22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vadrib lehum meśelen ashâbe-lkaryeti iż câehâ-lmurselûn(e)

Örnek getir onlara o şehir halkını; hani oraya peygamberler gelmişti.

Antakya'ya giden ve Hıristiyanlığı yaymaya başlayan Havarilerden Şem'un, Yuhanna ve Yunus (Mecma, 2, 325).

 Sen onlara resullerin (davetçi ve tebliğcilerin) geldiği şu kent halkını misal olarak anlat ki;

Ey peygamber! Sen bu Kur'ân muhataplarına, şu şehir halkını örnek olarak anlat: Nitekim o kente görevli elçiler, peygamberler gelmişti.

Sen onlara, şehirlerine özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberler geldiği sıradaki şu memleketin halkını örnek ver.

Onlara elçilerin geldiği o kasabanın halkını örnek ver.

Sen onlara, o şehir halkının örneğini ver; hani oraya elçiler gelmişti.

(Ey Rasûlüm), Mekke halkına, o şehir halkının (Antakya'lıların) halini misal göster. Hani oraya (İsa'nın gönderdiği) elçiler gelmişti.

Onlara (o gafil topluma) kendilerine elçiler gelen şehir ahalisinin misalini ver.

Onlara o ülke halkını örnek ver. Hani, oraya peygamberler gelmişti.[463]

[463] Şirk inancı üzere olup peygamberleri yalanlayan bir halkın kıssası hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 32-47.

Hani, kendilerine peygamberler gelmiş olan kent halkını onlara anlat

(Ey Muhammed!) Onlara, elçilerin geldiği o şehir halkını örnek ver.

Rasûllerin ziyâret itdikleri bir karye vak’asını misâl olarak ânlara zikr it.

İnsanlara, halkına elçiler gelen şehri mesel olarak anlat:

(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.

Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti.

Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.  

 Bu şehrin Antakya olduğu söylenmiştir.

Onlara, bir kent halkının kendilerine gelen elçilere gösterdiği tavrın örneğini ver.

Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

Ve onlara, o karye sahiblerini temsil getir, o dem ki ona o gönderilen Resuller varmıştı

(Resûlüm) Onlara (müşriklere), şu şehir halkını misal getir, Hani onlara elçiler gelmişti.

Onlara, o kentin halkını örnek ver. Hani, onlara resûller gelmişti.

Onlara o şehir yaranını misâl getir. Hani oraya elçiler gelmişdi.

Onlara şu şehir (Antakya) halkını misâl getir! Hani oraya (Îsâ'nın gönderdiği) elçiler gelmişti.

(Daha önce) Bir kasabaya elçiler geldiğinde, muhatablarına o şehir halkının misalini anlat.

O kent kişilerinin, kendilerine gönderilen elçiler yanlarına varınca, neler ettiklerini onlara örnek olarak anlat.

O kasabalıları onlara misal getir [¹]. Hani o kasabaya tarafımızdan gönderilmiş birtakım peygamberler, elçiler gelmişlerdi.

[1] Onlara bu kasabalıların hikâyesini beyan et.

(Ey Peygamber!) Onlara o belde halkını misal olarak ver. Hani oraya elçiler gelmişti.⁷

7 Tefsirlerde bu ayette belirtilen beldenin Antakya olduğu görüşü hâkimdir. Günümüzde bazıları da bu yerin St. Paulus’un bir ara ikamet ettiği “Pisidi... Devamı..

Sen onlara, o şehir halkının örneğini ver; hani oraya elçiler gelmişti.

Ey Peygamber ve ey Müslüman! Onlara, bir zamanlar Elçilerimizi gönderdiğimiz bir şehir halkını ibret verici örnek olarak anlat.
Bu olayın nerede, ne zaman yaşandığı ve kahramanlarının hangi isimleri taşıdığı hiç önemli değil. Önemli olan, içinde barındırdığı ve tüm insanlığa ışık tutacak ibret dolu mesajlardır. Bu örnek toplumda üç sınıf insan var: a-Elçiler, b-Onlara karşı gelenler, c-Elçilere destek olmak için bütün varlıklarını ortaya koyan fedâkâr insanlar. Bu kıssa size şunu anlatıyor: “Eğer içinde yaşadığınız toplumda sizden önce Allah’ın mesajı duyulmadı ise, hemen işe başlayın, artık Peygamberin göreviyle görevli bir elçisiniz. Birileri size engel olmaya çalışacak fakat korkmayın, Allah mutlaka yardımını gönderecektir. Yok eğer toplumda sizden önce Peygamberin görevini kendilerine görev bilenler vazifeyi omuzlamışlarsa, size düşen onların yardımına koşmak, dâvânın başarıya ulaşması için onlara cansiperâne destek olmaktır. Dikkat edin, eğer karşı safta yer alır veya hak ile bâtılın mücâdelesinde tarafsız kalırsanız, o zaman sonunuz kesinlikle hüsran ve helâk olacaktır!” İnsanlık tarihinin her devrinde tekrar tekrar yaşanacak olan kıssa şöyle başlıyor:

Şehir’in arkadaşlarını onlara bir misal olarak anlat!
Hani, oraya Gönderilmiş (Rasûl)ler / Elçiler geldi.

