22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Subhâne-lleżî ḣaleka-l-ezvâce kullehâ mimmâ tunbitu-l-ardu vemin enfusihim vemimmâ lâ ya’lemûn(e)

Şanı yücedir, münezzehtir yerden bitirdiği şeyleri ve kendilerinden meydana gelen çocukları ve daha da bilmedikleri şeyleri çifterçifter halk edenin.

 Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) Yücedir. (Her türlü noksanlık, yanlışlık ve haksızlıktan münezzehtir.)

Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında henüz bilgi sahibi olmadıkları şeyleri, çift çift yaratan Allah, hertürlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir.

Yerin bitirdiği bitkilerden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri nice tohum ve yumurtadan, erkekli dişili bütün türleri yaratan Allah'ın şânı ne yücedir. Onu tesbih ve takdis ederim.

Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) çok yücedir.

Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.

Arzın bitirdiklerinden, kendi evlâdlarından ve daha bilmiyecekleri şeylerden, bütün (erkek ve dişi türlerden ibaret) çiftleri yaratan Allah çok yücedir.

Her şeyden yücedir O Allah ki, yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri nice şeyleri çift yaratmış. (O bütün çiftlerin yaratanı olduğundan eş ve yardımcıya ihtiyacı yoktur. Maddeyi yarattığı için madde değildir.)

Bitkilerden, kendilerinden ve daha henüz bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.

Yerden biten her şeyi, kendi özlerin dahi, daha bilmediklerin, çeşit çeşit yaratan Tanrı kutsaldır

Yerin bitirdiği bitkilerden, (hayvanlardan) insanların (bizzat) kendilerinden ve (evrende birbirini tamamlayan daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratan (Allah')ın şanı ne yücedir!

Sizi oldığı gibi hubûbâtı, nebâtâtı ve daha insânların bilmediği bir çok şeyleri hep çift yaratmış olan Allâh’a hamd olsun.

Yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah münezzehtir.

Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır.

Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.

Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir.

Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

Tenziyh o yardan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, Arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden

Yerin bitirmekte olduğu şeylerden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ın şanı çok yücedir.

Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden çiftler¹ yaratan, O, Sübhan'dır.²

1- Bütün varlıklar çift yaratılmıştır. 2- Her türlü noksanlıktan arınıktır, her şeyden yücedir.

Yerin bitirmekde olduğu şeylerden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allahın şânı ne kadar yücedir,) münezzehdir!

Pek münezzehtir O (Allah) ki, yerin bitirmekte olduklarından ve (insanların)kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden (nice) çiftleri, onların hepsini yaratmıştır.

Yeryüzünün yetiştirdiği nebatların hepsini, kendi nefislerini ve bilmedikleri daha nice canlıları, çiftler halinde yaratan Allah, her türlü noksan sıfatlardan yücedir.

Ulularım o Allah’ı ki bütün yerden bitenleri, insan soylarını, daha da bilmediğimiz nicelerini hep çift yarattı.

Yerin bitirdiği otu, kendilerini ve bilemedikleri daha birçok şeyi hep türlü türlü yaratan Tanrı her şeyden münezzeh ve mukaddestir.

Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift çift [ezvâc] yaratan Allah, noksanlıktan münezzehtir.

Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) münezzehtir.

Evet, toprağın yetiştirdiği bitkileri, hayvanları, insanların bizzat kendilerini, evrende birbirini tamamlayan nice zıtlıkları ve daha bilmedikleri birçok şeyi iki farklı cinsiyetli veya karşıt kutuplu çiftler hâlinde yaratan Allah ne yücedir!

Arz’ın / Yeryüzü’nün bitirdiği şeylerden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütünüyle Çiftler’i yaratmış olan çok yücedir.

Her şeyi çifter çifter yaratan yüce Tanrı, yer bitkisi, insan türü derken, henüz insanlığın bilmediği daha ne çiftler yarattı kimbilir!...

Hâlbuki insanlar için yeryüzünü bir yasaya bağladık. Yasamız gereği insanların ihtiyacı olan şeyleri yeryüzüne yerleştirdik. Yeryüzüne hâkim kıldığımız yasanın aslını esasını insanlar bilmez. İnsanları hiç bilmedikleri yerlerden dünya yaşamlarında destekleriz. Görmüyorlar mı? Her şeyi bolca çiftler halinde yarattık. Bütün bunlardan insanların ders çıkarmaları, yaratılışı takdir etmeleri gerekmez mi?

