19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnî âmentu birabbikum fesme’ûn(i)

Şüphe yok ki ben, Rabbinize inandım, duyun sözümü.

"(Haberiniz olsun ki) Kesinlikle ben, Rabbinize iman getirdim. (Haydi gelin) Beni dinleyin." (Siz de iman edin.)

Ey kavmim! Ben herkesin ve sizin Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorum. Öyleyse bana kulak verin, dinleyin beni.”

“- Ben Rabbinize iman ettim. Bana kulak verin, beni dinleyin, davetime icabet edin”

Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim; işte beni dinleyin."

'Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim; işte beni işitin.'

Haberiniz olsun ki ben, Rabbinize iman getirdim; gelin beni dinleyin.”

Ben sizin sahibiniz olan Allah’a inandım. Siz beni dinleyin!

“Ben sizin Rabbinize iman ettim, artık beni dinleyiniz!”

Ben inandım Tanrınıza ! Beni dinleyin»

“Doğrusu ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”

"Ben rabbinize inandım beni dinleyiniz" diyordı.

"Şüphesiz ben Rabbinize inandım, beni dinleyin."

“Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”

İşte ben rabbinize iman etmiş bulunuyorum; bana kulak verin.”

«Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin.»  

 Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zâtı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona 26 ve 27. âyette meâli verilen söz söylendi.

"Ben sizin Rabbinize inandım; lütfen beni dinleyin."

"Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

Haberiniz olsun ki ben rabbınıza iyman getirdim, gelin dinleyin beni

24-25. (Allah’tan başka ilâhlar edinirsem) o takdirde şüphesiz ben apaçık bir sapkınlık içinde olurum, (dedikten sonra elçilere dönerek:) Şüphesiz ben, sizin Rabbinize îmân ettim, (ey kavmim!) beni dinleyin (siz de îmân edin)!”

“Ben, sizin de Rabb'iniz olana inandım. Beni dinleyin!”

«Gerçek, ben Rabbinize îman etdim. İşte bunu benden duyun».

“Doğrusu ben, sizin Rabbinize îmân ettim; artık beni dinleyin!”

(Ey halkım!) Doğrusu ben (sadece benim değil, bütün insanların ve bu arada özellikle) sizin (gerçek) Rabbiniz (olan Allah)a iman etmiş bulunuyorum. İşte bunu benden duyun».

“Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim. Beni dinleyin (sizde iman edin)” dedi.

Bakın, ben sizin çalabınıza inandım. Siz de işitin."

İşte ben Rabbinize iman ettim, artık beni dinleyin» [⁵].

[5] Veya imanımı işitin, huzur-u Bâri'de bana şahit olun.

(Elçilere dönerek), “Hiç şüphesiz ben, sizin Rabbinize inandım. O hâlde beni dinleyiniz” (diye ekledi).

“Şüphesiz ben sizin Rabbinize iman ettim; işte beni dinleyin.”

O hâlde, ey beni şimdi duyan ve kıyâmete kadar duyacak olanlar; ben sadece benim değil, bütün insanların ve bu arada özellikle sizin gerçek Sahibiniz, Efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah’a iman ettim; gelin dinleyin beni! Siz de, hayatınıza karışmaya ve program yapmaya tam yetkili, kulu kölesi olacağınız Allah’a inanın ve bu imanın güvencesi altında, dünya ve âhirette huzur ve esenliğe ulaşın!

“Ben, sizin rabbinize iman ettim; beni dinleyin!”.

Ben sizin Tanrı'nıza inanıyorum beyler !!… Heey beni dinleyiiin! …"

“Şüphesiz ben Allah’a inandım! Allah’ın ilkelerine, Allah’ın yasalarına uymaktayım. Beni iyice dinleyin! Çünkü doğruyu söyleyenlerdenim! Allah’ı bırakıp insanların yasalarına uyarak ilahlar edinmeyin! Allah’ın ilkelerini, Allah’ın yasalarını bırakıp, insanların ilkelerine, insanların yasalarına uymayın! Rabbimizin elçileri bize doğru yolu gösteriyor.”

Şüphesiz ki ben Rabbinize güvendim; siz de beni dinleyin (ve O’na güvenin)!”

24,25. “İşte o zaman ben, gerçekten tam bir sapkınlık içine düşmüş olurum. (Ey Peygamberler!) Şüphesiz ben, sizin Rabbinize îman ettim, işte beni duyun.”

“[Ey kavmim,] ben sizin Rabbinize iman ediyorum: öyleyse bana kulak verin!”

– Şimdi dinleyin beni! İşte ben sizin de Rabbiniz olan Allah’a iman ettim. 2/285, 7/158

İşte artık ben sizin de Rabbiniz olana iman etmiş bulunuyorum: artık beni dinleyin!”[³⁹⁴¹]

[3941] Eğer “şehrin en uzağından gelen adam” bu sözü, toplum kendisini öldürmek için üzerine yürüyünce elçilere dönerek söylemişse açılımı şöyle olur:... Devamı..

"Gerçek şu ki ben, Rabbinize iman ettim, artık bunu benden işitiniz! (Benim bu imanıma sizler de şahit olunuz)" dedi. (İmanını açığa vurması üzerine)

Ben sizin Rabbinize iman ettim, beni dinleyin.

«Şüphe yok ki, ben sizin Rabbinize imân ettim. Artık bunu benden işitiniz.»

Amma bakın: Ben Rabbinize inanıyorum, sizler de bunu işitmiş olun! ”

Ben sizin Rabbinize inandım, (gelin) beni dinleyin.

"Ben rabbinize îmân itdim. Benim bu sözümi işidin ve nasîhatimi dinleyin" didi.

İşte ben Rabbinize inandım; beni dinleyin.”

Şüphesiz ben, Rabbi'nize iman ettim, beni dinleyin!

“Ben sizin Rabbinize iman ettim; gelin beni dinleyin.”

"Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni!"

“bayıķ ben įmān getürdüm çalabuñuza pes işidüñ beni.”

Ben īmān getürdüm sizüñ Tañrıñuza. Pes benden işidüñüz, didi, aldı bularanı.

(Ey Antakiya əhli, yaxud siz ey elçilər!) Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşitdin! (İman gətirməyimə şahid olun!)”

Lo! I have believed in your Lord, so hear met

"For me, I have faith in the Lord of you (all):(3970) listen, then, to me!"

3970 Again a transition from the assured personal conviction to the appeal to all to profit by the speaker's experience. 'I have found the fullest sat... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.