19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 15. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâlû mâ entum illâ beşerun miślunâ vemâ enzele-rrahmânu min şey-in in entum illâ tekżibûn(e)

Onlar, siz demişlerdi, ancak bizim gibi insansınız ve rahman da hiçbir şey indirmemiştir, siz, ancak yalan söylemektesiniz.

Onlar dediler ki: "Siz ancak bizim benzerimiz olan bir beşersiniz!.. (Sıradan kişilersiniz…) Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş (ve göndermiş) değildir. Siz, sadece yalan söyleyen kimselersiniz."

O kenttekiler, bu peygamberlere karşı dediler ki: “Siz de, bizim gibi birer insansınız. Zaten Rahman olan Allah ne vahiy, ne peygamber, ne de kitap indirmez, siz sırf yalan söylüyorsunuz.”

Onlar da:
“Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah dînî-şer'i bir nizam indirmedi. Siz sırf yalan söylüyorsunuz.” dediler.

Dediler ki: "Siz de bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman da bir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz."

Dediler ki: 'Siz, benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz.'

Onlar dediler ki: “- Siz, ancak bizim gibi bir insansınız (bize bir üstünlüğünüz yok), hem Rahmân= Allah bir şey (kitap) indirmemiştir. Siz, sırf yalan söylüyorsunuz.”

“Siz, ancak bizim gibi insansınız. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah, hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalancılardan başka bir şey değilsiniz.” Elçiler:

Ülke halkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!”

Dediler ki: «Bizim gibi, siz de birer insansınız, Allah bir şey indirmedi, ancak yalan söylersiniz!»

Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

"Siz de bizim gibi insânlarsınız Rahmân size hiç bir şey inzâl itmedi. Siz yalancılarsınız" cevâbını aldılar.

"Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman da bir şey indirmemiştir. Sadece yalan söylüyorsunuz" dediler.

Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler: “Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem rahmân herhangi bir şey indirmiş değil; siz sadece yalan söylüyorsunuz!”

Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.

Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."

Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." dediler.

Siz, dediler: bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, hem Rahman hiç bir şey indirmedi, siz sırf yalan söylüyorsunuz

(Hakkı inkâr edenler) dediler ki: “Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey göndermedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.”

Onlar: “Siz de bizim gibi birer beşersiniz. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.” dediler.

Onlar: «Siz, dediler, bizim gibi insandan başka (kimseler) değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemişdir?. Siz yalan söyler (kimse) lerden başkası değilsiniz.

(Şehir halkı:) “Siz de ancak bizim gibi bir(er) insansınız; hem Rahmân hiçbir şey indirmemiştir; siz ancak yalan söylüyorsunuz” dediler.

(Bunun üzerine o ülke halkı) dedi ki: “Siz, bizim gibi bir beşerden başka biri değilsiniz (elçi olsaydınız meleklerden olurdunuz). Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey (vahiy) indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylüyorsunuz. *

(*) Hakka tâbi olmak istemeyen, hayata zahiren bakan beşerler Allah’ın elçi olarak seçtiği kişileri kabul etmeleri için somut delil isterler. Ancak so... Devamı..

Kasaba halkı da “Siz yalnızca bizim gibi insanlarsınız. Rahman hiç bir şey indirmiş değilken, sizler ancak yalan söyleyenlersiniz” dediler.

Onlar da dediler: "Sizler olsa olsa bizim gibi ademoğullarısınız. Kaldı ki Esirgeyici hiçbir nesne göndermiş değildir. İşte sizler olsa olsa yalan söylüyorsunuz."

Kasabalılar «— Siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, esirgeyen Tanrı hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalandan başka bir şey demiyorsunuz» dediler.

Onlar da dediler ki: “Siz bizim gibi bir beşerden/insandan başka biri değilsiniz. Rahmân da bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

Dediler ki: “Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz. Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz, yalnızca yalan söylemektesiniz.”

Buna karşılık şehir halkı, “İyi ama!” dediler, “Siz de bizim gibi yiyip içen sıradan birer insansınız. Allah, melekler dururken elçi olarak sizi mi gönderdi? Zaten Rahmân bize vahiy nâmına hiçbir şey göndermiş değildir! Her şeyi yoktan var eden, sahip olduğumuz bütün nimetleri bize bahşeden yüce bir yaratıcının varlığını kabul ederiz fakat o kitap ve elçi gönderip de hayatımıza kurallar koymaz, bizim yeme içmemizle, basit hayatımızla uğraşmaz. O bizleri tamamen serbest bırakmıştır, dilediğimizi yapar, dilediğimiz gibi yaşarız; siz ancak yalan söylüyorsunuz!”

