22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnneke lemine-lmurselîn(e)

Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin.

 Gerçekten Sen, (seçilip) gönderilen (elçi)lerdensin.

Şüphesiz sen, elçilik görevi verilenlerdensin.

Şüphesiz sen, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasulluk görevi ile gönderilenlerdensin.

Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin.

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

Muhakkak ki sen (Ey Rasûlüm, tarafımızdan elçi olarak kullarıma) gönderilen peygamberlerdensin.

Sen daha evvel gelmiş geçmiş peygamberler gibi Peygambersin.

Kesinlikle sen gönderilmiş peygamberlerdensin.

Evet, sen peygamberler içersinden birisin

2-3-4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilen (nebi)lerdensin.

3,4. Yâ Muhammed! Sen tarîk-i müstakîme sevk iden bir rasülsin.

2,3,4. Kuran'ı Hakim'e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin.

2,3,4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

2-4. Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin.

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Sen elbette elçilerden birisin.

2,3. Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi ile gönderilen peygamberlerdensin.

Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin

(Resûlüm!) Şüphesiz ki sen (hakkı tebliğ etmek üzere, tarafımızdan görevlendirilen) peygamberlerdensin.

Kuşkusuz sen, gönderilmiş elçilerdensin.

Sen (Habîbim) hiç şübhesiz (Hak canibinden) gönderilen (peygamber) lerdensin.

Şübhesiz ki sen, elbette peygamberlerdensin.(2)

(2)“Şu kasem (yemîn) işâret eder ki, risâletin hücceti (delîli) o derece yakīnî (kat‘î) ve haktır ki, hakkāniyette (doğrulukta) makām-ı ta‘zim ve hürm... Devamı..

Kesinlikle sen (insanlara) gönderilen elçilerdensin.

işte sen besbelli ki, Allah’ın gönderdiği elçilerden birisin,

Sen muhakkak, gönderilen peygamberlerden birisin,

[4] Bunu tasdik etmeyenler hakkında galib-i yektadır, edenler hakkında da merhametlidir.

Muhakkak ki sen, elbette gönderilen elçilerdensin.¹

1 Krş. Bakara, 2/252; A’râf, 7/77; Furkân, 25/20; Şuarâ, 26/21; Sâffât, 37/123, 133, 139 vb.

Ki gerçekten sen (elçi olarak) gönderilenlerdensin.

Elbette sen, Allah tarafından görevlendirilen ve tevhid sancağını elden ele taşıyarak insanlığı vahiy nuruyla aydınlatan Elçilerden bir Elçisin.

Sen, elbette Gönderilmiş (Rasûl)ler’densin;

3,4. sen, diğer elçilerimizden birisin ve // doğru yoldasın.

Şüphesiz sen gönderilmiş elçilerimizdensin! Toplumun dediklerine aldırma! Onlar senin için her şeyi söyleyebilirler. Senin hangi görevle gönderildiğini Rabbin çok iyi bilir.

3,4. Şüphesiz sen (hepsi) doğru yol üzerinde olan elçilerdensin. [*]

Şu tercüme de doğrudur: “Şüphesiz ki sen, elçilerdensin. (Sen) doğru yol üzerindesin.”

(Ey Muhammed!) Sen kesinlikle (Allah’ın gönderdiği) Peygamberlerden (birisi)sin.¹

1 Görülüyor ki bu hitap; hem yemin, hem (اِنَّ), hem (ل), hem de isim cümlesi ile takviye ve te’kit olunmuştur. Bu cümle, Muhammed (s.a.v)’in peygambe... Devamı..

Gerçek şu ki, sen Allah’ın elçilerinden birisin, ²

2 Bu ifade, önceki ayetin girişindeki ve tenbih edatının (burada “Düşün” diye çevrilmiştir) bir açıklamasıdır -yani: “Kur’an’daki bariz hikmet, senin ... Devamı..

Sen kesinlikle gönderilmiş elçilerden birisisin. 2/252, 13/43

ki sen, elbette gönderilen elçilerden birisin.[³⁹²⁷]

[3927] Bir tek bu âyette dört tekit vardır: İsim cümlesi, yemin, inne ve lâm. Bir cümledeki bu dört pekiştirme, Nebi’yi inkârın aslında dört inkâr old... Devamı..

Sen kuşkusuz, peygamberlerdensin.

Şüphesiz sen gönderilmiş bir resulsün..

Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.

Sen elbette gönderilen resullerdensin.

Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin.

3,4. Sen doğrı yol üzerinde rasûllerdensin.

Sen Allah’ın elçilerindensin,

Sen peygamberlerdensin.

Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.

Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin;

bayıķ sen mürsellerdensin

sen mürsel nebīlerdensin.

Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən göndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!

Lo! thou art of those sent

Thou art indeed one of the messengers,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.