Yerin yetiştirmekte olduklarından, (insanların) kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri [*] yaratan (Allah) yücedir!

Benzer mesajlar: Zuhruf 43:12; Kâf 50:7; Zâriyât 51:49.

(İşte böylece) yerde bitenlerden, (erkek ve kadın olarak) kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri¹ yaratan (Allah, çok) yücedir.

1 Zevc: Cinsinden bir diğeri ile beraber bulunan demektir. Böyle olunca eş, ikisinin değil, ikiden birinin diğerine göre ismidir. Zevc, çift değil, eş... Devamı..

Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında [henüz] bilgi sahibi olmadıkları şeyleri çift çift yaratan Allah ne yücedir! ¹⁸

18 Lafzen, “O, yerin çıkardığı her şeyden ve kendilerinden ve hakkında hiç bilgileri olmayan şeylerden birer çift yaratmıştır”: bu, canlı ya da cansız... Devamı..

Yeryüzünde ki bütün bitkileri, insanın kendisini ve bilmedikleri daha nice varlıkları çiftler halinde yaratan Allah’ın şanı ne yücedir. Ve bütün noksanlıklardan münezzehtir. 30/22, 35/28, 49/13

Şânı ne yücedir O’nun ki, yeryüzünün tüm bitkilerini, insanların bizzat kendilerini ve hakkında henüz hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeyleri çifter çifter O yarattı.[³⁹⁴⁸]

[3948] Burada asıl dikkat çekilen Allah’ın tekliğidir. Tüm bir yaratılmışlar dünyası çift ve çok kutupluluk yasasına tâbidir. Bu yasayı koyan da tek o... Devamı..

Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve onların bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ın şanı ne kadar yücedir!

Ne yücedir O (Allâh) ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.

O zât-ı ilâhî (noksanlardan) münezzehtir ki, yerin bitirdiklerinden ve (insanların) kendi nefislerinden ve bilmedikleri şeylerden (nice) çiftleri, onların hepsini yaratmıştır.

Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh! Yerin bitirdiği her şeyi, ve kendilerini, ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!

Zevc: çift mânasına geldiği gibi çeşit ve kısım mânasına da gelir. Allah’ın bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattığını ifade eder. Bu âyet, çift ka... Devamı..

Ne yücedir O (Allah) ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.

Yerin inbât itdiği şeylerden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri eşyâdan cümlesini çift ve envâ' ve ecnâs olarak halk iden Allâh Te'âlâ bütün 'uyûb ve nevâkısdan münezzehdir.

Yerin bitirdiklerini, kendilerini ve bilmedikleri şeyleri çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.

Yeryüzünde biten şeylerden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift çift yaratan, yücedir, noksan vasıflardan uzaktır.

Her türlü kusurdan uzaktır o Allah ki, yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden ne varsa çiftler halinde yaratmıştır.(12)

(12) İnsanların çift olarak yaratılmış olması, âyetlerde zaman zaman hatırlatılan bir mucize ve bir İlâhî nimettir. Bitkilerin erkekli ve dişili olara... Devamı..

Şanı yücedir o Allah'ın ki toprağın bitirdiklerinden, onların öz benliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmıştır.

arulıġı anuñ kim yarattı dürlüleri dükelin andan kim bitürür yir [236a] daħı gendüzilerinden daħı andan kim bilmezler.

Yüceldi ol Tañrı ki yaradupdur barça cinsleri, yir bitürdügi nesnelerden, öznefslerinden daḫı, anlar bilmegen nesnelerden daḫı.

Yerin yetişdirdiklərindən, onların (insanların) özlərindən və bilmədiklərindən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir! (Eyibsiz və nöqsansızdır!)

Glory be to Him Who created all the sexual pairs, of that which the earth groweth, and of themselves, and of that which they know not!

Glory to Allah, Who created in pairs all things that(3981) the earth produces, as well as their own (human) kind and (other) things of which they have no knowledge.

3981 The mystery of sex runs through all creation-in man, in animal life, in vegetable life and possibly in other things of which we have no knowledge... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.