19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ liye lâ a’budu-lleżî fetaranî ve-ileyhi turce’ûn(e)

Ve ne olmuş bana da beni yaratana kulluk etmeyecekmişim ve siz de, sonunda dönüp onun tapısına gideceksiniz.

"Hem bana ne oluyor ki, beni (hiç yoktan) Yaratan’a (ve en uygun yeteneklerle donatana) kulluk etmeyecekmişim? Zaten siz de (sonunda) O’na (Yüce Yaratıcıya) döndürüleceksiniz. (Nihayet hepiniz de dönüp dolaşıp O’nun huzuruna götürüleceksiniz.)"

Bana gelince, neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim?

“Benim ne imtiyazım var da, beni yaratanı ilâh tanımayayım, candan bir müslüman olarak teslim olmayayım, saygıyla kulluk ve ibadet etmeyeyim, Onun şeriatına bağlanmayayım, O'na boyun eğmeyeyim? O'nun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz!”

Ben niçin beni yaratana kulluk etmemeyim. Siz O'na döndürüleceksiniz.

'Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz O'na döndürüleceksiniz.'

Hem bana ne oldu ki, beni yaradana ibadet etmiyeyim? Hepiniz de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

“Beni yaratıp açan, sizin (ve her şeyin) O’na döneceği (her şey elinde olan) Halıkım’a neden kulluk etmeyeyim?

“Beni yokken yaratana ne diye kulluk etmeyecek mişim ben? Sizler de O'na döndürüleceksiniz.”

«Bana ne oldu? Beni yaratmış olan Tanrıya tapmıyayım? Ona döneceksiniz

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O'na döndürüleceksiniz.”

"Beni halk idene ve nihâyet hepinizin kendisine rücû’ ideceği hâlika niçün ’ibâdet itmeyeyim."

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”

Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah’a kulluk etmeyeyim ki?

«Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz.»

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."

"Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

Hem neyime kulluk etmiyeyim ben, o beni yaradana? Hep de döndürülüp ona götürüleceksiniz

Hem bana ne oluyor ki, beni yoktan yaratana niçin kulluk etmeyeyim? Hâlbuki (hepiniz, öldükten sonra hesap vermek üzere) ancak O’ (nun manevi huzuru) na döndürüleceksiniz.

Ben, niçin benim fıtratımı¹ belirleyene kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.

1- Benliğimi, yaradılış özelliğimi, kişiliğimi.

«Ben, beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Siz (hepiniz) ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz».

“Hem ben neden, beni yaratana ibâdet etmeyeyim? Hâlbuki (hepiniz) ancak O'na döndürüleceksiniz.”

‘’(Bana gelince,) hem ben, ne diye beni de (sizi de akıl, düşünme, karar verme, analiz yapma ve özgür bir irade sahibi olmak gibi diğer canlı türlerinden ayıran özelliklerle donatıp) yaratmış olan (Allah)a kulluk etmeyeyim? Oysa (eninde sonunda bütün insanlar gibi) siz de (yaptıklarınızın hesabını vermek üzere) yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”*

(*) Not: Onlar bu imanlı adama itiraz ederek «Sen de onların dininde misin?» diye sormakla o da onlara böyle cevap veriyor. (الله اعلم) Fetara; içinde... Devamı..

“Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyeyim. Sonra dönüşünüz O nadır.”

Nasıl olurda ben, beni yaradana tapmam! Sizler ancak Ona döndürüleceksiniz.

[⁴] «— Beni yaratana niye tapmayayım? Siz O/na döneceksiniz.

[4] Ona «— Sen onların dininde misin?» diye sormakla o da onlara böyle cevap veriyor.

“Beni yaratana ben ne diye kulluk etmeyeyim ki? Oysa siz de O’na döndürüleceksiniz.”

“Bana ne oluyor da beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki hepiniz O'na döndürüleceksiniz.”

