24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe-iżâ hum ḣâmidûn(e)

Azabımız, ancak bir bağrıştan ibaretti, o anda hepsi de sönüp gitti.

(Ancak onlara) Sadece bir tek (kahredici sayha) çığlık (yetti); anında (yurtları yuvaları) sönüvermişlerdi.

Onlara vereceğimiz azap ve helak sadece bir ses, bir çığlık oldu ve böylece hepsi sönüp gitmiş yok olmuşlardı.

Sadece şiddetli bir gürleme halinde âni bir darbe indirildi. Onlar sönen ocaklara dönüverdiler, yeryüzünden silindiler.

Sadece bir çığlık (onlara yetti) ve böylece anında sönüverdiler.

(Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.

O (helâk edilişlerine sebep) yalnız bir sayha (Cebraîl'in sesi) oldu; hemen sönüverdiler (öldü gittiler).

Onların işi, tek bir sayha (ses veya patlama) ile bitti. O patlamadan sonra onlar sönüverdiler. (Öldüler veya yanardağdan sonra sönüp heykelleşen cesetleri kaldı.)(*)

(*) Hıristiyan tebliğcilerine karşı koyan, Vezüv Yanardağının patlamasına maruz kalan Pompei şehrini kastediyor olması kuvvetle muhtemeldir.... Devamı..

Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Bir anda sönüverdiler.

Ancak, bir tek haykırış, hemen hepsi söndüler

Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler (onlardan hiçbir eser kalmadı).

Ânları mahv itmek içün Cibril’in sadâsı kifâyet iyledi.

28,29. Ondan sonra milleti üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik; sadece tek bir çığlık.. o kadar, hemen sönüp gittiler.

Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

(Cezaları) korkunç bir sesten ibaretti; sönüverdiler.

(Onları helâk eden) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler.

Sadece bir patlama... Hemen donakaldılar.

Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler.

O yalnız bir sayha oldu derhal sönüverdiler:

(Onların helâkine) sadece bir sayhâ (şiddetli/korkunç bir ses/gürültü) yetti ve onlar, anında sönüverdiler. (Alevi giden sönmüş ateşe döndüler.)

Sadece bir sayha!¹ O zaman onlar sönenler oldular!

1- Orduya gerek de yok. Onların hakkından gelmek için ‘şiddetli bir ses, korkunç bir gürültü\ yetti.

(Onların yakalanması, yahud ukuubeti) birtek sayhadan başka (bir şeyle) değildi. Artık hemen sönü (b gidi) verenler (oldular).

(Onların cezâsı) sâdece (korkunç) bir ses oldu; öyleki onlar (hayat cihetiyle) o anda sönüveren kimseler kesildiler!

Yalnızca (yüksek frekanslı) bir ses dalgası ve birden bire, ateşin bıraktığı küller gibi yere yayılıverdiler.

Yalnız bir tek haykırma oldu, hepsi birden sönüp gittiler.

Onlara yalnız korkunç bir ses yetti, hemen kor gibi söndüler.

Sadece tek bir korkunç ses [sayha]. Bir de ne görürsün! Hemen sönüp gitmişler.

(Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdiler.

Sadece, dehşet verici bir gürültüyle patlayan ve şehrin altını üstüne getiren korkunç bir çığlık kopuverdi, hepsi o kadar! İşte o anda, bütün zâlimler, kül yığınına dönüşerek yok olup gittiler!

Sadece bir tek sayha / yüksek ses oldu.
Artık sönüp gitmektedirler.

Sadece tek bir ses patlaması oldu o kadar. Hepsi balon gibi sönüverdiler.

Onlar kendi yaptıkları yüzünden korkunç bir sesle yok olup gittiler. Şeytana uyarak akılları hırsları yüzünden birbirine girdiler. Çıkar peşinde koşarken birçok düşman edindiler. Aralarında çıkan kavgalar, açlıklar, yokluklar, ölümler, dökülen kanlar sonlarını hazırladı. Felaketleri yaşadıkça çığlıkları dünyayı kapladı.

(Bekledikleri), korkunç bir sesten ibarettir; bir de bakarsın ki yere serilirler.

(Onların helâkine) yalnızca bir tek çığlık (yetti) ve onlar, anında sönüverdiler.¹

1 O şahsı dinlemeyip öldüren kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, gerçi o şehidin arkasında ve Rasullerin elinde bir ordu yoktu. Bununla beraber... Devamı..

hiçbir şey [gerekmiyordu], bir [ceza] çığlığından başka! Ve sonunda sessiz ve hareketsiz bir kül yığınına dönüverdiler.

Sadece korkunç bir çığlık. Bir de bakmışın hepsi helak olup gitmişler. 29/40, 69/5...8

eğer bu gerekseydi, tek bir çığlık yeterli olurdu; o zaman da onlar sönmüş köz gibi kararıp küle dönerlerdi.[³⁹⁴⁴]

[3944] Zımnen: ama bu olmadı. Buradaki in kâne kalıbının işlevi şu âyettekine benzer: İn kâne lirrahmâni veledun (“De ki (ey rasul): “Rahmân’ın bir er... Devamı..

Sadece korkunç bir ses, (Cebrail a.s.'in bir kez haykırması) yetti. (Üflenen mum gibi) derhal sönüverdiler. (Önüne geleni yakmak isteyen o kavim, tarih sayfasından silinip gitti)

Sadece (indirdiğimiz) korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

O bir sayhadan başka olmadı. O anda onlar hemen sönüvermiş kimseler oldular.

(Orduya ne lüzum? ), bir tek ses yeter! Bir de bakmışsınız: Sönüp kalmışlar. . .

Sadece korkunç bir gürültü oldu, hemen sönüverdiler.

Onları ancak tek bir sayha helâk itdi. O vakit sönmüş köze döndiler.

Sadece yüksek bir ses olur; bakarsınız ki sönüveriyorlar.

Tek çığlıktan başka bir şey olmadı. O anda sönüverdiler.

Korkunç bir ses onlara yetti; sönüp gittiler.

Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler.

degül-idi ya'nį 'uķubat illā bir gez çaġırmaķ pes ol vaķt anlar ölmişlerdür.

Anlaruñ helākligi degül‐idi, illā bir ṣayḥa bile. Pes barçası helāk oldı, biriḳalmadı.

(Onların cəzası) ancaq dəhşətli (tükürpədici) bir səs (Cəbrailin qışqırtısı) oldu. Dərhal məhv olub (şam kimi sönüb) getdilər.

It was but one Shout, and lo! they were extinct.

It was no more than a single mighty Blast,(3973) and behold! they were (like ashes)(3974) quenched and silent.

3973 Allah's Justice or Punishment does not necessarily come with pomp and circumstance, nor have the forces of human evil or wickedness the power to ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.