29 Kasım 2022 - 5 Cemaziye'l-Evvel 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veâyetun lehumu-lleylu nesleḣu minhu-nnehâra fe-iżâ hum muzlimûn(e)

Ve bir delildir onlara gece; gündüzü ve güneşin ziyasını çekip sıyırırız ondan da o anda karanlığa dalarlar.

(İstirahatleri için yaratılan) Gece de kendileri için (ders ve ibret alınacak) bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çekeriz de, hemen artık karanlıkta kalıvermişlerdir (ve istirahate çekilmişlerdir).

Gece de, onlar için bir ibret ve alamettir. Gündüzü ondan soyup çıkarırız, derken bir de bakarlar ki, onlar karanlıklarda kalıvermişler.

Allah'ın birliğine, kudretine onlar için bir delil de gecedir. Biz geceden gündüzün aydınlığını soyar çıkarırız. Anında karanlığa gömülürler.

Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp çıkarırız, böylece karanlıkta kalıverirler.

Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz, hemen artık karanlıkta kalıvermişlerdir.

Gece de (kudretimize delâlet eden) bir alâmettir onlara: Ondan gündüzü soyar çıkarırız. Bir de bakarlar ki, karanlığa dalmışlardır.

Onlar için bir mucize daha, gecedir. (Birinci mucize yeryüzü ise, ikincisi gökyüzüdür ki geceleyin görünür.) O gecenin (karanlığın) içinden gündüzü çektiğimizde, onlar karanlık içinde kalırlar. (Demek birisi bilerek bu karanlık uzay denizinde ışık adalarını yaratmıştır.)

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan soyup alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler.

Bir belge de gecedir, soyarız ondan gündüzü, karanlıkta kalırlar!

Gece de onlar için (Allah'ın kudretini kanıtlayan) bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

Gice insânları zulmete idhâl içün güneşin gurûb itmesi bir mu’cizedir.

Onlara bir delil de gecedir; gündüzü ondan sıyırırız da karanlıkta kalıverirler.

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler.

Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.

Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.

Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar.

Bir âyet de onlara gece, ondan gündüzü soyarız bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar

Gece de onlar için bir ayettir¹. Ondan gündüzü çekip alırız da onlar karanlıkta kalırlar.

1- Göstergedir, kanıttır.

Gece de onlar için bir âyetdir. Biz ondan gündüzü sıyırıb çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa girmişlerdir onlar.

Onlar için (kudretimize) bir delil de gecedir. Ondan gündüzü soyup alırız; bir de bakarsın ki, onlar karanlıkta kalıvermiş kimseler olurlar.

Onlar için gecede de alınacak ibret var. O geceden gündüzü çekip çıkardığımız da, birden bire karanlıklar içinde kalırlar.

Gece de onlar için bir belgedir. Biz geceden gündüzü sıyırıp çıkarınca onlar karanlıkta kalıverirler.

Onlara gece de kudretimizin bir nişanıdır, biz ondan gündüzü soyup çıkarırız. Hemen onlar karanlığa girerler.

Onlar için gece de bir delildir [âyet]. Biz ondan gündüzü soyup/sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki karanlıklar içinde kalmışlardır.

Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz, birden onlar karanlıkta kalıverirler.

Ortaya koyduğu mükemmel sistemin güzel bir işâreti olan gece de, onlarakudret ve merhametimizi gösteren apaçık bir delildir. Şöyle ki, gündüzün ışığını ondan soyup çıkarıyoruz; bir de bakıyorsun ki, her yerkaranlığa gömülmüş.

Onlar için bir âyet de Gece’dir.
Gündüz’ü ondan soyup çıkarıyoruz.
Bu durumda karanlıkta kalmışlardır.

Aydınlığı çekince, ortalığı kaplayan gece olayı da insanlık için bir ipucu olmalıdır:

Gecelerde onlar için ibretler vardır. Keşke düşünseler. İstersek karanlıklar içinden gündüzü sıyırıp çekeriz. Gece gündüz yasamızı değiştiririz. Böylece sürekli karanlıklarda kalırlar. Düşünmüyorlar mı? Elçilerle gerçekleri bildirmeseydik; insanlar yalanlarıyla karanlıkta kalmazlar mıydı? Şaşkın vaziyette ne yapacaklarını bilmez halde kalmazlar mıydı? Hâlbuki biz onlara yol gösteriyoruz. Onlar gerekli dersi almıyor. Kendi yalanlarının karanlığında yaşamak istiyorlar.

Gece de onlar için bir delildir. Ondan (geceden) gündüzü sıyırıp çekeriz; bir de bakarsın ki insanlar karanlıkta kalırlar.

(Eğer anlarlarsa,) gündüzü içerisinden soyup-çıkarınca, karanlıklara gömüldükleri gece de onlar için bir mûcizedir.

Ve [bütün evren üzerindeki hakimiyetimizin bir parçası olan] gecede de onlar için bir işaret vardır: Biz ondan gün [ışığı]nı çekip alırız; ve birden karanlıkta kalıverirler.

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzün ışığını ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. 3/190, 17/12, 23/80

Gece de onlar için bir kudret delilidir: Biz ondan gündüzün ışığını çekip alırız da, onlar aniden karanlıkta kalakalır.[³⁹⁴⁹]

[3949] Bu âyet gecenin en güzel tarifidir: Gece kendi başına bir varlık değil, ışığın yokluğu halidir.

Ve onlar için gece de bir ibrettir. Ondan gündüzü yüzüp ayırırız. Hemen onlar, karanlıklara girmişler olurlar.

Onlara bir delil de gecedir ki. Biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız, birden karanlığa gömülürler. . .

Gece de onlar için bir ayettir. Gündüzü ondan soyup, alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler.

Onlar içün kudret ve vahdâniyetimize bir delîl de gicedir. Biz giceden gündüzi nez' iylediğimizde onlar karanlıkda kalırlar.

Gece de onlar için bir ayettir; ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler[*].

[*] "Zulmette kalıverirler" diye meal verdiğimiz muzlimûn (مظلمون) "kelimesi zalm (الظَّلْمُ) kökündendir. Kelimenin iki zıt anlamı vardır; biri karan... Devamı..

Gece de onlar için bir işarettir. Gündüzü ondan çekeriz. Karanlıklar içinde kalırlar.

Gece de onlar için bir âyettir. Gündüzü ondan soyduğumuzda, karanlıkta kalıverirler.(13)

(13) Kâinatta esas olan, gecedir. Göklerde ne kadar çok yıldız parlarsa parlasın, onların ışığını dağıtacak bir atmosfer bulunmayan yerde, bir “gündüz... Devamı..

Gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alırız da onlar karanlığa gömülüverirler.

daħı nişāndur anlaruñ gice çıķarur andan gündüzi pes ol vaķt anlar ķarañuya giricilerdür.

Anlara bir delīl daḫı Tañrınuñ birligine ki giceden gündüzi çıḳaruruz biz.Pes anlar ḳarañuluḳ içinde ḳalur.

Gecə də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. Biz gündüzü ondan sıyırıb çıxardan kimi onlar zülmət içində olarlar.

A token unto them is night. We strip it of the day, and lo! they are in darkness.

And a Sign for them is the Night: We withdraw(3982) therefrom the Day, and behold they are plunged in darkness;

3982 Withdrawing the Day from the Night: is a striking phrase and very apt. The Day or the Light is the positive thing. The Night or Darkness is merel... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.