Resulüm! onlara, köylüler olayını anlat. Hani, şu Havarîlerin geldiği Antakya olayını.

Onlara çevresinden geçip gittikleri şehir halkından örnek ver. Hani onlara elçiler gelmişti.

Onlara (müşriklere) şu şehir halkını örnek ver: Hani onlara elçiler gelmişti. [*]

Buradaki şehrin Antakya, elçilerin de Hz. İsa’nın havarileri olduğu iddia edilmektedir. Oysa burada anlatılan olay bir kıssa değil [darb-ı mesel]dir, ... Devamı..

Sen o (kâfirlere) kendilerine elçiler gelen şehir halkının örneğini ver.¹

1 Bu kıssadaki Peygamberlerin kimlikleri ve kıssanın geçtiği yer ile ilgili rivâyetlere, Yahûdî kaynaklı olma ihtimâli sebebiyle olayın anlatıldığı sa... Devamı..

ONLARA, elçilerimizi gönderdiğimiz o şehir halkı[nın hikayesin]i örnek olarak anlat.

Kendilerine elçiler gönderdiğimiz şu şehir halkının durumunu ibret verici bir misal olarak anlat onlara. 6/34, 18/54, 39/27

ONLARA, kendilerine elçiler[³⁹³⁴] gönderdiğimiz şehir[³⁹³⁵] halkını temsili bir örnek kabilinden naklet.[³⁹³⁶]

[3934] Ya da: “(elçinin) elçileri” anlamına “davetçiler”. Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderen Rasulullah’ın onu “Allah’ın Elçisi’nin elçisi” diye nitelem... Devamı..

(Ey Muhammed; "Geride, iyi-kötü iz bırakmak nedir? Anlasınlar diye) Onlara şu kasaba halkının kıssasını anlat ki o beldeye elçiler gelmişti.

Onlara elçilerin geldiği şu belde halkını misâl olarak vurgula:

Ve onlara (o münkirlere) o şehir ahalisini bir mesel olarak irâd et. O vakit ki, onlara o gönderilmiş olan elçiler gelmişti.

Sen şimdi onlara bir misâl getir: Mâlum şehir halkını, hani onlara da elçiler gelmişti.

Âyette herhangi bir işaret olmamakla beraber, tefsirlerin çoğuna göre, buradaki elçiler, Hz. Îsâ’nın havarîleri, muhataplar Roma İmparatorluğunun hâki... Devamı..

Onlara elçilerin geldiği şu kent halkını misal olarak anlat:

Onlara rasûller geldiği vakit ehl-i karyenin hâlini mesel olarak darb it. (Darb-ı mesel olarak bu vak'ayı zikr it).

Şu şehir halkının, elçiler geldiğinde yaptıklarını bunlara örnek ver.

Kendilerine elçiler gelmiş olan belde halkının misalini anlat onlara.

Onlara o şehir halkını misal ver ki, kendilerine elçiler gelmişti.(6)

(6) Kur’ân bu şehri belirtmemiş, sahih rivayetlerde de buna dair bir bilgi gelmemiştir. Bunun anlamı ise, kıssadan alınması gereken dersin böyle ayrın... Devamı..

Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, elçiler gelmişti oraya.

daħı beyān eyle anlara meŝel köy islerini ol vaķt kim geldi anlara yalavaçlar

Yā Muḥammed, meẟel eyit anlara, ol şehr ḳavmini ki Anṭāḳiyyedür, geldü‐gi vaḳt anlara peyġamber.

(Ya Peyğəmbər!) Sən onlara o şəhər əhlini (antakiyalıları) misal çək! O zaman ki, onlara elçilər gəlmişdi.

Coin for them a similitude: The people of the city when those sent (from Allah) came unto them;

Set forth to them, by way of a parable, the (story of) the Companions(3957) of the City. Behold!, there came messengers to it.

3957 Many of the classical Commentators have supposed that the City referred to was Antioch . Now Antioch was one of the most important cities in Nort... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.