22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ enzelnâ ‘alâ kavmihi min ba’dihi min cundin mine-ssemâ-i vemâ kunnâ munzilîn(e)

Ve ondan sonra kavmine, gökten asker indirmedik ve helak ettiklerimize bu çeşit asker de indirmemiştik zaten.

 (Hidayet ve istikamete çağırdığı için katledilen o sadık şehidin) Kendisinin ardından ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmeye (tenezzül etmedik, zaten) indirecek de değildik (buna gerek görmedik).

O toplumun işlediği bu cinayetten sonra, biz onları helak etmek için, gökten bir ordu indirmedik, değmezdi, zaten ordu indirmeye de gerek yoktu.

Biz onun ardından kavminin üzerine gökten kurmaylar ve ordular indirmedik. İndirecek de değildik.

Ondan sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik.

Kendisinden sonra ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirecek de değildik.

(Habîbü'n-Neccar'ın, kavmi tarafından) öldürülmesinden sonra kavminin üzerine (azab olarak) gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Ondan sonra onun toplumuna gökten hiç asker indirmedik; indirecek de değildik. (Buna lüzum yoktu.)

Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Ondan sonra, ulusuna gökten ordu göndermedik, göndermek de istemeyiz

Ve o(nun öldürülmesin)den sonra kavminin üzerine (onları yok etmek için) gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık.

Bu kavim aleyhine diğerlerine gönderdiğimiz gibi semâdan melek ordusı ve âfât-ı sâire göndermedik.

28,29. Ondan sonra milleti üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik; sadece tek bir çığlık.. o kadar, hemen sönüp gittiler.

Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de.

Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.

Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeğe gerek duymadık.

Biz arkasından kavminin üzerine semâdan bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Arkasından ise kavmının üzerine Semâdan bir ordu indirmedik indirecek de değildik

Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten (meleklerden oluşan) hiçbir ordu göndermedik. Gönderecek de değildik.

Ondan sonra, halkının üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik, indirecek de değildik!

Ondan sonra kavminin üzerine gökden hiçbir ordu indirmedik, indiriciler de değildik.

Ondan sonra (Habîbü'n-Neccar'ın öldürülmesinin ardından) onun kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik; indirici kimseler de değildik.

Biz onun kavmine ondan sonra, gökten bir ordu indirecek değildik. Zaten indirmedik de.

Biz de ondan sonra onun ulusu üzerine gökten hiç bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Biz bundan sonra onun kavmine helâkleri için gökten hiçbir asker göndermedik. Biz asker indirecek de değiliz.

Onun ardından Biz, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten indirecek de değildik.

Kendisinden sonra ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirenler de değildik.

Biz onun şehit olmasından sonra, halkının üzerine gökten ordular filan göndermedik, zaten gönderecek de değildik! O kadar acizlerdi ki, onları helak etmek için ordulara gerek yoktu.

Ondan sonra kavminin üzerine Gök’ten hiçbir ordu indirmedik.
İndirecek de değildik.

Biz bu olaydan sonra, ora halkına gökten herhangi bir asker indirmesi yapmadık. Zaten indirmemize gerek de kalmadı.

Biz onlardan sonra inkârcıların bekledikleri gibi, onları yok etmek için üzerlerine gökten bir ordu göndermedik, gönderecek de değildik.

O (adam)ın ardından, şehir halkını (helak etmek için) üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik; (daha önce) de indiriciler değildik.

Kendisin(in ölümün)den sonra, kavminin üzerine (onları helâk etmek için) gökten bir ordu indirmedik; indirecek de değildik.¹

1 Onları helâk etmek için gökten bir ordu göndermeye değmezdi ve bu Allah’ın usulünden de değildi.

Ve ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık:

Biz onun ardından kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. Zaten bizim yasamızda gökten ordular indirmek de yoktur. 18/56...58, 35/45

Ve onun ardından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten Biz daha önce de asla (bir ordu) indirmiş değiliz:[³⁹⁴³]

[3943] Âyetin sonu, bu konudaki ilâhî sünneti ifade etmektedir. Enfâl 9-12’de Allah’ın bin melekle yardımı bu ilâhî sünnet ışığında anlaşılmalıdır. Za... Devamı..

Ondan sonra (o müminin şehit düşmesinden sonra onun) kavminin üzerine gökten (meleklerden) hiçbir ordu indirmedik, indirecek de değildik (buna gerek kalmadı, çünkü onların helâklerine..)

Kendisinden sonra kavmi üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. Ve indirecek de değildik

Ve onun kavmi üzerine ondan sonra gökten hiçbir ordu indirmedik ve Biz indirecekler de olmadık.

Onun vefatından sonra, kavminin üzerine, gökten bir ordu indirmedik, zaten bu âdetimizden de değildi.

Ondan sonra biz, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirici de değildik, (buna gerek yoktu).

Ondan sonra (katlini müte'âkib) kavmine (Antakya halkına) gökden 'asker indirmedik ve onların helâki içün 'asker indirmedik de bize lâyık olmadı.

Onun arkasından kavmine gökten ordu indirmedik; zaten indirmeyiz.

Ondan sonra, kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. İndirecek de değildik.

Ondan sonra Biz Onun kavmine gökten ordu indirmedik; indirecek de değildik.(10)

(10) Onların helâki için bu kadarına da gerek yoktur.

Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

daħı indürmedük ķavumına andan śoñra hįç çeri göķden daħı olmaduķ indüriciler.

Daḫı indürmedük ḳavmi üstine özinden ṣoñra çerü gökden. Biz çerü in‐dürmege daḫı anları helāk itmeg‐içün muḫtāc degül‐idük.

Ondan (Həbib Həccardan) sonra tayfasının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərən də deyildik.

We sent not down against his people after him a host from heaven, nor do We ever send.

And We sent not down against his People, after him, any hosts from heaven, nor was it needful for Us so to do.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.