Dinleyin ey halkım! Beni yoktan var eden ve bana bunca nimetler bahşeden yüce Rabb’ime ne diye kulluk etmeyeyim ki? O’na kulluktan kaçınmaya ne hakkım var benim? Bundan daha büyük bir ahlaksızlık, daha büyük bir nankörlük olabilir mi? Unutmayın ki, hepiniz eninde sonunda O’na döndürülecek ve tüm yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!”

“Bana ne oluyor ki, beni yoktan ilk yaratmış olana kulluk etmeyeyim? O’na döndürülüyorsunuz”.

Yaratana neden kulluk etmeyelim ki! hepiniz sonunda nasıl olsa ona döneceksiniz.

“Elçiler Yaratan’a uymaya davet ediyor. Bana ne oluyor ki Yaratan’ın yasasına uymayayım. Niçin Allah’ın emirlerini dinlemeyeyim! Elçilerin menfaatlerine istediği bir şey yok! Onlar sadece Yaratıcının yasalarına uymamızı istiyorlar. Bir gün yaşamımızdan hesaba çekileceğiz. Hesap günü başımıza kötülük gelmesin istiyorlar. Hepimiz Yaratan’a dönmeyecek miyiz? Andolsun ki; öldükten sonra Rabbimizin huzuruna çağırılacak, dünya yaşamımızdan hesaba çekileceğiz. Bugünden hazırlıklı olmamız gerekmez mi?”

Ben ne diye beni yoktan yaratana ibadet etmeyecekmişim ki! (Oysa) hepiniz yalnızca O’na döndürüleceksiniz.

“Hem ben, beni yaratana niçin kulluk etmeyecekmişim? (Sonunda) zâten siz de Ona döndürüleceksiniz.”

“[Bana gelince,] neden beni yaratmış olan ve hepinizin dönüp varacağı Allah’a kulluk etmeyeyim?

– Hem bana ne oluyor ki ben, beni yaratana kulluk etmiyorum? Oysa siz de O’na döndürüleceksiniz. 3/64, 29/56, 39/64

Hem ben, beni yaratıp fıtrat verene, dahası hepinizin huzuruna varacağı O Zâta neden kulluk etmeyecek mişim?

"(Ben onların hak davetini kabul ediyorum) Ben, beni yaratmış olana (Rabbime) neden kulluk etmeyeyim (Ondan başka ilah yoktur) Siz de O'na (kıyamette O'nun huzuruna) döndürülecekseniz. (Hepiniz yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz)"

Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep O’na döndürüleceksiniz.

«Ve bana ne (mani) var ki, beni yaratmış olana ibadette bulunmayayım? Ve halbuki, O'na döndürüleceksiniz.»

“Hem ne olmuş ki bana? Neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü ancak olacak O'na! ”

Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep O'na döndürüleceksiniz.

(Ehl-i beldenin ta'nları üzerine) "Bana ne oldı ki beni yaradana 'ibâdet itmeyeyim? Cümleniz O'na rücû' idersiniz."

Ben, beni yaratana niye kulluk etmeyeyim ki! Zaten onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmemeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.

“Bana ne oluyor ki, beni yoktan yaratana kulluk etmeyeyim? Sonunda siz de Ona döneceksiniz.

"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben? Ve sizler de O'na döndürüleceksiniz."

“daħı ne geldi baña kim ŧapmayam aña kim yarattı beni? daħı andın yaña döndürinilesiz.”

N’oldı baña ki ṭapmazam beni yaradana? ‘Āḳıbet anuñ ḥażretine ḳayta‐çaḳsız.

(Antakiyalılar Həbib Həccardan: – Sən bu elçilərə tabe olmusanmı? – deyə soruşduqda o dedi: ) “Axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm?! Siz də (qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!

For what cause should I not serve Him Who hath created me, and unto Whom ye will be brought back?

"It would not be reasonable in me if I did not serve Him Who created me,(3968) and to Whom ye shall (all) be brought back.

3968 The argument throughout is that of intense personal conviction for the individual himself, coupled with an appeal to his people to follow that co... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.