarını belirlemesiyledir.

Güneş de kendi karargâhında akıp gitmektedir. Bu güçlü olan ve bilen (Allah)'ın takdiridir.

Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir.

Güneş de (bir alâmettir): Kendi mihveri etrafında muayyen bir vakit için hareket ediyor. Bu Azîz = her şeye gâlib olan, Alîm= her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

(O adalardan biri olan) güneş, kendi etrafında ve belli bir hedefe doğru dönüyor. Bu; sonsuz izzet, kudret ve ilim sahibi olan birinin planlamasıdır.

Kendi yörüngesinde seyreden güneş de bir delildir. Bu, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Güneş yürür durağına, bu da emre olan, bilgin olan Allahın işi

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu da mutlak galip, (her şeyi) hakkıyla bilen (ve yöneten Allah')ın iradesinin ortaya koyduğu bir düzendir.

Bkz. 7/54, 13/2“Güneş, kendi yörüngesinde akıp gitmektedir” ifadesi, Güneş’in sadece kendi ekseni etrafında dönmediğini, Samanyolu ile birlikte döndüğ... Devamı..

Muharriki üzerinde deverân iden güneş de bir mu’cizedir ’azîz ve ’âlim olan Allâh’ın bu bir takdîridir.

Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur.

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.

Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre (yörüngesinde) akıp gider. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın takdiridir.

Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir.

Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.

Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

Güneş de; kendisine mahsus bir müstekarr için cereyan ediyor, o işte o azîzi alîmin takdiridir

Güneş, kendisi için karar kılınan yörüngesinde akar gider. İşte bu Mutlak Üstün Olan'ın, Her Şeyi Bilen'in yasasıdır.

Güneş de (ilâhî bir âyetdir ki) kendi karargâhında (mahrekinde aleddevam seyr ve) cereyan etmekdedir. Bu, mutlak gaalib, (her şey'i) hakkıyle bilen (Allah) ın takdiridir.

Güneş de kendine mahsus bir yörünge içinde akıp gider. Bu, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Alîm (herşeyi hakkıyla bilen Allah)'ın takdîridir.

Güneşin belli bir kararlılıkla (yörüngesinde) akıp gitmesi da ibret alınacak bir olaydır. Bunun yapılışı, her şeyi bir plan dâhilinde yapan, çok güçlü olan ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

Güneş de öyle. O da kendi yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. İşte bu da erkli, bilici olan Allah’ın yasasıdır.

Güneş de kudretimizin bir nişanıdır ki karar tutacak yere kadar [²] seyr ve cereyan eder. İşte bu, yegâne galip, hakkıyle âlim olan Zat/ın takdiridir.

[2] Yani âlemin harabına kadar seyreder. Yahut yazın en yüksek yerine, kışın en aşağı yerine kadar seyreder. Sonra oradan döner yahut mıntıkasından as... Devamı..

Güneş kendisine ait bir yasa dâhilinde [mustekarrin]⁹ akıp gitmektedir. Bu Azîz ve Alîm olanın takdiridir/nizamıdır.

9 Mustekarr: Arapçada mimli mastar, zaman ve mekân ismi olabilen bir kelimedir. Kendisinden sonra “lâm” edatı gelince birkaç anlama gelebilir: 1) Güne... Devamı..

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bu güçlü ve bilenin (Allah'ın) takdiridir.

Güneş de, etrafındaki gezegenleriyle birlikte, çok büyük bir hızlakendi yörüngesinde yüzüp gitmektedir. Bu muazzam ve muhteşem sistem, sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah’ın mükemmel bir ölçü ve denge ile ortaya koyduğu takdiri ile yürümektedir. İşte, gönderdiği Kur’an ile hayatınıza program çizen Allah, böyle kudret ve ilim sahibidir.

Güneş, kendisine ait bir yerleşim yeri için akıp gidiyor.
Bu, Alîm Azîz’in takdiridir.

Ya kendi yörüngesinde akıp giden güneş! Bu olay, muhteşem bir bilgi gücü tasarımıdır.

Hiç güneşe bakmıyorlar mı? Güneş belirlenen yasayla hareket eder. Yasamızda belirlenen duraklara uğrar. Mevsimlere göre yer değiştirir. Güneşe koyduğumuz yasayı değiştirebilirler mi? İşte bunlar her şeye hâkim her şeyi bilenin takdiridir. Güneşin hareketlerini bir yasaya bağlamasaydık; onlar ne gündüzü, ne geceyi, ne de mevsimleri bilirlerdi. Onlar yeryüzünde mevsimlere göre yetişen bitkilerden meyvelerden habersiz olurlardı.

