24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elem yerav kem ehleknâ kablehum mine-lkurûni ennehum ileyhim lâ yerci’ûn(e)

Görmediler mi onlardan önce nice ümmetleri helak ettik ki gerçekten de bir daha dünyaya dönmedi onlar.

 (Bunlar hiç) Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmez (ve düşünmezler) mi? Ki onlar, bir daha kendilerine geri dönememektedirler (yerlerinde yeller esmektedir).

Bu insanlar işin farkında değiller mi? Tarihe bir bakıp anlasalar ya, nice zamanlar toplumları helak etmişiz. Hani onlar, hiç dönüp geri gelebilmişler mi?

Onlar, kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi, onların geri dönüp, kendilerine gelemiyeceğini görmüyorlar mı?

Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi; onların bir daha kendilerine dönüp gelmediklerini görmediler mi?

Görmüyorlar mı, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar, bir daha kendilerine dönmüyorlar.

Onlar (Mekke kâfirleri) görmediler mi ki, kendilerinden evvel ne kadar nesiller helâk etmişiz; onlar (öldükten sonra) hiç dönüp onlara gelmiyorlar.

(İlim mercekleriyle veya eserler yoluyla) görmüyorlar mı? Ki onlardan evvel nice çağları helak ettik. Onlar, o çağlara dönemezler.

Görmediler mi, kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettik. Onlar artık bir daha bunlara dönmeyecekler.

Görmüyorlar mı? Onlardan önce, nice nice kurunları yok ettik, bir daha dönemezler

Görmedi mi onlar, kendilerinden evvel nice nesilleri helâk etmişiz; gidenlerin de hiçbiri onlara geri dönmemiş.

31,32. Ânlardan evvel ne kadar insânı mahv iylediğimizi görmüyorlar mı? Ânlar dünyâya rücû’ itmeyecekler hepsi bil-ictimâ’ huzûrumuza çıkacaklar.

Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi, onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi?

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi!

Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler.

Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi?

Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.

Baksalar a kendilerinden evvel ne kadar karınlar helâk etmişiz, onlar hiç onlara dönüp gelmiyorlar

(O alay edenler,) kendilerinden önce nice kavimleri helâk ettiğimizi ve onların, bir daha kendilerine (dünyaya) dönmediklerini görmediler mi?

Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve bir daha geri dönemediklerini düşünmezler mi?

Kendilerinden evvel nice nesilleri helâk etdiğimiz, bunların birdaha onlara dönmez (ümmet) ler olduklarını (müşrikler) gör (ür gibi bil) mediler mi?

Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice nesilleri (böyle zulümleri sebebiyle) helâk ettik; muhakkak ki onlar (bir daha) kendilerine dönüp gelmezler.

Onlar çevrelerine bakmıyorlar mı? Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. O yok olan nesiller, onlara asla dönmeyecekler.

Onlar görmüyorlar mı ki Biz kendilerinden önce gelen nice soyları yok ettik, işte onlar artık geri dönmiyeceklerdir.

Onlar görmüyorlar mı ki asla geri dönmeyecek nice insan tabakalarını helâk ettik.

Onlar, kendilerinden önce Biz’im nice nesilleri helak/ yok ettiğimizi ve onların bir daha geri gelmediğini görmüyorlar mı?

Kendilerinden önce nice kuşakları yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Onlar, bir daha kendilerine dönmemektedirler.

Oysa, kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi ve helâk edilen bu insanların, onlara bir daha asla geri dönmediğini görmüyorlar mı? İnsanlık tarihini inceleyip de, nice toplumların yıkılıp gittiğini, bu dünyanın kendilerine de kalmayacağını anlamıyorlar mı?

Görmediler mi, onlardan önce nice Kuşaklar’ı helâk ettik.
Onlar, kendilerine dönmezler.

Acaba bunlar, bizim daha önce nice nesilleri bir daha geri gelmemek üzere yok ettiğimizi hiç düşünmez mi?

Allah’ın yasalarına uymayanlar. Yasalarına uyarak insanlara tapanlar görmüyorlar mı? Geçmişte Allah’ın yasalarına karşı çıkanları nasıl yok ettik? Onları destekleyenleri nasıl yok ettik? Tarihe hiç bakmıyorlar mı? Onların hangisi yaşayarak bugünlere geldi? Hangisi iyiliğe, güzelliğe ulaştı?

Onlar (müşrikler), kendilerinden önce nice toplumları helak ettiğimizi, onların (eskilerin), diğerlerine (yaşayanlara) tekrar dönmediklerini hiç mi düşünmediler!

(O alay edenler,) kendilerinden önce nice milletleri helâk ettiğimizi ve onların, bir daha kendilerine¹ dönmediklerini hiç görmediler mi?

1 Dünyaya bir daha dönmediklerini…

Kendilerinden önce kaç nesli yok ettiğimizi; [ve] bu [yok olup gide]nlerin bir daha onlara ¹⁷ dönüp gelemeyeceklerini görmüyorlar mı?

17 Yani, şu anda yaşayanlara. Kur’an’ın diğer birçok ayetinde olduğu gibi, lafzen, “nesil” veya “aynı dönemde yaşamış olan halk”ı ifade eden karn teri... Devamı..

Oysa onlar kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık geri gelemediklerini hiç düşünmüyorlar mı? 14/45, 30/9, 37/137-138

Onlardan önce nice nesilleri helâk ettiğimizi görmezler mi? Ki onlar kendilerine dönüp gelemeyecekler;[³⁹⁴⁶]

[3946] Zımnen: Size dönerek “Biz kaybettik, siz bizim gibi yapmayın!” diyemeyecekler.

(Müşrikler) Görmüyorlar mı ki, kendilerinden önce nice nesilleri (peygamberleriyle alay ettikleri için) helak ettik. Ki onlar kendilerine dönüp gelemezler. (Tekrar dünyaya geri dönemezler. Tenâsüh ve reenkarnasyon gibi sapık ideolojilere saplananların umud ettikleri gibi)

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmüyorlar mı?

Görmediler mi ki, onlardan evvel ne kadar kavimleri helâk ettik. Şüphe yok ki onlar, bunlara dönüp gelmiyorlar.

Kendilerinden önce nice nesilleri imhâ ettiğimizi, ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi?

Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik; onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler?

Görmezler mi ki (müşrikîn-i Mekke) biz, onlardan evvel ne kadar karnlar helâk itdik. Onlardan hiç biri dünyâya 'avdet itmezler.

Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik. O nesiller bunlara dönemezler.

Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara bir daha geri dönemezler.

Görmedi mi onlar, kendilerinden evvel nice nesilleri helâk etmişiz; gidenlerin de hiçbiri geri dönmüyor.

Görmediler mi, kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettik. Onlar artık bir daha bunlara dönmeyecekler.

ay görmediler mi niçe helāk eyledük anlardan ilerü geçmiş bölüklerden kim bayıķ anlar mekke kāfirlerindin yaña dönmeyeler.

Görmezler mi ki niçe ḳavmi helāk itdük anlardan burun geçmiş zamānlar‐da ki anlar özlerine ḳaytup gelmezler.

Məgər onlar (Məkkə müşrikləri) özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını görmürlərmi?

Have they not seen how many generations We destroyed before them, which Indeed return not unto them;

See they not how many generations before them we destroyed? Not to them(3976) will they return:

3976 Not to them will they return. What do the pronouns them and they refer to? Commentators and translators have construed them differently, and some... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.