(Onlar da): -“Siz bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Rahmân hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz” dediler.

Halk: " Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Sevgili Tanrı'nın İsâ'ya, bir şey indirdiğinin aslı astarı yok, siz hepiniz yalancısınız. "

Elçilere dediler ki: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman herhangi bir şey göndermedi. Sizler yalan söylüyorsunuz.”

(Şehir halkı elçilere) “Siz de ancak bizim gibi insansınız. [*] Rahmân (size) herhangi bir şey indirmemiştir; [*] siz sadece yalan söylüyorsunuz!” demişti.

İnkârcıların bir insan olan peygamberle alay edişleriyle ilgili benzer mesajlar: Hûd 11:27; İbrâhîm 14:10-11; İsrâ 17:94; Enbiyâ 21:3, 36; Mü’minûn 23... Devamı..

(Onlar da): “Siz, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz, Rahman (olan Allah) (sizinle) herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz” dediler.

[Berikiler]: “Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız!” diye cevap verdiler, “Ayrıca Rahmân, herhangi bir [vahiy] de göndermiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!” ¹¹

11 Karş. 6:91 -“Onlar, ‘Allah insana hiçbir şey vahyetmemiştir’ derken Allah’ı gereği gibi kavramadıklarını göstermişlerdir”. Ayrıca bkz. 34:31 ve ilg... Devamı..

Şehir halkı: – Siz de bizim gibi sadece birer beşersiniz, Rahman, hiçbir şey indirmiş olamaz. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi. 14/10-11, 18/110, 41/6

(Şehir halkı) dediler ki: “Siz de sadece bizim gibi beşer türüne mensupsunuz. O rahmet kaynağı da hiçbir şey indirmemiştir: siz sadece yalan söylüyorsunuz!”

Onlar ise: "Siz de bizim gibi birer insansınız, Rahman size hiç bir şey indirmemiştir, siz ancak yalan söylüyorsunuz" diye cevap verdiler.

Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi beşersiniz. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. "

(O münkirler de) Dediler ki: «Siz bizim gibi bir insandan başka değilsiniz. Ve Rahmân hiçbir şey indirmedi. Siz, ancak yalan söyleyenlersiniz.»

Ahali dedi ki: “Doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok! Siz de bizim gibi bir beşersiniz, evet evet. . . siz sadece yalancısınız! ”

(Kentliler) Dediler ki: "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

Ehl-i karye: "Siz de bizim gibi beşersiniz. Rahmân olan Allâh bir şey inzâl itmemişdir, Siz yalan söylüyorsunuz" didiler.

Halk dedi ki; “Siz de tıpkı bizim gibi insansınız. Rahman[*], bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

[*] Rahman, iyiliği sonsuz demektir. İnsanlar her şeyi Allah'ın verdiğini kabul ederler ama emir vermesini istemezler.

-Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz, Rahman, hiç bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi.

Onlar “Siz de bizim gibi birer beşersiniz,” dediler. “Rahmân'ın birşey indirdiği yok; siz yalan söylüyorsunuz.”

Kent halkı dedi ki: "Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

eyittiler “degülsiz illā ādemį bizcileyin daħı indürmedi raḥmān hįç nesene degülsiz illā yalan söylersiz.”

Ol şehr ḳavmi eyitdi: Siz degülsiz, illā bizüm gibi ādem oġlanları ve TañrıTa‘ālā hīç nesne indürmedi. Siz yalan söylersiz, didiler.

(Antakiyalılar: ) “Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. (Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiniz. Əgər peyğəmbər olsaydınız, mələk qiyafəsində gələrdiniz). Rəhman (sizə) heç bir şey (kitab, mö’cüzə) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız!” – dedilər.

They said: Ye are but mortals like unto us. The Beneficent hath naught revealed. Ye do but lie!

The (people) said: "Ye are only men like ourselves;(3959) and (Allah) Most Gracious sends no sort of revelation:(3960) ye do nothing but lie."

3959 Cf. Acts, 14:15 , where Paul and Barnabas say, in the city of Lystra near the modern Konia , "We also are men with like passions with you, and pr... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.