Güneş, kendisi için belirlenmiş yerde akar. [*] İşte bu, güçlü, bilen (Allah)’ın ölçüsüdür.

Bu cümle şöyle de tercüme edilebilir: “Güneş bir istikrar yerine, istikrar zamanına, istikrarına doğru yani durmadan, istikrarını sürdürmek üzere akıp... Devamı..

Güneş de kendisi için (tespit edilmiş) olan bir yörüngede¹ (kendi etrafında) dönerek akıp gider.² Bu üstün ve güçlü olan, her şeyi bilen (Allah’)ın koyduğu bir kanundur.³

1 Müstekarr: Edilgen sıfat fiil, (ism-i mef’ul) mimli mastar, zaman ve mekân ismidir. Bu yüzden bir kaç anlama gelebilir. a- Güneş kör bir tesadüf ile... Devamı..

Ve güneş[te de onlar için bir işaret vardır]: o, kendine ait bir yörüngede ¹⁹ akıp gider; bu, kudret sahibi ve her şeyi bilen [Allah]ın iradesinin bir sonucudur;

19 Çoğunluğun üzerinde birleştiği kıraat şekline göre yukarıdaki şekilde çevrilebilen bu ifade li-mustekarrin lehâ olarak okunur veya, alışıldığı şeki... Devamı..

Güneş de onlar için bir delildir. O, kendisi için belirlenen yörüngede akıp gider. Bu, gücü ve ilmi sınırsız olan Allah’ın koyduğu bir yasadır. 48/23

Güneş de (ilâhî bir kudret delilidir): o kendisi için tayin edilen mekân ve zamana bağlı olarak hareket eder durur;[³⁹⁵⁰] işte bu, en yüce olanın, her şeyi bilenin takdiridir.

[3950] Mustekarrın mekân ve zamana delâlet etmesine dayanarak. Bu hareket, lamın farklı bir vurgusuyla, sadece yörüngesel olanı değil güneş sisteminin... Devamı..

Güneş de kendisine mahsus karargâhında akar gider. İşte bu, o alîm'in takdiridir.

Güneş de bir delildir onlara, akar gider yörüngesinde. . . O azîz ve alîmin (o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin), yaratması böyle olur işte!

Kur’ân’ın muhataplarına vermek istediği ders şudur: Çok mükemmel ve en ufak aksaklık göstermeyen bir nizam vardır. Her tarafı birbiriyle tam irtibatlı... Devamı..

Güneş de kendi müstekarrı (istikrarı veya istikrar bulacağı yer) için akıp gider. Bu, üstün ve bilen(Allah)ın takdiridir.

Burada Âï"òÊîâîÑñ (müstekarr) kelimesi mîmli masdar, zaman ismi ve mekân ismi olabilir. Lâm ile de birkaç anlam kazanır. Onun için bu ifâde birkaç anl... Devamı..

Diğer bir delîl de kendine mahsûs mahall-i karâra kadar giden güneşdir. Onun mahall-i mu'ayyene kadar gidüb 'avdeti her şeyi bilen ve her şeye gâlib ve kâdir olan Cenâb-ı Hakk'ın takdîr ve ta'yînidir.

Güneş ise kendine ayrılmış yolda akıp gider. İşte bu, güçlü ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.

Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu, üstün, güçlü ve her şeyi bilenin takdiridir.

Güneş de kendisi için belirlenmiş bir kanunla, yörüngesinde akar, gider.(14) Bu ise kudreti herşeye üstün olan, ilmi herşeyi kuşatan Allah'ın çizdiği kaderdir.

(14) Dünya ve gezegenler Güneş etrafında dönerken, Güneş de onlarla birlikte, Samanyolunun merkezi etrafında, 225 milyon senede bir turu tamamlayacak ... Devamı..

Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Azîz, Alîm olanın takdiridir bu.

daħı güneş yürir ķarar dutacaķdın yaña anuñ şol endāze eylemegidür beñdeşsüzüñ bilici.

Güneş daḫı yügürür ḳarār dutacaḳ yire degin. Ol taḳdīridür her nesneyibilicidür, ‘azīz Allāhuñ.

Günəş də (qüdrət əlamətlərimizdən biri kimi) özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edən. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hökmüdür).

And the sun runneth on unto a resting place for him. That is the measuring of the Mighty, the Wise.

And the sun runs his course for a period determined(3983) for him: that is the decree of (Him), the Exalted in Might, the All-Knowing.

3983 Mustaqarr may mean: (1) a limit of time, a period determined, as in 6:67, or (2) a place of rest or quiescence; or (3) a dwelling place, as in 2:... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.